PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 225 Kształtowanie zrównoważonego rozwoju w reakcji na kryzys globalny | 213-227
Tytuł artykułu

Preferencje podatkowe z zakresu ochrony środowiska w polskim prawodawstwie

Warianty tytułu
Tax Preferences for Environmental Conservation in Polish Legislation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł jest poświęcony obowiązującym w Polsce proekologicznym preferencjom podatkowym, według stanu z września 2010 r. Zalicza się do nich: zwolnienia i ulgi podatkowe w postaci odliczeń, obniżeń (zróżnicowań) stawek oraz zwrotów mających związek z ochroną środowiska w zakresie podatków: akcyzowego, VAT, dochodowego od osób prawnych i fizycznych (na szczeblu centralnym), jak też od środków transportowych, rolnego, leśnego i od nieruchomości (na szczeblu samorządowym). Występują one jako: zróżnicowanie stawek i zwolnienia w podatku akcyzowym od energii, wyrobów energetycznych i samochodów; od środków transportowych; zwolnienia i ulgi w podatku rolnym; zwolnienia i obniżenie stawek podatku leśnego; obniżenia stawek i zwolnienia w podatku VAT; zwolnienia i ulgi w podatku dochodowym; zwolnienia w podatku od nieruchomości. (abstrakt oryginalny)
EN
This article discusses tax preferences for environmental conservation in Polish legislation as it stands as of September 2010. These preferences include exemptions and tax reliefs in the form of deductions, reductions (differentiation) of rates, as well as refunds which have a bearing on protecting the environment. Such tax preferences apply to the following taxes: excise duty, VAT, corporate and personal income tax (charged at central level), and - tax on means of transport, agricultural, forestry and real estate tax (charged at local level). They occur as: differentiation in rates and exemptions from excise duties on energy, energy products and cars; differentiation in rates and refunds of tax on means of transport; exemptions or reliefs in the agricultural tax; exemptions and reduction of rates in the forestry tax; reduction of rates and exemptions from VAT; exemptions and reliefs in the corporate income tax and personal income tax; exemptions from the real estate tax. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Environmental taxes - A statistical guide, Eurostat, Luxembourg 2001.
 • Famielec J., Instrumenty fiskalne, "EkoFinanse" 1999, nr 12.
 • Famielec J. (red.), Obciążenia ekologiczne a konkurencyjność przedsiębiorstw w Polsce, Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej, Kraków 2005a (badania statutowe AE).
 • Famielec J. (red.), System finansowania ochrony środowiska w Polsce w warunkach integracji z Unią Europejską, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2005b.
 • Hanusz A., Czerski P., Gminne podatki i opłaty budżetowe, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2004.
 • Jendrośka J. (red.), Ustawa - Prawo ochrony środowiska. Komentarz, Centrum Prawa Ekologicznego, Wrocław 2001.
 • Kożuch M., Preferencje podatkowe jako element systemu finansowania ochrony środowiska w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 732, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2007.
 • Les taxes liées à l'environnement dans les pays d'OCDE. Problèmes et stratégies, OCDE, Paris 2001.
 • Majchrzycka-Guzowska A., Finanse i prawo finansowe, Wydawnictwo Prawnicze PWN, Warszawa 1997.
 • Małecki P.P., Podatki i opłaty ekologiczne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2006.
 • Ptak M., Polski system podatkowy a ochrona środowiska, [w:] A. Graczyk (red.), Zrównoważony rozwój w teorii ekonomii i praktyce, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1190, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2007.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, DzU 2009, nr 32, poz. 228.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, DzU 2009, nr 224, poz. 1799.
 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, DzU 2006, nr 136, poz. 969 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, DzU 2010, nr 95, poz. 613 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, DzU 2010, nr 51, poz. 307 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, DzU 2000, nr 54, poz. 654 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, DzU 1997, nr 137, poz. 926 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, DzU 2001, nr 62, poz. 627 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym, DzU 2002, nr 200, poz. 1682 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, DzU 2003, nr 96, poz. 873 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, DzU 2004, nr 54, poz. 535 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, DzU 2009, nr 3, poz. 11 z późn. zm.
 • Załącznik nr 1 do uchwały nr LXXXIV/1098/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171207445
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.