PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 223 Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji : w kierunku respektowania interesów pracobiorców | 173-182
Tytuł artykułu

Praca zawodowa w systemie wartości jednostki w kontekście kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa

Warianty tytułu
Work in an Individual System of Values in Organizational Culture Context
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł przedstawia zagadnienie pracy zawodowej jako wartości w aspekcie kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa. Autorki, koncentrując swoją uwagę na wartości, jaką jest praca, wskazują na proces przenikania wartości indywidualnych jednostki i organizacyjnych jako interesujący obszar badań naukowych. Proponują także, aby organizowanie badań społecznych nad pracą jako wartością wiązać z badaniami kultur organizacyjnych przedsiębiorstw np. w kontekście ich zróżnicowania regionalnego. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents work as a value in the context of organizational culture. The authors focus on the issue of work value and show the process of values' infiltration as an interesting area of research. They suggest that organizing social research on work value could be related to research on organizational cultures e. g. in regional diversity context. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Adler F., The value concept in sociology, "The American Journal of Sociology" 1956, no 3.
 • Baraniak B., Edukacja w przygotowaniu człowieka do pracy zawodowej, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2008.
 • Barska A., Tożsamość - perspektywa wielokulturowa i transkulturowa. Przypadek Maghrebu, [w:] Wielokulturowość - międzykulturowość - transkulturowość w perspektywie europejskiej i pozaeuropejskiej, red. A. Barska, M. Korzeniowski. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego. Opole 2007.
 • Elizur D., Borg I., Hunt R., Beck I.M., The structure of work values: A cross cultural comparison, "Journal of Organizational Behavior"1991, no 12.
 • Encyklopedia filozofii, t. 2, red. T. Honderich, Zysk i Spółka. Poznań 1999.
 • Furmanek W., Praca jako wartość w pedagogice prac, [w:] Wartości w pedagogice pracy, red. B. Baraniak. Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa-Radom 2008.
 • Furmanek W., Zarys humanistycznej teorii pracy (z perspektywy pedagogiki pracy), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008.
 • Główczyk J., Uniwersalny słownik ekonomiczny, Wydawnictwo Fundacja Innowacja, Warszawa 2000.
 • Hofstede G., The cultural relativity of the quality of life concept, "Academy of Management Review" 1984, vol. 9.
 • Inglehart R., Baker W.E., Modernization, cultural change, and the persistence of traditional values, "American Sociological Review" 2000, vol. 65.
 • Kozek W., Praca, [w:] Encyklopedia socjologii, t. 3, red. H. Domański i in., Oficyna Naukowa, Warszawa 2000.
 • Koźmiński A., Piotrowski W., Zarządzanie - teoria i praktyka, PWN, Warszawa 1996.
 • Mariański J., Wprowadzenie do socjologii moralności, Wydawnictwo KUL, Lublin 1989.
 • Mow International Research Team. The Meaning Of Working, Academic Press, London 1987.
 • Ossowski S., Z zagadnień psychologii społecznej. Dzieła, t. 3, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1967.
 • Piorunek M., Bieg życia zawodowego człowieka. Kontekst transformacji kulturowych, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2009.
 • Płużański T., Pojęcie pracy ludzkiej, [w:] Człowiek, praca, postęp społeczny, red. W. Jędrzycki, PWE, Warszawa 1984.
 • Popielski K., Psychologia egzystencji. Wartości w życiu, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008.
 • Pszczołowski T., Praca człowieka, Wiedza Powszechna, Warszawa 1966.
 • Quaquebeke N., Zenker S., Eckloff T., Find out how much it means to me! The importance of interpersonal respect in work values compared to perceived organizational practice, "Journal o Business Ethics" 2009, no 89.
 • Reber A.R., Słownik psychologii, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2000.
 • Roe R.A., Ester P., Values and work: Empirical findings and theoretical perspective, "Applied Psychology: An International Review" 1999, vol. 48, no 1.
 • Strzeszewski C., Praca ludzka: zagadnienia społeczno-moralne, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1978.
 • Super D.E., Sverko B., Life Roles, Values, and Careers. International Findings of the Work Importance Study, first edition, The Jossey-Bass Social and Behavioral Science Series (e-book) 1995.
 • Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 • Sztumski J., Wielość wartości i potrzeba ich limitacji, [w:] Wartości. Geneza - Wielość - Trwanie, red. Cz. Głombik, Gnome, Katowice 1995.
 • Tischner J., Etyka wartości i nadziei, [w:] von Hildbrand D., Kłoczkowski J.A., Paściak J., Tischner J., Wobec wartości, Wydawnictwo "W drodze", Poznań 1984.
 • Tomaszewski T., Wstęp do psychologii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1963.
 • Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, DzU 2004 nr 173, poz. 1807.
 • Zarządzanie. Teoria i praktyka, red. A.K. Koźmiński, W. Piotrowski, PWN, Warszawa 1996.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171205319
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.