PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 223 Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji : w kierunku respektowania interesów pracobiorców | 234-243
Tytuł artykułu

Rola funkcji personalnej w kontekście zmieniającej się organizacji

Autorzy
Warianty tytułu
Significance of HRM in a Context of Organizational Changes
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Nowa gospodarka jest zjawiskiem zmieniającym obecnie relacje organizacji z rynkiem pracy, wpływając na liczne zmiany wewnątrzorganizacyjne. Globalizacja, umiędzynarodowienie zarządzania, wirtualizacja i wzrost znaczenia komunikacji cyfrowej zmieniają profil współczesnego pracownika. To z kolei wymusza na organizacjach przyjęcie nowej konfiguracji funkcji personalnej w wymiarze podmiotowym, instrumentalnym i funkcjonalnym. Rola human relations w zmieniającej się organizacji przybiera formę funkcji wspierającej cele biznesowe organizacji w postaci partnera, doradcy i lidera zmian, przy czym optymalizuje się i rozlicza kapitał społeczny za pomocą zarządzania wiedzą, różnorodności czy talentów. (abstrakt oryginalny)
EN
New economy is a phenomenon which changes contemporary relations of organization with a labor market having influence on a lot of changes inside organization connected with new economy. Globalization, internationalization of management, virtualization and increase of importance of digital communication, all of them change a profile of a contemporary worker. Those changes make organizations create a new configuration of HRM in a functional, subjective, and instrumental perspective. A new significance of HRM in a changed organization takes a form of supporting function towards business goals. HRM should be considered as a partner, adviser, or leader of these changes for workers. There must be key processes such as optimizing and calculating of human capital, knowledge management, diversity management, and talent development programs. (original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Borkowska S., Quo vadis HRM, "Human Resource Management" 2010, nr 6.
 • Chełpa S., Kierowanie ludźmi i przywództwo, [w:] Zarządzanie kadrami, red. T. Listwan, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • Czubasiewicz H., Pracownicy wiedzy jako wyzwanie dla zarządzania zasobami ludzkimi, [w:] Przeobrażenia i zmiany w organizacjach w warunkach globalizacji, red. A. Potocki, Difin, Warszawa 2009.
 • Davenport T.H., Zarządzanie pracownikami wiedzy, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2007.
 • Fazlagić A., Gospodarka oparta na wiedzy - nowy kontekst dla ZZL, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2004, nr 6.
 • Jamka B., Czynnik ludzki we współczesnym przedsiębiorstwie: zasób czy kapitał. Od zarządzania kompetencjami do zarządzania różnorodnością, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
 • Jemielniak D., Praca oparta na wiedzy. Praca w przedsiębiorstwach wiedzy na przykładzie organizacji high-tech, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 • Kawka T., Pracownik w czasach nowej gospodarki, [w:] Przeobrażenia i zmiany w organizacjach w warunkach globalizacji, red. A. Potocki, Difin, Warszawa 2009.
 • Kawka T., Significance of human labour in the times of the global economy, [w:] Changes in Society, Changes in Organizations and Changing Role of HRM (CD), Cranet, Estonian Bussiness School, Tallin 2007.
 • Kawka T., Zmiana funkcji wynagrodzeń w kontekście koncepcji trzeciej fali, [w:] Przełomy w zarządzaniu. Zarządzanie zasobami ludzkimi, red. M. Czerska, M. Gableta, Dom Organizatora, Toruń 2011.
 • Kotler P., Caslione J.A., Chaos. Zarządzanie i marketing w erze turbulencji, MT Biznes, Warszawa 2009.
 • Koźmiński A.K., Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • Listwan T., Kierunki zmian funkcji personalnej w przedsiębiorstwach, [w:] Przeobrażenia i zmiany w organizacjach w warunkach globalizacji, red. A. Potocki, Difin, Warszawa 2009.
 • Masłyk-Musiał E., Personalne mechanizmy zmian, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2003, nr 1.
 • Morawski M., Zarządzanie wiedzą. Organizacja - system - pracownik, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1146, AE, Wrocław 2006.
 • Pietruszka-Ortyl A., Pracownicy w gospodarce opartej na wiedzy, [w:] Przeobrażenia i zmiany w organizacjach w warunkach globalizacji, red. A. Potocki, Difin, Warszawa 2009.
 • Piórkowska K., Charakter postaw i zachowań pracowniczych w warunkach nowych wyzwań zarządzania przedsiębiorstwem, [w:] Przeobrażenia i zmiany w organizacjach w warunkach globalizacji, red. A. Potocki, Difin, Warszawa 2009.
 • Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowej gospodarce, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2003, nr 1.
 • Pocztowski A., Buchelt B., Trendy i problemy występujące w ZZL w polskich przedsiębiorstwach, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2008, nr 1.
 • Pocztowski A., Efektywność architektury funkcji HR w procesie tworzenia wartości dla interesariuszy, [w:] Efektywne gospodarowanie kapitałem ludzkim, red. P. Bohdziewicz, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2011.
 • Stor M., Strategiczne międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo UE, Wrocław 2011.
 • Strużyna J., Rola specjalistów ZZL w czasach idei kapitału ludzkiego, [w:] Efektywne gospodarowanie kapitałem ludzkim, red. P. Bohdziewicz, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2011.
 • Sułkowski Ł., Radykalna krytyka zarządzania zasobami ludzkimi, [w:] Efektywne gospodarowanie kapitałem ludzkim, red. P. Bohdziewicz, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2011.
 • Toffler A., Szok przyszłości, Zysk i S-ka, Poznań 1998.
 • Toffler A., Trzecia fala, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań 2006.
 • Toffler A., Toffler H., Rewolucyjne bogactwo, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań 2007.
 • Urlich D., Brockbanck W., The HR Value Proposition, Harvard Business School Press, Boston 2005.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171205349
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.