PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 217 Współczesne przeobrażenia procesów zarządczych przedsiębiorstwa | 246-254
Tytuł artykułu

Międzyorganizacyjny efekt synergiczny jako kryterium oceny układu outsourcingowego

Warianty tytułu
Inter-Organizational Synergistic Effect as a Criterion for Outsourcing Systems Assessment
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono międzyorganizacyjny efekt synergiczny jako miernik diagnostyczny służący do porównania i oceny obecnego systemu gospodarowania z tym, co byłoby możliwe do osiągnięcia w nowym systemie, będącym układem odniesienia dla układów outsourcingowych. Zaprezentowano ponadto wyniki badań empirycznych, odsłaniające wielkość dodatkowych korzyści osiąganych przez małe i średnie przedsiębiorstwa z układów outsourcingowych. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the inter-organizational synergistic effect as a diagnostic measure used to compare and assess the present management system with what would be possible to achieve in the new system, which is a frame of reference for outsourcing systems. Furthermore, the results of empirical studies revealing the size of supernormal profits gained by small and medium enterprises within outsourcing systems have been presented. (original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach
Bibliografia
 • Czakon W., Dynamika więzi międzyorganizacyjnych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2007.
 • Czakon W., Łańcuch wartości w teorii zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2005.
 • Czakon W., Więzi międzyorganizacyjne jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, [w:] J. Pyka (red.), Nowoczesność przemysłu i usług, TNOiK, Katowice 2006.
 • Dominguez L.R., Outsourcing krok po kroku dla menedżerów, Wolters Kluwer Business, Warszawa 2009.
 • Dyer J.H., Hatch N.W., Relation-specific capabilities and barriers to knowledge transfers: Creating advantage through network relationship, "Strategic Management Journal" 2006, Vol. 27, No. 8.
 • Dyer J.H., Singh H., The relational view: Cooperative strategy and sources of interorganizational competitive advantage, "Academy of Management Review" 1998, Vol. 23, No. 4.
 • Fonfara K. (red.), Zachowanie przedsiębiorstwa w procesie internacjonalizacji. Podejście sieciowe, PWE, Warszawa 2009.
 • Fontenay C.C. de, Gans J.S., A Bargaining perspective on strategic outsourcing and supply competition, "Strategic Management Journal" 2008, Vol. 29, No. 8.
 • Ford D., Gadde L.E., Hakansson H., Snehota I., Business Relationships, Chichester 2003, za: M. Mitręga, Zdolność sieciowa jako czynnik przewagi konkurencyjnej na rynku przedsiębiorstw, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2010.
 • Hirzel M., Mit Und ohne Partner. Alternativen beim Outsourcing von Verwaltungsdienst, "IO Management" 1997, Nr. 3, za: K. Zimniewicz, Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2009.
 • Jarillo J., On strategic networks, "Strategic Management Journal" 1988, Vol. 9, No. 1.
 • Krupski R. (red.), Metody zarządzania przedsiębiorstwem w przestrzeni marketingowej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2004.
 • Krupski R. (red.), Zarządzanie strategiczne. Koncepcje - metody, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2007.
 • Krzyżanowski L.J., O podstawach kierowania organizacjami inaczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 • Lichtarski J. (red.), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2007.
 • Lichtarski J. (red.), Współdziałanie gospodarcze przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 1992.
 • Mitręga M., Zdolność sieciowa jako czynnik przewagi konkurencyjnej na rynku przedsiębiorstw, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2010.
 • Niemczyk J., Wyróżniki, budowa i zachowania strategiczne układów outsourcingowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2006.
 • Peteraf M.A., The cornerstones of competitive adventage: A resource based view, "Strategic Management Journal" 1993, Vol. 14, No. 3.
 • Piekarz H., Efekt organizacyjny jako kryterium oceny systemu wytwórczego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1991.
 • Power M.J., Desouza K.C., Bonifazi C., Outsourcing. Podręcznik sprawdzonych praktyk, MT Biznes, Warszawa 2008.
 • Pszczołowski T., Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk 1978.
 • Romanowska M., Przełomy w praktyce zarządzania - przesłanki i przyczyny, "Przegląd Organizacji" 2011, nr 3.
 • Romanowska M., Trocki M. (red.), Przedsiębiorstwo partnerskie, Difin, Warszawa 2002.
 • Sen A.K., Haq K., Product innovation by small and medium-sized firms trough outsourcing and collaboration, "International Journal of Management and Marketing Research" 2011, Vol. 4, No. 1.
 • Stabryła A. (red.), Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym, "Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" 2008, nr 1.
 • Suszyński C., Synergia w działalności rynkowej przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 1992.
 • Suszyński C. (red.), Przedsiębiorstwo. Wartość. Zarządzanie, PWE, Warszawa 2007.
 • Weigelt C., The impact of outsourcing new technologies of outsourcing new technologies on integrative capabilities and performance, "Strategic Management Journal" 2009, Vol. 30, No.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171204357
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.