PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 225 Kształtowanie zrównoważonego rozwoju w reakcji na kryzys globalny | 93-109
Tytuł artykułu

Rolnictwo ekologiczne w opinii mieszkańców obszarów chronionych województwa świętokrzyskiego

Warianty tytułu
Organic Farming in the Opinion of the Inhabitants of Protected Areas of Świętokrzyskie Voivodeship
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W pracy przedstawiono oryginalną i wcześniej niepublikowaną analizę rolnictwa ekologicznego na obszarach chronionych województwa świętokrzyskiego w opinii jego mieszkańców. Region ten ma system obszarów chronionych, które obejmują prawie 65% ogólnej powierzchni gruntów. Badania opierały się na wyrażeniu swojej opinii przez mieszkańców za pomocą kwestionariusza ankietowego w zakresie barier i możliwości rozwoju rolnictwa ekologicznego. Jako główne bariery dla rozwoju rolnictwa ekologicznego w gminach województwa świętokrzyskiego ankietowani wskazywali: brak adaptacji gospodarstw do potrzeb produkcji ekologicznej i negatywne nastawienie mieszkańców do tego typu produkcji. Zauważyli jednak szanse rozwoju za pomocą systemu doradztwa rolniczego i urzędów samorządowych (zwłaszcza gminnych). (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents original and yet unpublished analysis of the organic farming in protected areas of Świetokrzyskie Voivodeship in the opinion of its inhabitants. This region has a global system of protected areas that comprises nearly 65% of total land. The research was conducted among inhabitants who expressed their opinions in questionnaires and was based on their opinions concerning particular barriers and opportunities of development of organic farming. As the main barriers for the development of organic farming in communes of Świetokrzyskie Voivodeship, they mentioned: insufficient farms' adaptation to the needs of ecological production and negative attitude of inhabitants to such a kind of production. They noticed, however, opportunities of the development with the help of agricultural consultancy system and self-government offices (especially commune offices). (original abstract)
Twórcy
  • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Bibliografia
  • Fiedor B., Polska polityka rolna w kontekście przejścia od tradycyjnej polityki rolnej (CAP) do polityki zintegrowanego rozwoju wsi i rolnictwa w Unii Europejskiej (CARP), [w:] S. Czaja (red.), Ekologiczny wymiar integracji Polski z Unią Europejską, Wydawnictwo I-BIS, Biblioteka "Ekonomia i Środowisko" nr 31, Lądek Zdrój 2004.
  • Fiedor B. (red.), Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, Wydawnictwo C.H. Beck. Warszawa 2002.
  • Popławski Ł., Zastosowanie metody QUOTA SAMPLING w badaniu kierunków rozwoju obszarów chronionych, [w:] L. Pałasz (red.), Przedsiębiorczość po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, t. 1, Monografie Akademii Rolniczej w Szczecinie, Szczecin 2005.
  • Siekierski J., Rola liderów wiejskich w absorpcji finansowych środków unijnych dla rozwoju rolnictwa obszarów wiejskich, [w:] L. Pałasz (red.), Wpływ integracji europejskiej na przemiany strukturalne obszarów o wysokim bezrobociu, Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Szczecinie, Szczecin 2004.
  • Siekierski J., Rolnictwo i wieś polska wobec współczesnych wyzwań rozwojowych i integracyjnych, Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, Tarnów 2002.
  • Ustawa o rolnictwie ekologicznym z dnia 20 kwietnia 2004 r., DzU 2004, nr 93, poz. 898.
  • Zawisza S., Pilarska S., Liderzy wiejskich społeczności lokalnych, "Zagadnienia Doradztwa Rolniczego" 2003, 1/2(34).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171207419
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.