PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 221 Problemy regionalizmu i globalizacji | 573-583
Tytuł artykułu

Transformacja polskiego handlu zagranicznego minionego dwudziestolecia z perspektywy konkurencyjności czynnikowej eksportu oraz handlu między- i wewnątrzgałęziowego : Wybrane aspekty na przykładzie handlu Polski z Niemcami

Warianty tytułu
Polish Foreign Trade in Transition During the Last 20 Years. Selected Aspects in the Light of Factor Competitiveness of Polish Export and Intra-Industry Trade Into German Market
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Analiza empiryczna transformacji strukturalnej polskiego handlu zagranicznego z Niemcami została przeprowadzona głównie w oparciu o wskaźniki RCA (wg logarytmicznej formuły Grupp/Leglera) oraz wskaźniki IIT (na bazie formuły Grubela-Lloyda) na podstawie danych SITC Rev.3 i 4 w dezagregacji trzystopniowej. Na podstawie 258 grup towarowych, które stanowią o handlu globalnym w klasyfikacji SITC (0-9 SITC), wyliczono wskaźniki RCA oraz IIT dla wybranych agregatów strumieni handlowych, w tym według czynnikochłonności. (abstrakt oryginalny)
EN
An empirical analysis of Polish trade with Germany was grounded upon RCA indicators (according to logarithmic formula of Grupp/Legger) and IIT indicators (according to formula of Grubel-Lloyd) using three-degree-disaggregation of data from SITC Rev.3 and 4. RCA and IIT indicators were computed for 258 product-groups, which determine global international trade in SITC (0-9 SITC) classification. (original abstract)
Twórcy
 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
Bibliografia
 • Budzowski K. (red.), Polska wobec wyzwań bezpieczeństwa międzynarodowego, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2010.
 • Czarny E., Śledzińska K., Polska w handlu światowym, PWE, Warszawa 2009.
 • Gerke B., Grupp H., Inovationspotential und Hochtechnologie, Phisica-Verlag, Heidelberg 1994.
 • Grubel H., Lloyd P., The Empirical Measurement of Intra-Industry Trade, "The Economic Record" 1971, vol. 47, no. 120.
 • Haliżak E., Kuźniar R., Symonides J. (red.), Globalizacja a stosunki międzynarodowe, Bydgoszcz 2004.
 • Kaszuba K., Maciejewski M., Wydymus S. (red.), Konkurencyjność w handlu międzynarodowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2008.
 • Kotyński J. (red.), Globalizacja i integracja europejska, PWE, Warszawa 2005.
 • Latoszek E., Integracja europejska, Mechanizmy i wyzwania, KiW, Warszawa 2007.
 • Mińska-Struzik E., Rynarzewski T. (red.), Szoki technologiczne w gospodarce światowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009.
 • Misala J., Pluciński E.M., Handel wewnątrzgałęziowy między Polską a Unią Europejską. Teoria i praktyka, SGH, Wydawnictwo Elipsa, Warszawa 2000.
 • Najlepszy E., Bartosik-Purgat M. (red.), Determinanty i wyzwania gospodarki światowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009.
 • Plucinski E.M., Die Osterweiterung der Europaischen Union aus polnischer Sicht, [w:] Die Osterweiterung der Europaischen Union. Chancen und Perspektiven (Hrsg. von Sp. Paraskewopoulos), Duncker & Humblot GmbH, Berlin 2000.
 • Pluciński E.M., Ekonomia gospodarki otwartej, Wydawnictwo Elipsa, Warszawa 2004.
 • Pluciński E.M., Konkurencyjność strukturalna polskiej gospodarki na wspólnym rynku Unii Europejskiej, Scholar, Warszawa 2005.
 • Pluciński E.M., Świat - Europa - Polska. Teoria i praktyka z perspektywy racjonalnych wyborów ekonomicznych, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Kraków 2008.
 • Płowiec U., Innowacyjna Polska w Europie 2020. Szanse i zagrożenia trwałego rozwoju, "Zarządzanie Ryzykiem. Kwartalnik" nr 35/36, IZaR, Akademia Finansów, Warszawa 2010.
 • Rymarczyk J., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa 2010.
 • Rynarzewski T., Strategiczna polityka handlu międzynarodowego, PWE, Warszawa 2005.
 • Rynarzewski T., Truskolaski S. (red.), Skutki zagranicznych szoków technologicznych dla polskiej gospodarki, PWE, Warszawa 2010.
 • Rynarzewski T., Zielińska-Głębocka A., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171205005
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.