PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 225 Kształtowanie zrównoważonego rozwoju w reakcji na kryzys globalny | 110-128
Tytuł artykułu

Wirowe modelowanie sprawiedliwości międzypokoleniowej a kryzys globalny

Autorzy
Warianty tytułu
Rotary Modelling of the Justice Between Generation and Global Crisis
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przyczyny ostatniego z zaistniałych kryzysów, którego początek datowany jest symbolicznie upadkiem banku inwestycyjnego Lehman Brothers, mogą być określone mianem masowej pazerności - łapczywości inwestorów. Na rozmiar tego kryzysu nie wpłynęły też żadne katastrofy naturalne, a tylko i wyłącznie niezaspokojone masowe apetyty inwestycyjne oraz bagatelizowanie ryzyka. Jeżeli spojrzymy na ostatni kryzys okiem fizyka, to dostrzeżemy nieskomplikowaną mechanikę urządzenia zwanego rynkiem. Bezawaryjność nieustannej, wydajnej pracy owego urządzenia jest ograniczona w czasie. Istotne jest również zapewnienie mu ciągłego dopływu energii i stałe serwisowanie. W przypadku rynku obydwa wymienione czynniki okazały się nie w pełni zsynchronizowane w czasie. Urządzenie rozpoczęło pracę w trybie awaryjnym. Pojawił się kryzys gospodarczy (ciągle jeszcze przecież trwający), którego skutki zostaną w przyszłości nazwane niesprawiedliwością międzypokoleniową, przejawiającą się tym, że biedni staną się jeszcze biedniejsi, a bogaci - bogatsi. Czy wobec tego szeroko rozumiany i stosowany zrównoważony rozwój jest jedynym sposobem na uniknięcie katastrofy zwanej kryzysem globalnym? Na dobrą odpowiedź na to pytanie trzeba będzie poczekać, aż urządzenie zakończy pracę. Wówczas zostaną zanalizowane przyczyny upadków gospodarek takich krajów, jak Grecja, Hiszpania, Irlandia, Włochy czy też całej strefy euro i Unii Europejskiej, na ostatniej z wymienionych oczywiście nie kończąc. (abstrakt oryginalny)
EN
The global crisis is usually perceived by the majority of market participants,, as the mass phenomenon which quickly leads to the destruction. In general the short time of reflection and the implementation of changes come after the end of the crisis - the mechanisms safeguarding against another crises. However, as history shows, avoiding the crisis in long terms is not possible. The responsibility for this is held by our boundless consumer nature and seemingly independent whirling structures of our economic civilization. In the moment of combining economic rotary a global market hurricane forms, which nothing and nobody is able to protect us against. What is more important , we are always responsible for the economic hurricanes. Thus it seems an indisputable vision that in the end we will manage to trigger such great economic turbulence which will be able to take us to the economic selfannihilation on the global, [macroeconomic, (microeconomic)] scale. We can be only saved by mass basic education being taught common-sense attitudes as market participants. The question is: will we do it in time? (original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Alder J., Wilkinson D., Enviromental Can and Ethics, Macmillan, London 1999.
 • Andreoni J., Giving with impure altruizm: application to charity and Ricardian equivalence, "Journal of Political Economy" 1989, vol. 9.
 • Arrow K.J., Discounting, morality and gaming, [w:] Discounting and Intergenerational Equity. Resources for the Future, eds. P.R. Portney, J. Weyant, Washington 1999.
 • Asheim G.B., Brekke K.A., Sustainability when capital management has stochastic consequences, "Social Choice and Welfare" 2002, vol. 19.
 • Asheim G.B., Buchholz W., Tungodden B., Justifying Sustainability, "Journal of Environmental Economics and Management" 2001, vol. 41.
 • Asheim G.B., Tungodden B., Resolving distributional conflicts between generations, "Economic Theory" 2004, vol. 24.
 • Asheim G.B., Unjust Intergenerational Allocations, "Journal of Economic Theory" 1991, vol. 54.
 • Aumann R., Maschler M., Game Theoretic Analysis of Bankruptcy Problem from the Talmud, "Journal of Economic Theory" 1985, vol. 36.
 • Baker D., Bańka spekulacyjna na rynku nieruchomości, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2009.
 • Banerjee K., Mitra T., On the continuity of ethical welfare orders on infinite utility streams, Social Choice and Welfare" 2008, vol. 20, nr 1.
 • Banerjee K., Mitra T., On the impatience implications of Paretian social welfare functions, "Journal of Mathematical Economics" 2007, vol. 43.
 • Banarjee K., On the extension of the utilitarian and Suppes-Sen social welfare relations to infinite utility streams, "Social Choice and Welfare" 2006, vol. 27.
 • Barro R., Are Government Bonds Net Welth, "Journal of Political Economy" 1974, vol. 82.
 • Basu K., Mitra T., Aggregating Infinity Utility Streams with Intergenerational Equity: The Impossibility of being Paretian, "Econometrica" 2003, vol. 71.
