PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 221 Problemy regionalizmu i globalizacji | 636-646
Tytuł artykułu

Globalne i regionalne strategie internacjonalizacji przedsiębiorstw transnarodowych a bariery kulturowe

Warianty tytułu
Global and Regional Internationalization Strategies of Transnational Corporations and Cultural Barriers
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem referatu jest ukazanie związków między barierami kulturowymi a przepływami kapitałów prywatnych podejmowanymi przez korporacje transnarodowe (KTN), ze szczególnym uwzględnieniem strategii internacjonalizacji globalnej i regionalnej. Na początku związek ten przedstawiono, odwołując się do dorobku literatury z zakresu biznesu międzynarodowego. Scharakteryzowano skutki dystansu kulturowego dla przepływu kapitałów prywatnych KTN. Następnie przedstawiono wyniki badań własnych w obszarze barier kulturowych w filiach zagranicznych KTN. W odniesieniu do strategii globalnej i regionalnej wskazano na możliwe źródła barier i obszary ich występowania. Opisane zostały przyczyny i skutki negatywnego postrzegania etnocentryzmu instytucjonalnego przez lokalnych menedżerów. Zwrócono także uwagę na możliwe źródła problemów we współpracy wewnętrznej, wynikających z dostosowań do presji integracji występującej w strategii globalnej i regionalnej. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the thesis is to reveal relationship in private capital flows of Transnational Corporations (TNCs) with an emphasis on global and regional strategies. At the beginning this relationship is showed with reference to the International Business literature. The impact of cultural distance on private capital flows of TNCs is presented. Then, the results of the author's desk research are shown regarding cultural barriers in foreign subsidiaries. With regards to global and regional strategies the sources and areas of barriers are pointed out. The sources and effects of negative perception of institutional ethnocentrism by local managers are also depicted. Attention is paid on possible sources of issues in internal interactions resulting from integration pressure that is a part of global and regional strategies. (original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Gdańska
Bibliografia
 • Barkema H.G., Bell J.H.J., Pennings J.M., Foreign entry, cultural barriers, and learning, "Strategic Management Journal" 1996, vol. 17.
 • Birkinshaw J., Morrison A.J., Configurations of strategy and structure in subsidiaries of multinational corporations, "Journal of International Business Studies" 2005, Fourth Quarter.
 • Dunning J.H., Bansal S., The cultural sensitivity of the eclectic paradigm, "Multinational Business Review" 1997, vol. 1.
 • Hill Ch.W.L., Jones G.R., Strategic Management. An Integrated Approach, Houghton Mifflin Co., Boston 1992.
 • Elango B., Geographic scope of operations by multinational companies: an exploratory study of regional and global strategies, "European Management Journal" 2004, vol. 22, issue 4.
 • Gorynia M., Jankowska B., Teorie internacjonalizacji, "Gospodarka Narodowa" 2007, nr 10.
 • Johanson J., Vahlne J., The internationalization process of the firm - a model of knowledge development and increasing foreign market commitments, "Journal of International Business Studies" 1977, vol. 8.
 • Johnson J.P., Lenartowicz T., Apud, S., Cross-cultural competence in international business: toward a definition and a model, "Journal of International Business Studies" 2006, no. 37.
 • Kima B., Prescott J.E., Min Kimc S., Differentiated governance of foreign subsidiaries in transnational corporations: An agency theory perspective, "Journal of International Management" 2005, no. 11.
 • Kogut B., Singh H., The effect of national culture on the choice of entry mode, "Journal of International Business Studies" 1988, no. 19(3).
 • Rozkwitalska M., Bariery w zarządzaniu międzykulturowym. Perspektywa filii zagranicznych korporacji transnarodowych, Wolters Kluwer Polska - Oficyna, Warszawa 2011.
 • Rozkwitalska M., Zarządzanie międzynarodowe, Difin, Warszawa 2007.
 • Rymarczyk J., Internacjonalizacja przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1996.
 • Rymarczyk J., Strategie internacjonalizacji przedsiębiorstw - teoria i praktyka polska, [w:] Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce, red. Z. Olesiński, PWE, Warszawa 1998.
 • Shane S., The effect of national culture on the choice between licensing and direct foreign investment, "Strategic Management Journal" 1994, vol. 1.
 • Shenkar O., Cultural distance revisited: towards a more rigorous conceptualization and measurement of cultural differences, "Journal of International Business Studies" 2001, vol. 23, issues 3.
 • Stonehouse G., Hamill J., Campbell D., Purdie T., Globalizacja. Strategia i zarządzanie, Felberg SJA, Warszawa 2001.
 • Tihanyi L., Griffit D.A., Russell C.J., The effect of cultural distance on entry mode choice, international diversification, and MNE performance: a meta-analysis, "Journal of International Business Studies" 2005, no. 36.
 • Westney D.E., Zaheer S., The multinational enterprise as an organization, [w:] The Oxford Handbook of International Business, eds. A.M. Rugman, T.L. Brewer, Oxford University Press, New York 2003.
 • Zorska A., Przemiany w korporacjach transnarodowych, [w:] Biznes międzynarodowy. Od internacjonalizacji do globalizacji, red. M.K. Nowakowski, SGH, Warszawa 2005.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171205031
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.