PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 223 Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji : w kierunku respektowania interesów pracobiorców | 135-146
Tytuł artykułu

Kontrakt psychologiczny w organizacji - : w poszukiwaniu nowej równowagi

Warianty tytułu
Psychological Contract in the Organization - to Find a New Balance
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł porusza problem kontraktu psychologicznego w organizacji rozumianego jako niesformalizowany obszar wzajemnych zobowiązań i oczekiwań pomiędzy pracodawcą a pracownikiem oraz zmian zachodzących w jego istocie. Wyjaśniono genezę koncepcji kontraktu psychologicznego, przybliżono rodzaje kontraktów psychologicznych w organizacji. Przedstawiono wyniki badań postrzegania kontraktu psychologicznego w aspekcie wzajemnego rozpoznawania interesów pracowników i pracodawców w przedsiębiorstwach funkcjonujących na polskim rynku o różnych formach i rodzajach własności. Celem artykułu jest pokazanie związku pomiędzy typem kontraktu psychologicznego a cechami organizacji i jej pracowników. Zaprezentowane wyniki stanowią próbę wnioskowania o znaczeniu kontraktów psychologicznych dla efektywnego funkcjonowania organizacji oraz jej pracowników. (abstrakt oryginalny)
EN
The article raises the problem of the psychological contract in the organization understood as non-formal area covering mutual obligations and expectations between employer and employee, pointing to the changes in its essence. The theoretical part is based on explaining the genesis of the concept of psychological contract and brings psychological types of contracts that may occur in the organization (relational, transactional). Reflections on the psychological contract focus on the directions of transformations, informal relationships, mutual obligations and expectations relating to various aspects of the work and organizational operation between the employee and employer. This article presents the results of the perception of psychological contract in terms of mutual recognition of interests of workers and employers, conducted in enterprises operating on the Polish market with various forms and types of property. This article aims to show the relationship between the type of organization functioning in the psychological contract and the features of this organization and its employees. The presented results are an attempt to infer a conclusion about the prevalence of different types of psychological contracts and the importance they play for the effective functioning of the organization and its employees. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Adamska K., Retowski S., Verbalization of the psychological contract, [w:] Psychologia zarządzania. Współczesne trendy badań, red. Z. Nieckarz, M. Lipowski, Wyd. WSAiB, Gdynia 2011.
 • Argyris C., Understanding Organizational Behavior, John Wiley, New York 1960.
 • Armstrong M. Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wolters Kluwer business, Warszawa 2007.
 • Arthur M.B., Rousseau D.M., The Boundaryless Career: A new employment principle for a New Organizational Era, Oxford University Press, New York-Oxford 1996.
 • Bohdziewicz P., Kariery zawodowe w gospodarce opartej na wiedzy (na przykładzie grupy zawodowej informatyków), Wydawnictwo UŁ, Łódź 2008.
 • Dolan S.L., Schuler R.S., Human Resources Management. The Canadian Dynamic, ITP Nelson Canada, Scarborough (Ontario) 1994.
 • Greń J., Statystyka matematyczna, PWN, Warszawa 1987.
 • Hall D.T., Moss J.E., The new protean career contract: Helping organizations and employees adapt, "Organizational Dynamics" 2000, vol. 26, no 3.
 • Hiltrop J.M., The changing psychological contract: The human resource challenge of the 1990s, "European Management Journal" 1995, vol. 13, no 3.
 • Inkson K., The death of the company career. Implications for management, "Business Review" 1999 vol. 1 no 1.
 • Levinson H., Men, Management and Mental Health, Harvard University Press, Cambridge 1962.
 • Mirvis P.H., Hall D.T., Psychological success and the boundaryless career, "Journal of Organizational Behavior" 1994, vol. 15.
 • Robinson S.L., Kraatz M.S., Rousseau D.M., Changing obligations and the psychological contract: A longitudinal study, "Academy of Management Journal" 1994, vol. 37, no 1.
 • Rousseau D.M., Psychological Contracts in Organizations: Understanding written and unwritten agreements, Sage Publications Ltd, London1995.
 • Rousseau D.M., Psychological Contract Inventory. Technical Report, Heinz School of Public Policy and Graduate School of Industrial Administration, Carnegie Mellon University, Pittsburgh (PA) 2000.
 • Rousseau D.M., Schema, promise, and mutuality: The building blocks of the psychological contract, "Journal of Occupational and Organizational Psychology" 2001, vol. 74, no 4.
 • Rogozińska-Pawełczyk A., Od relacyjnego do transakcyjnego kontraktu psychologicznego - zmieniający się paradygmat, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2001, nr 3-4.
 • Schein E.H., Career dynamics: Matching individual needs and organizational needs, Addison-Wesley, Reading (MA) 1965.
 • Sikorski Cz., Ekwiwalentność wymiany między pracownikiem a organizacją, [w:] Sukces w zarządzaniu kadrami. Perspektywa globalna i lokalna, red. T. Listwan, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2004.
 • Sims R.R., Human resource management's role in clarifying in the psychological contract, "Human Resource Management" 1994, vol. 33, no 3.
 • Spindler G.S., Psychological contract in the workplace: A lawyers view, "Human Resource Management" 1994, vol. 33, no 3.
 • Sullivan S.E., Emerson R., Recommendations for successfully navigating the boundaryless career: From theory to practice, paper presented at the 2000 Annual Conference of the Midwest Academy of Management, Chicago 2000, March-April, www.sba.muohio.edu/management/mwAcademy/ 2010.pdf.
 • Young R.A., Collin A., Introduction: Framing the future of career, [w:] The Future of Career, eds. Collin, R.A. Young, Cambridge University Press, Cambridge 2000.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171205329
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.