 • Bernheim B.D., Intergenerational Altruism, Dynastic Equilibria and Social Welfare, "Review of Economic Studies" 1989, vol. 56.
 • Bernheim D., Ray D., Economic growth with intergenerational altruism, "Review of Economic Studies" 1987, vol. 54.
 • Blackorby Ch., Bossert W., Donaldson D., Intertemporal Population Ethics: Critical-Level Utilitarian Principles, "Econometrica" 1995, vol. 63.
 • Blackwell D., Ferguson T.S., The big match, "Annals of Math. Statistic" 1968, vol. 39.
 • Böhm-Bawerk E. von, Positive Theory of Capital, Libertarian Press, Grove City 1959.
 • Brock W., An Axiomatic Basis for the Ramsey-Weizsäcker Overtaking Criterion, "Econometrica" 1970, vol. 38, nr 6.
 • Brown D.J., Lewis L.M., Myopic economic agents, "Econometrica" 1981, vol. 49.
 • Burness H.S., Impatience and the Preference for Advancement in the Timing of Satisfactions, "Journal of Economic Theory" 1973, nr 6.
 • Campbell D., Impossibility theorem and infinite horizon planning, "Social Choice and Welfare" 1985, vol. 2.
 • Chichilnisky G., An axiomatic approach to sustainable development, "Social Choice and Welfare" 1996, vol. 13.
 • Chichilnisky G., What is sustainable development?, "Land Economics" 1997, vol. 73.
 • Dasgupta P., On Some Alternative Criteria for Justice between Generations, "Journal of Public Economics" 1974, vol. 3.
 • Diamond P., National Debt in a Neoclassical Growth Model, "American Economic Review" 1965a, vol. 55.
 • Diamond P.A., Evaluation of Infinite Utility Streams, "Econometrica" 1965b, vol. 33.
 • Epstein L., Stationary cardinal utility and optimal growth under uncertainty, "Journal of Econ. Theory" 1983, vol. 31.
 • Epstein L.G., Impatience, [w:] J. Eatwell, M. Milgate, P. Newman (red.), Utility and Probability, The Macmillan Press Ltd., London 1990.
 • Epstein L.G., Intergenerational preference ordering, "Social Choice and Welfare" 1986.
 • Fels S., Zeckhauser R., Perfect and total altruism across the generations, "Journal of Risk and Uncertainty" 2008, vol. 37.
 • Fisher I., The Theory of Interest, Macmillan, New York 1930.
 • Fleurbaey M., Michel Ph., Transfer principles and Inequality Aversion, with an Application to Optimal Growth, "Mathematical Social Sciences" 2001, nr 42.
 • Fleurbaey M., Thibault P., Intertemporal equity and the extension of the Ramsey criterion, "Journal of Math. Economics" 2003, vol. 39.
 • Gale D., On optimal development in a multi-sector economy, "Review of Economic Studies" 1967, vol. 34.
 • Golier Ch., Discounting with fat-tailed economic growth, "Journal of Risk and Uncertainty" 2008, vol. 37.
 • Hartwick J., Intergenerational equity and the investment of rent from exhaus tible resources, "American Economic Review" 1977, vol. 67.
 • Haurie A., A multigenerational game model to analyze sustainable development, "Anuals of Operations Research" 2005, vol. 137.
 • Hellwig Z., Speckbacher G., Just Intergenerational Recourse Sharing: An Axiomatic Approach, [w:] Mathematical Modelling in Economics. Essays in Honor of Wolfgang Eichhorn, Springer Verlag, Berlin 1993.
 • Hori H., Utility Functionals with Nanpaternalistic Intergenerational Altruism: The Case Where Altruism Extendes to Many Generations, "Journal of Economic Theory" 1992, vol. 56.
 • Juzwiszyn J., De Revolutionibus Vectorum In Oeconomia, [w:] B. Piątek, F. Piątek (red.), Zarządzanie rozwojem - aspekty społeczne, ekonomiczne i ekologiczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
 • Juzwiszyn J., Rynkowy wskaźnik ostrzegawczy Reynoldsa, [w:] P. Dittmann (red.), Prognozowanie w zarządzaniu firmą, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2003.
 • Juzwiszyn J., Wirowy model równowagi ekonomicznej, [w:] B. Fiedor, Z. Hockuba (red.), Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesności, VIII Kongres Ekonomistów Polskich, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Warszawa 2009.
 • Kohlberg E., A Model of Economic Growth with Altruism between Generations, "Journal of Economic Theory" 1976, vol. 13.
 • Koopmans T.C., Objectives, Constraints, and Outcomes in Optimal Growth Models, "Econometrica" 1967, vol. 35, nr 1.
 • Koopmans T.C., On the concept of optimal economic growth, "The Econometric Approach to Development Planning", PASS Yaria 1965, vol. 28.
 • Koopmans T.C., Stationary Ordinal Utility and Impatience, "Econometrica" 1960, vol. 28.
 • Kot S.M., Malawski A., Węgrzecki A., Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2004.
 • Kuczyński P., Skąd wziął się kryzys?, [w:] J. Kutyła i in. (red.), Przewodnik Krytyki Politycznej, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2009.
