PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 223 Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji : w kierunku respektowania interesów pracobiorców | 163-170
Tytuł artykułu

Odpowiedzialność społeczna jako sposób realizacji personalistycznej koncepcji pracy ludzkiej

Autorzy
Warianty tytułu
Social Responsibility as a Way of Realization of the Personalistic Conception of Human Work
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Coraz częściej współczesne firmy, realizując nowe formy zarządzania, odwołują się do zasady społecznej odpowiedzialności. Działania te mają na celu nie tylko zbudowanie odpowiedniego wizerunku firmy, ale także budowanie pewnych odpowiednich relacji ze społeczeństwem. Działania takie przynoszą powszechny zysk, o ile w poprawny sposób realizowana będzie ludzka praca. Personalistyczne podejście do pracy wskazuje na jej racjonalny i dobrowolny charakter. Zapewniając więc odpowiednie warunki pracy, można doskonale realizować zadania społecznej odpowiedzialności. Efektem jest zarówno dobrobyt gospodarczy, jak też dobro każdego człowieka. (abstrakt oryginalny)
EN
Increasingly, modern companies, pursuing new forms of management, refer to the principles of social responsibility. These actions are aimed not only at building an image of the company, but also at creating some appropriate relationships with the public. Such activities bring widespread profit, as long as the correct way of human labor is realized. Personalistic approach to work, points to its rational and voluntary nature. Providing adequate working conditions, the task of Corporate Social Responsibility can be perfectly realized. The result is both economic prosperity as well as the well-being of every human. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Bartnik Cz., Teologia pracy ludzkiej, PAX, Warszawa 1977.
 • Dokumenty nauki społecznej Kościoła, cz. 1, RW KUL, Rzym-Lublin 1987.
 • Etyka biznesu, gospodarki i zarządzania, red. W. Gasparski, A. Lewicka-Strzałecka, D. Miller, WSHE w Łodzi, Warszawa 1999.
 • Friedman M., Kapitalizm i wolność, Centrum A. Smitha & Rzeczpospolita, Warszawa 1993.
 • Gałkowski J., Praca i człowiek, PAX, Warszawa 1980.
 • Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Holme R., Watts P., Corporate social responsibility: Making good business sense, "World Business Council for Sustainable Development" 2000, no 10.
 • Jan Paweł II, Laborem exercens, [w:] Dokumenty nauki społecznej Kościoła, cz. 1, RW KUL, Rzym- Lublin 1987.
 • Kapias M., Kategoria odpowiedzialności moralnej w działalności PR, [w:] Public Relations. Sztuka skutecznej komunikacji w teorii i praktyce, red. H. Przybylski, Katowice 2004.
 • Kapias M., Odpowiedzialność moralna fundamentem odpowiedzialności społecznej organizacji, "Studia Ekonomiczne" 2001, nr 64.
 • Korpus J., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w obszarze kształtowania środowiska pracy, Placet, Warszawa 2006.
 • Majka J., Etyka życia gospodarczego, ODiSS, Warszawa 1980.
 • Majka J., Filozofia społeczna, ODiSS, Warszawa 1982.
 • Majka J., Rozważania o etyce pracy, TUM, Wrocław 1997.
 • Pietrzkiewicz T., Etyka zarządzania działalnością gospodarczą, Wyd. "ORGMASZ", Warszawa 1995.
 • Praca, red. M. Kalinowski, I. Czuma, M. Kuć, A. Kulik, Wyd. "Gaudium", Lublin 2005.
 • Public Relations. Sztuka skutecznej komunikacji w teorii i praktyce, red. H. Przybylski, Katowice 2004.
 • Rok B., Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2004, Warszawa 2008.
 • Rybak M., Etapy rozwoju etyki, [w:] Etyka biznesu, gospodarki i zarządzania, red. W. Gasparski, A. Lewicka-Strzałecka, D. Miller, WSHE w Łodzi, Warszawa 1999.
 • Strenberg E., Czysty biznes. Etyka biznesu w działaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 • Strzeszewski Cz., Definicja pracy ludzkiej, "Zeszyty Naukowe KUL" 1958, nr 1.
 • Sudoł S., Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Teorie i praktyka zarządzania, Dom Organizatora TNOiK, Toruń 2002.
 • Więcej niż zysk, czyli odpowiedzialny biznes. Programy, strategie, standardy, red. B. Rok, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2001.
 • Wojtyła K., Problem konstytuowania się kultury poprzez ludzką praxis, "Roczniki Filozoficzne" 1979, vol. 27, z. 1.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171205321
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.