PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 225 Kształtowanie zrównoważonego rozwoju w reakcji na kryzys globalny | 131-143
Tytuł artykułu

Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich w strategiach partnerstw terytorialnych

Warianty tytułu
Sustainable Development of Rural Areas in Territorial Partnership Strategies
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono możliwości i problemy stymulowania zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie aktywności lokalnych grup działania (LGD). Opinie w tej sprawie zebrano drogą wywiadu bezpośredniego ze 182 przedstawicielami 14 LGD z województwa warmińsko-mazurskiego. Wdrażane przez LGD cele i działania, w ramach lokalnych strategii rozwoju, wpisują się w realizację tego zamierzenia, obejmują bowiem próby: - wspierania rozwoju gospodarczego, w tym lokalnej przedsiębiorczości, współpracy podmiotów gospodarczych oraz promocji lokalnych produktów; propagowania i wspierania różnych inicjatyw społecznych; promowania racjonalnego wykorzystania zasobów lokalnych, w tym zwłaszcza środowiska naturalnego; kształtowania przestrzeni, czego przykładem są projekty organizacji szlaków turystycznych, renowacji wsi itp.); rozwijania współpracy w ramach partnerstw terytorialnych z udziałem przedstawicieli różnych sektorów życia społeczno-gospodarczego wsi. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents the possibilities and problems of stimulating sustainable development of rural areas on the example of the activity of LAG. The opinions were chosen within the inquiry method in 2010 among 182 representatives coming from 14 local activity groups functioning on Warmia and Mazury voivodeship. The aims and activities implemented by LAG within local development strategy become part of the sustainable development ideas, as they include mainly: economy development support, including local entrepreneurship, cooperation of enterprises and local products support, popularization and support of different social initiatives, promotion of rational utilization of local resources, mainly natural environment, space management, on the example of prospects including tourism tracks, village renovation, etc., cooperation development within territorial partnerships with the participation of representatives of different sectors of socio-economic village life. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • Adamowicz M., Sieci współpracy, grona i terytorialne systemy produkcyjne jako koncepcja rozwoju obszarów wiejskich, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu" 2005, t. IX, z. 2.
 • Bocian A.F., Metody i sposoby wyznaczania celów rozwojowych regionu, [w:] A.F. Bocian (red.), Rozwój regionalny. Podstawowe cele i wyzwania, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2007.
 • Borys T., Programowanie ekorozwoju gminy. Strategia zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie i gminie, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych w Poznaniu, Poznań-Białystok 1999.
 • Borys T., Wskaźniki rozwoju zrównoważonego. Podstawowe kierunki badań i zastosowań, "Ekonomia i Środowisko 2002", nr 1(21).
 • Borys T. (red.), Zarządzanie zrównoważonym rozwojem. Agenda 21 w Polsce - 10 lat po Rio, Wydawnictwo "Ekonomia i Środowisko", Białystok 2003.
 • Brodziński Z., Partnerstwo terytorialne na rzecz rozwoju obszarów wiejskich - efekty działań na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 530, Szczecin 2009.
 • Cichoń J., Instrumenty kreowania rozwoju na poziomie lokalnym, [w:] M. Adamowicz (red.), Strategie rozwoju lokalnego, t. I, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2003.
 • Flora C.B., Gasteyer S., Fernandez-Baca E., Banerji D., Bastian S., Aleman S., Local participation in research & extension for conservation & development of natural resources: a summary of approaches, Paper presented at the Sixteenth meeting of the International Farming Systems Association, Santiago, Chile, 30 November 2000.
 • Florczak W., Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, "Wiadomości Statystyczne" 2008, nr 3.
 • Graczyk A. (red.), Teoria i praktyka zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Eko Press, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2007.
 • Greer J., Greer G., Experiences of agricultural extension, MAF Policy Information Paper, no. 12, http:// www.maf.govt.nz/MAFnet/publications/agext (accessed June 2001).
 • Kaca E., Chyłek E.K., Przestrzenny rozwój wsi i obszarów wiejskich nowym kierunkiem działalności badawczo-rozwojowej w kompetencji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, [w:] Rola nauki w rozwoju wsi, rolnictwa i rynków rolnych w procesie integracji z UE, Wydawnictwo KCDRRiOW, Brwinów 2001.
 • Kaleta A., Obszar wiejski i koncepcje jego rozwoju, [w:] A. Kaleta (red.), Rozwój obszarów wiejskich w perspektywie integracji z Unią Europejską, Wydawnictwo UMK w Toruniu, Toruń 1999.
 • Kidd S., Landscape Planning and the Regional Scale: an example from North West England, Landscape Research, London 2000, no. 25(3).
 • Obrębski M. (red.), Marketingowa strategia rozwoju przestrzeni, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1998.
 • Panfiluk E., Kształtowanie ładu przestrzennego w świetle koncepcji zrównoważonego rozwoju, "Ekonomia i Środowisko" 2003, nr 1(23).
 • Papuziński A. (red.), Zrównoważony rozwój od utopii do praw człowieka, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2005.
 • Parteka T., Planowanie strategiczne w równoważeniu struktur regionalnych, "Studia KPZR PAN", t. C VIII, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Parysek J., Podstawy gospodarki lokalnej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2001.
 • Piekarska E., Rola planu zagospodarowania przestrzennego województwa w równoważeniu rozwoju regionu na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego, [w:] R. Horodelski, C. Sadowiska- -Snarska (red.), Walory przyrodnicze jako czynnik rozwoju regionów wschodniej Polski, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2003.
 • Piontek B., Koncepcja rozwoju zrównoważonego i trwałego Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Polska wieś 2010. Raport o stanie wsi, red. J. Wilkin, I. Nurzyńska, FDPA, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2010.
 • Prytty J., Sustainable Development for Local Economies. Centre for Environment and Society, University of Essex 1998.
 • Putnam R., Demokracja w działaniu, Znak, Kraków 1995.
 • Satterthwaite D., Tacowi C., The Urban part of rural development: the role of small land intermediate Urban centrem In rura land regional development and poverty reduction, International Institute for Environment and Development 2003.
 • Sawicka Z., Wiatrak A.P., Sens, uwarunkowania i znaczenie komparatywnych badań rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie Bawarii i Małopolski, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 2008, nr 4(317).
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, DzU 2001, nr 142, poz. 1590 z późn. zm.
 • Wiatrak A.P., Rozwój zrównoważony w strategii rozwoju gminy, [w:] M. Adamowicz (red.), Strategie rozwoju lokalnego, t. I, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2003.
 • Wilkin J., Dlaczego potrzebujemy długookresowej strategii zintegrowanego rozwoju wsi i rolnictwa w Polsce, "Wieś i Rolnictwo" 2004, nr 2.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171207423
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.