PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 225 Kształtowanie zrównoważonego rozwoju w reakcji na kryzys globalny | 196-212
Tytuł artykułu

Ubezpieczenia od skutków klęsk żywiołowych

Autorzy
Warianty tytułu
Insurance Against Natural Disasters
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Klęski żywiołowe, które występują na świecie z coraz większą częstotliwością, mogą być symptomem kryzysu ekologicznego. Globalne zjawiska, takie jak zmiany klimatyczne, El Niño i La Niña, kształtują zjawiska pogodowe występujące na obszarze Europy. Straty powodziowe wzrastają w związku z wyższą wartością mienia znajdującego się na terenach objętych ryzykiem. A wciąż jeszcze niewłaściwy sposób planowania przestrzennego przyczynia się do tego zjawiska. Efektywnym sposobem radzenia sobie z ryzykiem wydaje się transfer tego ryzyka na inne podmioty, które w przypadku wystąpienia wysokich strat o niewielkim prawdopodobieństwie będą w stanie przejąć na siebie wysiłek finansowy odbudowy szkód. W artykule zostaną przedstawione stosowane w Polsce sposoby adaptacji do klęsk żywiołowych, takie jak zarządzanie ryzykiem oraz ubezpieczenia od skutków powodzi i suszy, a także wady i zalety ubezpieczeń. Zaprezentowana również będzie dyskusja na temat możliwych do wprowadzenia w Polsce ubezpieczeń od klęsk żywiołowych wraz z wnioskami dotyczącymi wyzwań stojących przed nimi. (abstrakt oryginalny)
EN
Ever more frequent natural disasters can be a syndrome of ecological crisis. Various causes, such as: weather abnormalities, investments in the natural floodplains and failures in the spatial planning increase flood losses. When in case of low-probability and highloss events technical and non-technical measures are not enough, than risk transfer methods become efficient in the restoration after an extreme event. The paper presents the methods of floods risk adaptation used in Poland, such as risk management and insurance against natural catastrophes, with the focus on the advantages and disadvantages of the latest. The discussion on insurance options that are possible to implement is presented with conclusions on challenges that the insurance against natural catastrophes faces in Poland. (original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
autor
 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Bibliografia
 • Adapting to Climate Change in Europe - Options For EU Action, COM (2007) 354 Final, Brussels 2007.
 • Botzen W., Economics of Insurance against Cimate Change, Woehrmann Print Service, the Netherlands 2010.
 • Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz.U.UE L z dnia 22 grudnia 2000 r.), Bruksela 2000.
 • Dyrektywa 2007/60/WE z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim (Dyrektywa Powodziowa), Bruksela 2007.
 • Główny Urząd Statystyczny, Statistical Yearbook, Warsaw 2008a.
 • Główny Urząd Statystyczny, Statistical Yearbook of Agriculture and Rural Areas, Warsaw 2008b.
 • Kowalski J., Polisy klęskowe muszą być powszechne, "Rzeczpospolita" 12.02.2010.
 • Kydland F.E., Prescott E.C., Rules Rather than Discretion: The Inconsistency of Optimal Plans, "The Journal of Political Economy" 1977, vol. 85, no. 3.
 • Łasut A., Koszty i korzyści wprowadzenia w Polsce ubezpieczeń obowiązkowych od skutków powodzi, niepublikowana praca doktorska AGH, Kraków 2007.
 • Mechler R., Natural Disaster Risk Management and Financing Disaster Losses in Developing Countries, Verlag Versicherungswirtschaft GmbH, Karlsruhe 2004.
 • Metodyka wstępnej oceny ryzyka powodziowego, IMGW i KZGW, Warszawa 2009.
 • OECD, Progress on adaptation to climate change in developed countries an analysis of broad trends, 2006.
 • Olendzka H., Trzeba dyskutować o żywiołach!, "Gazeta Ubezpieczeniowa" 23.09.2008.
 • Projekt Narodowej Strategii Gospodarowania Wodami 2030 (z uwzględnieniem etapu 2015), PROECO CDM Sp. z o.o., Warszawa 2009.
 • Roczniki Ochrony Środowiska, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, 1995-2009.
 • Roczniki Statystyczne, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, 1996-2009.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu tworzenia gminnego zespołu reagowania, powiatowego i wojewódzkiego zespołu reagowania kryzysowego oraz Rządowego Zespołu Koordynacji Kryzysowej i ich funkcjonowania, DzU 2002, nr 215, poz. 1818.
 • "Rzeczpospolita" 7.06.2010.
 • Sadowski M., Sobolewski M., Zmiany klimatu i ich skutki, INFOS, Biuro Analiz Sejmowych, Warszawa 2007.
 • Strategia Gospodarki Wodnej, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2005.
 • Sułkowska W., Ubezpieczenia, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2007.
 • Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne, DzU 2001, nr 115, poz. 1229.
 • Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej, DzU 2002, nr 62, poz. 558 ze zm.
 • Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, DzU 2003, nr 124, poz. 1152 ze zm.
 • Ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, DzU 2008, nr 145, poz. 918.
 • Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym, DzU 2009, nr 131, poz. 1076.
 • World Resources Institute (WRI): Aarjan Dixit, Heather McGray Paying the Premium: Options for the UNFCCC on Insurance in Copenhagen, WRI, Washington 2009.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171207443
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.