PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 223 Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji : w kierunku respektowania interesów pracobiorców | 39-47
Tytuł artykułu

Pracownicy jako interesariusze w procesach fuzji i przejęć przedsiębiorstw

Warianty tytułu
Employees as Stakeholders in Mergers and Acquisitions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Interesy pracowników - podobnie jak interesy pozostałych grup związanych z przedsiębiorstwem - powinny być przedmiotem refleksji zarządzających, których zadaniem jest godzenie oczekiwań różnych interesariuszy dla dobra przedsiębiorstwa. Momentem, w którym równowaga tych interesów może zostać istotnie naruszona, jest każda znacząca zmiana w organizacji. Zmianą o dużej skali jest niewątpliwie fuzja przedsiębiorstw lub przejęcie jednego podmiotu przez inny. W opracowaniu zaproponowano spojrzenie na kwestię interesów pracowników w procesach fuzji i przejęć przez pryzmat koncepcji interesariuszy, przy równoczesnym zaakcentowaniu konieczności diagnozy interesów różnych grup zatrudnionych na etapie przygotowania do transakcji. (abstrakt oryginalny)
EN
The employees' interests should be - among the interests of all the other stakeholders - a subject-matter of reflection for managers who's role is to harmonize these various interests for the good of the company. Each significant change in the organization creates a risk of disruption of the interests' balance. A merger or an acquisition epitomizes such a change. The aim of this paper is to propose a view at employees' interests in M&As from the perspective of the stakeholder concept. The importance of an exploration and diagnosis of various interests of different employees' groups in the pre-transaction phase is emphasized. (original abstract)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
Bibliografia
 • Cartwright S., Cooper C.L., Managing Mergers, Acquisitions and Strategic Alliances. Integrating People and Cultures, Butterworth-Heineman, Oxford 1996.
 • Chwistecka-Dudek H., Fuzje i przejęcia - faza integracyjna, "Przegląd Organizacji" 2003, nr 9, s. 27- -29.
 • Cieślicki M., Wdrażanie zmian w procesie integracji firm, "Przegląd Organizacji" 2008, nr 9, s. 26-29.
 • Dacko M., Wielkie fiasko. Fuzja AOL i Time Warner. Studium przypadku, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.
 • DealWatch Emerging Europe M&A Report 2010, opubl. 2011 (za: 3,164 fuzji i przejęć w Europie Środkowo- Wschodniej w 2010 r., DealWatch ISI Emerging Markets, 2011 www.biznespolska.pl/files/ reports/fuzje.doc [dostęp 21.09.2011]).
 • Friedman A.L., Miles S., Stakeholders: Theory and practice, Oxford University Press, New York 2006.
 • Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw, red. H. Frąckowiak, PWE, Warszawa 1998.
 • Haransky S.A., Merger Mania and Misunderstandings: Why the merger and acquisitions process sometimes fails, "Journal of Management in Engineering" 1999 (Nov./Dec), vol. 15, issue 6.
 • Kelly Ph., International Business and Management, Cengage Learning EMEA, Hampshire 2009.
 • Knap E., Determinanty powodzenia transakcji fuzji i przejęć, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2001, nr 11 (listopad), s. 19-28.
 • Marks M.L., Mirvis P.H., Merge ahead: A research agenda to increase merger and acquisitions success, "Journal of Business & Psychology" 2011, vol. 26, iss. 2, s. 161-168.
 • Mitchell R.K., B.R. Agle, D.J. Wood, Toward a theory of stakeholder identification and salience: Defining the principle of who and what really counts, "Academy of Management Review", October 1997, vol. 22, no 4, s. 853-886 (za: A.L. Friedman, S. Miles, Stakeholders: Theory and Practice, Oxford University Press, New York 2006).
 • Schuler R.S., I. Tarique I., Jackson S.E., Human Resource Management Issues in cross-border alliances, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2004, nr 3-4, s. 9-20.
 • Verzuh E., The Fast Forward MBA in Project Management, John Viley & Sons, Hoboken, New Jersey 2008.
 • Werhane P.H., Two ethical issues in mergers and acquisitions, "Journal of Business Ethics" 1988, vol. 7, no 12, s. 41-45.
 • Zając Cz., Społeczne i organizacyjne problem fuzji i przejęć przedsiębiorstw, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2005.
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć, red. A. Pocztowski, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171205277
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.