PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 225 Kształtowanie zrównoważonego rozwoju w reakcji na kryzys globalny | 231-246
Tytuł artykułu

Znaczenie struktur klastrowych jako narzędzi wzmacniających konkurencyjność i innowacyjność gospodarki

Autorzy
Warianty tytułu
The Importance of Cluster Structures as Tools for Enhancing the Competitiveness and Innovation of Economy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono szanse i bariery rozwoju struktur klastrowych w warunkach gospodarki polskiej oraz pokazano korzyści dla gospodarki wynikające z dobrze funkcjonujących struktur klastrowych, zwłaszcza na poziomie regionów. Zaprezentowano funkcjonowanie struktur klastrowych w obszarze ochrony środowiska na przykładzie pierwszego powołanego w warunkach gospodarki polskiej Śląskiego Klastra Wodnego. Działalność tego klastra wpisuje się w zrównoważony rozwój regionu uprzemysłowionego, czyli województwa śląskiego, i sprzyja dynamicznemu rozwojowi tego regionu. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the opportunities and barriers to the development of cluster structures in the Polish economy and shows the benefits to the economy arising from the well functioning cluster structures, in particular at regional level. The functioning of cluster structures in the area of environmental protection on the example of the first set in the conditions of Polish economy the Silesian Water Cluster is presented. The activity of this cluster is part of the sustainable development of an industrialized region of Silesia province and encourages the dynamic region development. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Benchmarking klastrów w Polsce 2010. Raport z badań, Seria "Innowacje", Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010.
 • Brodzicki T., Szultka S., Tamowicz P., Wojnicka E., Polityka wspierania klastrów: najlepsze praktyki: rekomendacje dla Polski, PFSL, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2004.
 • Europe 2020. A strategy for smart, sustainable and inclusive growth, COM(2010) 2020 z 3.03.2010, Bruksela 2010.
 • Europejska Sieć doskonałości na rzecz zarządzania, współpracy i promocji klastrów, PARP, Warszawa 2007.
 • Hołub-Iwan J., Małachowska M., Rozwój klastrów w Polsce. Rekomendacje dla polityki stymulowania rozwoju klastrów, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Szczecin 2008.
 • Jabłoński A., Jabłoński M., Strategia rozwoju Śląskiego Klastra Wodnego, Ottima plus, Dąbrowa Górnicza 2009.
 • Klastry gospodarcze: promocja przedsiębiorczości w Europie Środkowej i Wschodniej, OECD, Paryż 2005.
 • Palmen L., Baron M., Przewodnik dla animatorów inicjatyw klastrowych w Polsce, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2008.
 • Porter M., O konkurencji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.
 • Report on European Seminar on Cluster Policy, European Commission, Brussels 2003.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi, DzU z dnia 11 grudnia 2006 r.
 • Solvell O., Lindqvist G., Ketels Ch., Zielona Księga Inicjatyw Klastrowych "The Cluster Initiative Greenbook - Inicjatywy Klastrowe w gospodarkach rozwijających się i w fazie transformacji, PARP, Warszawa 2006, www.pi.gov.pl.
 • Śląski Klaster Wodny, www.klasterwodny.pl.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171207479
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.