PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 225 Kształtowanie zrównoważonego rozwoju w reakcji na kryzys globalny | 77-92
Tytuł artykułu

Rozwój zrównoważony regionów Polski - próba oceny

Autorzy
Warianty tytułu
Sustainable Development of Polish Regions - an Attempt to Assess
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zastosowanie założeń koncepcji zrównoważonego rozwoju w analizach przestrzennych stwarza nową, interesującą perspektywę badawczą. Celem pracy jest dokonanie oceny zrównoważonego rozwoju województw Polski w aspekcie zróżnicowania oraz kierunków zachodzących zmian. Postawiono hipotezę, że pomimo stopniowego procesu konwergencji w rozwoju poszczególnych krajów członkowskich Unii Europejskiej w wymiarze regionalnym pogłębia się zróżnicowanie w przekroju trzech podstawowych ładów zrównoważonego rozwoju: gospodarczego, społecznego oraz środowiskowego. Horyzont czasowy badania jest ograniczony do lat 1999-2007. Wyniki badań wskazują na występowanie procesu dywergencji w zakresie ładu gospodarczego, umiarkowanej dywergencji w zakresie ładu społecznego (2 z 4 wskaźników) oraz zmniejszenie zróżnicowania w zakresie oddziaływania na środowisko (3 z 4 wskaźników). Można zauważyć, że narastające zróżnicowanie społeczno- gospodarcze występuje jednocześnie z wyrównywaniem poziomu oddziaływania na środowisko przez poszczególne województwa. (abstrakt oryginalny)
EN
The concept of sustainable development provides new interesting research perspectives in spatial analysis. The aim of the study is to assess the sustainable development of Polish regions in terms of diversity and directions of changes. The hypothesis assumes that despite the gradual process of convergence in the development of individual EU member states, the differentiation increases in regional scale within economic, social and environmental indicators. The study covers the years 1999-2007. The main conclusion is that the growing socio-economic differentiation occurs simultaneously with the equalization of environmental impact by each region. The poorest regions lose their competitive advantage provided by clean environment while not catch up the richest ones in the economic terms. (original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Kosiedowski W., Dysproporcje rozwojowe na wschodnim pograniczu Unii Europejskiej, B.
 • Młodak A., Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Centrum Doradztwa i Informacji Difin Sp. z o.o., Warszawa 2006.
 • Nijkamp P., Laschuit P., Soeteman F., Sustainable development in a regional system, Serie Research Memoranda 1991-93, Faculteit der Economische Wetenschappen en Econometrie, VU University Amsterdam, http://dare.ubvu.vu.nl/handle/1871/12283, dostęp: 23.07.2009.
 • Nijkamp P., van der Bergh C.J.M., Soeteman F.J., Regional sustainable development and natural resource use, Proceedings of The World Bank annual conference on development economics 1990, www.worldbank.org, dostęp: 23.07.2009.
 • Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Narodowa Strategia Spójności, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007, www.mrr.gov.pl, dostęp: 29.07.2009.
 • Pearce D., Markandya A., Barbier E.B., Blueprint for a Green Economy, Earthscan, London, [za:] B. Zuindeau, Spatial approach to sustainable development: challenges of equity end efficacy, "Regional Studies" 2006, vol. 40.5.
 • Polska 2030, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2009, www.polska2030.pl, dostęp: 29.07.2009.
 • Poskrobko B. (red.), Wpływ idei zrównoważonego rozwoju na politykę państwa i regionów, t. 1, Problemy ogólnopaństwowe i sektorowe, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2009.
 • Raport o rozwoju i polityce regionalnej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007, www. mrr.gov.pl, dostęp: 29.07.2009.
 • Rogall H., Podstawowe założenia ekonomii zrównoważonej, [w:] D. Kiełczewski (red.), Od koncepcji ekorozwoju do ekonomii zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2009.
 • Stiglitz J., Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • Strahl D. (red.), Metody oceny rozwoju regionalnego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2006.
 • Strategia Rozwoju Kraju na lata 2007-2015, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2006, www.mrr.gov.pl, dostęp: 29.07.2009.
 • Woźniak M. (red.), Statystyka ogólna, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1997.
 • Zuindeau B., Spatial approach to sustainable development: challenges of equity end efficacy, "Regional Studies" 2006, vol. 40.5.
 • http://www.mrr.gov.pl.
 • http://www.funduszestrukturalne.gov.pl.
 • http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171207385
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.