PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 223 Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji : w kierunku respektowania interesów pracobiorców | 66-72
Tytuł artykułu

Wizerunek przedsiębiorców świadczących usługi publiczne - w świetle ustawy o przejrzystości

Warianty tytułu
The Image of Public Service Companies - in View of the Law on Transparency
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przepisy prawa krajowego i wspólnotowego nakładają na przedsiębiorców ramy prawne dla wyznaczania "zysku". Problem jest o tyle złożony, że na wynik końcowy wpływa szereg różnorodnych elementów. Podstawową kwestią jest konieczność uwzględnienia zasad sprawiedliwości przy wynagradzaniu. Podkreślenia wymaga również fakt, że wysokość zysku determinowana jest pracą organizacyjną, jaką przedsiębiorca podejmuje. Tak więc z punktu widzenia zasad sprawiedliwości uzasadnieniem zysku przedsiębiorcy jest jego funkcja społeczna jako organizatora działalności. Na tym właśnie polega jego społeczne zadanie i za dobre wypełnienie tego zadania należy mu się wynagrodzenie. Jeżeli wypełnia to zadanie lepiej od innych, należy mu się wyższy "zysk", będący gwarantem dalszego rozwoju. (abstrakt oryginalny)
EN
The national and common regulations impose on entrepreneurs the legislative norms on "profit". The problem is very complex as its outcome depends on various elements. The basic issue lies in the necessity of taking into consideration the system of justice on salary. One more fact needs to be emphasized - the level of the profit is usually determined by the organizational work taken by the entrepreneur. Hence from the system of justice point of view, the justification of the profit of the entrepreneur is his or her social function as the work provider. To recapitulate the entrepreneur performs the social task and for that he or she should obtain the respectful remuneration. If the task is performed better in comparison to other entrepreneurs, it means the entrepreneur should obtain higher profit respectfully guaranteeing him or her further development. (original abstract)
Twórcy
  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
  • Arystoteles, Etyka nikomachejska, PWN, Warszawa 1956.
  • Dyrektywa Komisji 80/723/EWG z dnia 25 czerwca 1980 r. w sprawie przejrzystości stosunków finansowych między państwami członkowskimi a przedsiębiorstwami publicznymi, Dz.Urz. WE L 195 z 29.07.1980.
  • Jan Paweł II, Encyklika Laborem exercens z 14 IX 1981 r. 9, [w:] Nauczanie społeczne Kościoła, ODiSS, Warszawa 1994.
  • Juchnowicz M., Polityka płac, dylematy teoretyczne, realne i decyzyjne, Monografie i Opracowania nr 382, SGH, Warszawa 1993.
  • Rozporządzenie 1370/2007, Dz.Urz. UE L 315/13 z 3.12.2007.
  • Stankiewicz W., Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa 1983.
  • Ustawa o przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz o przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców z dnia 22 września 2006 r., DzU 2006, nr 191, poz. 1411.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171205283
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.