PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 221 Problemy regionalizmu i globalizacji | 594-603
Tytuł artykułu

Próba oceny przepływów kapitału w postaci BIZ w krajach Unii Europejskiej

Warianty tytułu
An Attempt to Assess the Capital Flows in the form of FDI in the European Union
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przepływ kapitału w postaci inwestycji bezpośrednich jest współcześnie jednym z najbardziej widocznych efektów postępującego procesu globalizacji. Skala i dynamika przepływów kapitału w postaci BIZ jest często odzwierciedleniem stanu i perspektyw rozwoju poszczególnych regionów, krajów, świata. Zmiany w strukturze geograficznej i sektorowej światowych BIZ, na które zwracano uwagę w ubiegłych latach, umocniły się w 2009 r. i będą kontynuowane. Dotyczą one głównie wzrostu znaczenia krajów rozwijających się. Z kolei integracja finansowa w UE odzwierciedla bardziej intensywne przepływy transgraniczne w Europie niż w jakimkolwiek innym regionie świata. Bogatsze kraje Europy mają tendencję do przenoszenia swego kapitału do krajów biedniejszych, rozwijających się, wykorzystując m.in. niższe koszty produkcji, podczas gdy biedniejsze kraje mogą dzięki temu kapitałowi wpłynąć na innowacyjność, konkurencyjność czy rozwój gospodarczy. (abstrakt oryginalny)
EN
The flow of capital in the form of direct investment is today one of the most visible effects of the ongoing globalization process. The scale and dynamics of capital flows in the form of FDI is often a reflection of the state and development prospects of the region, nation or the world. Changes in the geographical and sectoral pattern of FDI worldwide, which was pointed out in recent years, strengthened in 2009 and will continue. These changes relate mainly to the growing importance of developing countries. On the other hand, financial integration in the EU reflects a more intense cross-border flows in Europe than in any other region of the world. Europe's wealthier countries tend to move their capital to poorer countries, developing countries using lower production costs, while poorer countries may use this capital to affect innovation, competitiveness and economic development. (original abstract)
Twórcy
  • Uniwersytet Rzeszowski
Bibliografia
  • Ancyparowicz G., Kapitał zagraniczny w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej, www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/POZ_kapital_zagraniczny_po_akcesji_do_ue.pdf.
  • Jaworek M., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w prywatyzacji polskiej gospodarki, Wyd. Dom Organizatora, Toruń 2006.
  • Kisiel-Łowczyc A.B. (red.), Współczesna gospodarka światowa. Wybrane zagadnienia z międzynarodowych stosunków ekonomicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1994.
  • Krugman P.R., Obstfeld M., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWN, Warszawa 1993.
  • Latocha T., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Unii Europejskiej w świetle teorii rozwoju regionalnego i teorii lokalizacji, http://www.ce.uw.edu.pl/pliki/pw/2-2005_Latocha.pdf.
  • Mody A., Foreign Capital Flows and Growth: Is Europe Different?, Published in Expansión (Spain), 10.06.2008, www.imf.org/external/np/vc/2008/061008.htm.
  • World Investment Report 2010. Investing in a Low-Carbon Economy, UNCTAD 2010.
  • http://www.paiz.gov.pl/20100722/swiatowy_raport_inwestycyjny.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171205001
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.