 • Lauwers L., Intertemporal objective functions, "Mathematical Social Sciences" 1998, vol. 35.
 • Liederke van L., Lauwers L., Sacrifising the Patrol: Utilitariarism, Future Generations and Infinity, "Economics and Philosophy" 1997, vol. 13.
 • Marinacci M., An Axiomatic Approach to Complete Patience and Time Invariance, "Journal of Economic Theory" 1998, vol. 83.
 • Michel Ph., Thibault E., The Failure of Ricardian Equivalence under Dynastic Altruism, "Journal of Mathematical Economics" 2007, vol. 43.
 • Mueller D.C., Intergenerational Justice and the Social Discount Rate, "Theory and Decision" 1974, vol. 5.
 • Nowak A.S., A Multiqenerational Dynamic Game of Resource Extraction, "Mathematical Social Sciences" 2006, vol. 51.
 • Nowak A.S., On perfect equilibria in stochastic models of growth with intergenerational altruizm, "Economy Theory" 2006, vol. 28.
 • Our Common Future, United Nations, New York 1987 (tłum. polskie: Nasza wspólna przyszłość: Raport Światowej Komisji do Spraw Środowiska i Rozwoju, Warszawa 1991).
 • Pezzey J., Sustainability: An Interdisciplinary Guide, "Environmental Values" 1992, vol. 1.
 • Phelps E., Pollak R.A., On Second-Best National Saving and Game-Equilibrium Growth, "Review of Economic Studies" 1968, vol. 35.
 • Phelps E.S., Riley J.G., Rawlsian Growth: Dynamic Programming and Wealth for Intergeneration 'Maximin" Justice, "Review of Economic Studies" 1978, vol. 45.
 • Phelps E.S., The Golden Rule of Accumulation: A Fable for Growth Men, "American Economic Review" 1961, vol. 11.
 • Pigou A.C., The Economics of Welfare, Macmillan, London 1920.
 • Ramsey F.P., A Mathematical Theory of Saving, "Economic Journal" 1928, vol. 38.
 • Rawls T., Teoria sprawiedliwości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
 • Ray D., Nonpaternalistic intergenerational altruism, "Journal of Economic Theory" 1987, vol. 41.
 • Rybicki W., O sprawiedliwości międzypokoleniowej, [w:] J. Pociecha (red.), Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2010.
 • Rybicki W., Sprawiedliwość międzypokoleniowa i sekwencyjne modelowanie preferencji, Materiały VIII Kongresu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Warszawa, 29-30 listopada 2007.
 • Saez-Marti M., Weibull J., Discounting and altruizm to future decision makers, "Journal of Economic Theory" 2005, vol. 122.
 • Sakai T., An axiomatic approach to intergenerational equity, "Social Choice and Welfare" 2003, vol. 20.
 • Sen A., On Optimising the Rate of Saving, "Economic Journal" 1961, vol. 71.
 • Shinotsuka T., Equity, continuity and myopia: a generalization of Diamond's Impossibility Theorem, "Social Choice and Welfare" 1998, vol. 15.
 • Sierakowski S. Historia kryzysu i kryzys historii, [w:] J. Kutyła i in. (red.), Przewodnik Krytyki Politycznej, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2009.
 • Silvestre J., Progress and conservation under Rawls's maximin principle, "Social Choice and Welfare" 2002, vol. 19.
 • Solow R.M., Intergenerational Equity and Exhaustible Resources, "The Review of Economic Studies", Symposium 1974.
 • Sorger G., Consistent planning under quasi-geometric discounting, "Journal of Economic Theory" 2004, vol. 115.
 • Sosnowska H., Wprowadzenie do teorii publicznego wyboru, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów 2000.
 • Stiglitz J., Growth with Exhaustible Natural Resources: Efficient and Optimal Growth Path, "The Review of Economic Studies", Symposium 1974.
 • Straub M., Wenig A., On the Construction of an Index of Bequest Behavior, [w:] Measurement in Economics, ed. W. Eichhorn, Physica-Verlag, Heidelberg 1988.
 • Strotz R.M., Myopia and Inconsistency in Dynamic Utility Maximization, "The Review of Economic Studies" 1955, vol. 23.
 • Svensson L.-G., Equity Among Generations, "Econometrica" 1980, vol. 48, nr 15.
 • Thibault E., The power of love, "Economic Letters" 2004, vol. 84.
 • Tinbergen J., Optimum Savings and Utility Maximization over Time, "Econo metrica" 1960, vol. 28.
 • Wade R., Co zrobić z kryzysem systemu?, [w:] J. Kutyła i in. (red.), Przewodnik Krytyki Politycznej, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2009.
 • Weil Ph., "Love the Children": Reflections on the Barro Debt Neutrality Theo rem, "Journal of Monetary Economics" 1987, vol. 19, nr 3.
 • Weizsäcker von C.C., Existence of Optimal Programs of Accumulation for an Infinite Time Horizon, "Rev. Econ. Studies" 1965, vol. 32.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171207421
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.