PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 221 Problemy regionalizmu i globalizacji | 517-529
Tytuł artykułu

Integracja z Unią Europejską - szansa czy zagrożenie dla rozwoju zrównoważonego transportu w polskich miastach i aglomeracjach?

Warianty tytułu
Integration with the European Union - a Chance or a Threat for the Development of Sustainable Transport in Polish Cities and Agglomerations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Coraz większym zagrożeniem dla miast i aglomeracji miejskich, uznawanych w Polsce i Unii Europejskiej za niekwestionowane motory wzrostu i rozwoju, staje się niezrównoważony transport, obniżający jakość życia i efektywność ekonomiczną, a także negatywnie oddziałujący na stan środowiska. Z tego względu Wspólnota, przy poszanowaniu zasady subsydiarności, podejmuje liczne działania na rzecz zrównoważenia miejskich i aglomeracyjnych systemów transportowych. Niniejszy artykuł przedstawia w syntetycznym ujęciu problematykę oddziaływania integracji Polski z Unią Europejską na kształtowanie zrównoważonego transportu polskich obszarów zurbanizowanych. (abstrakt oryginalny)
EN
Urban areas are the indisputable engines of economic growth and development in Poland and in the European Union. However, unsustainable transport is becoming bigger and bigger threat for cities and agglomerations, as it lowers the quality of life as well as economic efficiency and negatively influences the environment. For this reason the Community, respecting the subsidiarity principle, undertakes a variety of actions aimed at making urban transport systems sustainable. This article presents a synthetic depiction of issues connected with the impact of integration between Poland and the European Union on creating sustainable transportation systems of Polish urban areas. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Opolski
Bibliografia
 • Adamiec J., Subsydiarność w Unii Europejskiej, Kancelaria Sejmu, Biuro Studiów i Ekspertyz, Wydział Analiz Ekonomicznych i Społecznych, Warszawa 1994.
 • Burnewicz J., Szałucki K., Wpływ członkostwa w Unii Europejskiej na transport w Polsce, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2003.
 • Dane Eurostatu, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ (27.03.2011).
 • Dziadek S., Systemy transportowe ośrodków zurbanizowanych, PWN, Warszawa 1991.
 • Kalinowski T., Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski, Raporty z lat 2005-2008, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2005-2008. Raporty dostępne są na stronie internetowej IBnGR: http://ez1.ibngr.pl/index.php/pl/publikacje/menu/raporty_ibngr (23.11.2009).
 • Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie. Projekt, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2009.
 • Narodowe Programy Przygotowania do Członkostwa w Unii Europejskiej z lat 1999-2003, UKIE, Warszawa 1999-2003.
 • Ochrona środowiska 2010, GUS, Warszawa 2010.
 • Paradowska M., Problematyka rozwoju zrównoważonych systemów transportowych w polskich miastach i aglomeracjach w kontekście integracji z Unią Europejską - przykład aglomeracji wrocławskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole (planowane wydanie - 2011 r.), maszyno¬pis.
 • Paradowska M., Unijne metody internalizacji kosztów zewnętrznych transportu a sytuacja w Polsce, "Zeszyty Naukowe 'Logistyka i Transport' MWSLiT" 2006, nr 1(2).
 • Platje J., Institutional Change in the Polish Economy Since the 1970s- incentives and transaction cost, Oficyna Wydawnicza "Nasz Dom i Ogród", Wrocław 2004.
 • Polska: partnerstwo dla członkostwa, Centrum Informacji Europejskiej, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 1998.
 • Rudnicki A., Starowicz W., Transport miejski - ekspertyza dla Polityki Transportowej Państwa i Narodowej Strategii Rozwoju Transportu, "Transport Miejski i Regionalny" 2005, nr 7-8.
 • Sprzedaż nowych i import używanych samochodów osobowych w Polsce w 2008 r., Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR, http://www.samar.pl/__/__la/pl/__ac/sec,4/new/17962/__Polska-Sprzeda%C5%BC-nowych-i-import-u%C5%BCywanych-samochod%C3%B3w-osobowych-w-2008-roku.html; dane statystyczne Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR dostępne pod adresem http://www.samar.pl (25.10.2009).
 • Stan europejskich miast. Sprawozdanie podsumowujące, Komisja Europejska, maj 2007.
 • Szczepaniak T. (red.), Transport i spedycja w handlu zagranicznym, PWE, Warszawa 2002.
 • Tundys B., Logistyka miejska. Koncepcje, systemy, rozwiązania, Difin, Warszawa 2008.
 • Waśkiewicz J., Import używanych aut - argumenty za i przeciw, "Przegląd Komunikacyjny" 2004, nr 12.
 • Zielona Księga "W kierunku nowej kultury mobilności w mieście", KOM (2007) 551 wersja ostateczna.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171205015
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.