PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 225 Kształtowanie zrównoważonego rozwoju w reakcji na kryzys globalny | 13-29
Tytuł artykułu

Trwały rozwój a koncepcja społecznej gospodarki rynkowej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Sustainable Development and the Concept of Social Market Economy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł rozpoczyna krótkie przedstawienie koncepcji trwałego (zrównoważonego) rozwoju, zwracające uwagę na jego wielowymiarowość, interdyscyplinarny charakter, a także kluczowe znaczenie sprawiedliwości międzypokoleniowej w definiowaniu trwałości rozwoju. Na tym tle autor podejmuje analizę, czy i w jakim zakresie koncepcja trwałego rozwoju może być "inkorporowana" do teorii społecznej gospodarki rynkowej. Jest to - w nieco innym ujęciu - próba odpowiedzi na pytanie, czy jest możliwe i zgodne zarazem z ordoliberalnymi podstawami i istotą SGR swoiste ekologiczne rozwinięcie sposobu pojmowania tej koncepcji gospodarki. Odpowiedzią na to pytanie jest propozycja modelu (w ogólnym znaczeniu tego słowa) ekologicznej społecznej gospodarki rynkowej (ESGR). W znacznym stopniu jest to model empiryczno-opisowy, nawiązujący do rozwiązań prawno-instytucjonalnych w Republice Federalnej Niemiec, kraju, w którym zrodził się zarówno ordoliberalizm jako określony kierunek w liberalnej myśli ekonomicznej XX wieku, jak i w którym podejmowano próby implementacji w polityce ustrojowej i gospodarczej założeń SGR w nawiązaniu do fundamentalnych twierdzeń ordoliberalizmu. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper starts with a brief description of the concept of sustainable development in which the author emphasizes its multidimensionality, interdisciplinary character, as well as key significance of intergenerational equity (justice) in defining the sustainability of development. Against this background, he analyzes whether and to what extent the concept of sustainable development may be "incorporated" into the theory of social market economy. It is, in other words, an attempt to answer the following question: Is it possible and, at the same time, consistent with ordoliberal foundations and nature of social market economy concept to "ecologically broaden" the way of understanding this concept. The answer in question consists in the proposal of a model (in a very wide meaning of this word) of ecological social market economy. To the substantial extent, it is an empirical-descriptive model which refers to legal-institutional solutions in the Federal Republic of Germany as a country in which the ordoliberalism emerged and developed as a school in the liberal economic thought of XX century, as well as in which the attempts at implementing the foundations of social market economy in the Ordnungs and economic policy have been undertaken with taking into account fundamental ideas of ordoliberalism. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Bonus H., Umweltpolitik in der sozialen Marktwirtschaft, "Aus Politik und Zeitgeschichte" 1991, t. 10.
 • Borys T., Wąskie i szerokie interpretacje zrównoważonego rozwoju, [w:] A. Papuziński (red.), Zrównoważony rozwój. Od utopii do praw człowieka, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2005.
 • Borys T. (red.), Wskaźniki ekorozwoju, Wydawnictwo "Ekonomia i Środowisko", Białystok 1999.
 • Daly H., Beyond Growth: The Economics of Sustainable Development, Beacon Press, Boston 1996.
 • Economic Instruments for Environmental Protection, OECD, Paris 1990.
 • Eucken W., Podstawy polityki gospodarczej, Wydawnictwo Poznańskie, Poznańska Biblioteka Niemiecka, Poznań 2005.
 • Fiedor B., Ochrona środowiska - ile rynku, ile państwa, [w:] A. Wojtyna (red.), Czy ekonomia nadąża za wyjaśnianiem rzeczywistości, Kongres Ekonomistów Polskich, t. I, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2001a.
 • Fiedor B., Teoria trwałego rozwoju jako krytyka neoklasycznej ekonomii środowiska i wzrostu gospodarczego, [w:] B. Fiedor (red.), Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2002.
 • Fiedor B., Umweltpolitische Konzepte in der Marktwirtschaft (unter Berücksichtigung der Probleme in Polens gesellschaftspolitischen Transformationszeitraum), [w:] W. Małachowski (red.), Gegenwärtige Soziale Marktwirtschaft: VI. Wirtschaftsforum Deutschland-Polen "Politik und Wirtschaft", Warsaw School of Economics, Warszawa 2001b.
 • Graczyk A., Ekologiczne koszty zewnętrzne: identyfikacja, szacowanie i internalizacja, Wydawnictwo "Ekonomia i Środowisko", Białystok 2005.
 • Hull Z., Filozofia zrównoważonego rozwoju, [w:] A. Pawłowski (red.), Filozoficzne i społeczne uwarunkowania zrównoważonego rozwoju, Monografie Komitetu Inżynierii środowiska PAN, vol. 16, Lublin 2003.
 • Kaczmarek T.T., Zasady porządku w gospodarce rynkowej, Difin, Warszawa 2004.
 • Kemper M., Das Umweltproblem in der Marktwirtschaft, Berlin 1989.
 • Mączyńska E., Pysz P. (red.), Idee ordo i społeczna gospodarka rynkowa, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Biblioteka Myśli Ekonomicznej, Warszawa 2010.
 • Mączyńska E., Pysz P. (red.), Społeczna gospodarka rynkowa, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Seria: Ekonomia i Świat Współczesny, Warszawa 2003.
 • Nasza wspólna przyszłość (Our Common Future), Raport Światowej Komisji do Spraw Środowiska i Rozwoju, Polski Klub Ekologiczny, Warszawa 1991 (w wersji oryginalnej, anglojęzycznej, raport ukazał się w roku 1987).
 • Pearce D., Turner R.K., Economics of Natural Resources and the Environment, Harvester Wheatsheaf, New York 1990.
 • Piontek B., Koncepcja rozwoju trwałego i zrównoważonego Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Poskrobko B., Zarządzanie środowiskiem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
 • Pysz P., Społeczna gospodarka rynkowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 • Żylicz T., Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171207343
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.