PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 217 Współczesne przeobrażenia procesów zarządczych przedsiębiorstwa | 21-28
Tytuł artykułu

Wirtualność i organizacja wirtualna (rozważania deskryptywno-epistemologiczne)

Warianty tytułu
Virtuality and Virtual Organization (Descriptive-Epistemological Consideration)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Autor rozważa w artykule zakresy znaczeniowe pojęć wirtualność i organizacja wirtualna oraz dokonuje systematyzacji różnorodnych definicji tych pojęć. Diagnozuje też elementy konstytuujące rozumienie wirtualności oraz organizacji wirtualnej. (abstrakt oryginalny)
EN
The author presents the results of diagnosis of virtuality and virtual organization. He systematizes diverse definitions and shows elements constituting notions of virtuality and virtual organization. (original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Antczak Z., Funkcja personalna w przedsiębiorstwie w okresie transformacji gospodarczo-społecznej w Polsce, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2005.
 • Antczak Z., Sieciowo-wirtualne uwarunkowania realizacji funkcji personalnej w firmach wysokiej technologii, [w:] J. Lewandowski (red.), Wyzwania praktyki i teorii zarządzania w XXI wieku, Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź 2001.
 • Anthony W.P., Perrewe P.L., Kacmar K.M., Strategic Human Resource Management, Dryden Press, Orlando 1996.
 • Appel W., Behr R., Towards the theory of virtual organizations: A description of their formation and figure, "Newsletter" 1998, No. 2, www.virtual-organization.net.
 • Bombiak E., Pożądany wzorzec. Modele funkcjonowania firmy w XXI wieku, "Personel" 2003, 1-2 (dodatek: "Ekspert Personalny").
 • Brzozowski M., Istota organizacji wirtualnej "Przegląd Organizacji", luty 2007.
 • Brzozowski M., Ewolucja roli menedżera personalnego w przedsiębiorstwie, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. HRM" 2009, 1.
 • Bultje R., van Wijk J., Taxonomy of virtual organizations. A description of their formation and figure, "Newsletter" 1998, No. 2, www.virtual-organization.net.
 • Burn J., Marshall P., Barnett M., E-business. Strategies for Virtual Organizations, Butterworth - Heinemann, Oxford 2002.
 • Byrne J.A., The virtual corporation, "Business Week" 8.02.1993.
 • Cohen S., On Becoming Virtual, "Training and Development" 1997, 51.
 • Coyle J., Schnarr N., The soft-side challenges of the virtual corporation, "The Journal of the HRP Society" 1995, Vol. 18, No. 1.
 • Davidow W.H., Malone M.S., The Virtual Corporation, Harper Business, New York 1992.
 • Fitzpatrick W.M., Burke D.R., Form, function, and financial performance realities for the virtual organization, "S.A.M. Advanced Management Journal" 2001, Vol. 65, No. 3.
 • Garton C., Wegryn K., Managing without Walls: Maximize Success with Virtual, Global, and Cross- -Cultural Teams, MC Press, New York 2006.
 • Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Przedsiębiorstwo wirtualne, Difin, Warszawa 2002.
 • Hale R.,, Whitlam P., Towards the Virtual Organisation, McGraw-Hill, London 1997.
 • Hedberg B., Dahlgren G., Hansson J., Olve N., Virtual Organizations and Beyond. Discover Imaginary Systems, Wiley, Chichester 1999.
 • Kaczmarek B., Organizacje. Polityka. Władza. Struktury, Wyd. MSM, Warszawa 2001.
 • Kański R., Procesy wirtualizacji przedsiębiorstw, [w:] A. Małachowski (red.), Komunikacja gospodarcza. Studia i materiały, Wyd. AE, Wrocław 2001.
 • Kisielnicki J., Wirtualnie, czyli inteligentnie, "Personel" 2000, 20 (dodatek: "Zarządzanie XXI Wieku").
 • Kisielnicki J., Wirtualna organizacja jako wytwór ery informacyjnego społeczeństwa, "Organizacja i Kierowanie" 1997, 4.
 • Kisielnicki J., Wirtualna organizacja - przyszłość biznesu, "Manager" 2000, 1.
 • Krzos G., Przybyła M., Koncepcja organizacji wirtualnej, [w:] M. Przybyła (red.), Organizacja i zarządzanie, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2001.
 • Krzyżanowski L.J., O podstawach kierowania organizacjami inaczej: paradygmaty, modele, metafory, filozofia, metodologia, dylematy, trendy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 • Leksykon zarządzania, Difin, Warszawa 2004.
 • Listwan T. (red.), Słownik zarządzania kadrami, C.H. Beck, Warszawa 2005.
 • Low J., Cohen Kalafut P., Niematerialna wartość firmy. Ukryte źródła przewagi konkurencyjnej, Wolters Kluwer, Kraków 2006.
 • Łobos K., Teoria struktur organizacyjnych, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2003.
 • Mazur H., Mazur Z., Wirtualne organizacje - szansa czy zagrożenie? [w:] E. Niedzielska, H. Dudycz, M. Dyczkowski (red.), Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2002.
 • Mowshowitz A., The switching principle in virtual organization, "Electronic Journal of Organizational Virtualness" 1999, No. 1, www.virtual-organization.net.
 • Mrówka R., Organizacja wirtualna - siły i słabości, [w:] Skalik J., Bełz G. (red.), Management Forum 2020, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2002.
 • Niedzielska E., Wirtualne organizacje gospodarcze, [w:] Przybyła M. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w teorii i praktyce, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1997.
 • Perechuda K., Organizacja wirtualna, Ossolineum, Wrocław 1997.
 • Saabeel W., Verduijn T.M., Hagdorn L., Kumar K., A Model of Virtual Organization. A Structure and process perspective, "Electronic Journal of Organizational Virtualness" 2002, No. 1, www.virtualorganization. net.
 • Sikorski C., Ludzie nowej organizacji, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1998.
 • Sikorski C., Zachowania ludzi w organizacjach, PWN, Warszawa 1999.
 • Słownik wyrazów obcych, PWN, Warszawa 1991.
 • Stanisławski J., Wielki słownik angielsko-polski, Wyd. Philip Wilson, Warszawa 1999.
 • STRATEGOR, Zarządzanie firmą, PWE, Warszawa 1995.
 • Venkatraman N., Henderson J., Real strategies for virtual organizing, "Sloan Management Review" 1998, Vol. 40, No. 1.
 • Wassennar A., Understanding and designing virtual organization form, "VoNet. Newsletter" 1999, 1, www.virtual-organization.net.
 • Werther W., Structure-driven strategy and virtual organization design, "Business Horizons" 1999, 42.
 • Zammuto R.F., Griffith T.L., Majchrzak A., Dougherty D.J., Faraj S., Information technology and changing fabric of organization, "Organization Science" 2007, Vol. 18, No. 5.
 • www.virtual-organization.net (4.07.2011).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171204305
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.