PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 217 Współczesne przeobrażenia procesów zarządczych przedsiębiorstwa | 54-62
Tytuł artykułu

Determinanty rozwoju procesów zorientowanych na klienta w gminie : Studium przypadku

Warianty tytułu
Determinants of Client Oriented Processes in Local Governments. Case Study
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Współczesne procesy konkurencyjne wymagają uwzględnienia perspektywy klienta w bieżącej działalności organizacji, również samorządowych. W artykule przestawiono sposoby monitorowania zmieniających się potrzeb klienta zewnętrznego i wewnętrznego organizacji. Należą do nich: wprowadzanie systemu ISO wraz z zarządzaniem procesowym, komunikacja z klientem na poziomie obligatoryjnym, uzupełniającym oraz promocyjnym. Dodatkowo przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w wielkopolskiej gminie Śrem, które wskazują jednoznacznie, że duży wpływ na rozwój i działanie organizacji ma wiele dokumentów prawnych obowiązujących w gminie. Należą do nich np. Strategia Rozwoju Społeczno- Gospodarczego oraz Wieloletni Plan Inwestycyjny. (abstrakt oryginalny)
EN
Today the competition process requires from the organizations to take into consideration the perspective of a client in their daily activities. It concerns business organizations as well as local governments. In the article the way to monitor such requirements has been presented. They are: introducing ISO norms with the process management, communication with the clients on obligatory, supportive and promotional level. Moreover, the results of research have shown that there are a lot of documents in local governments which are of a great importance as for the processes and possibilities to develop in an economic and social way. Such a document is for example The Strategy of Social and Economic Development and Long Term Investment Plan. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Bibliografia
 • Batko R., Zarządzanie jakością w urzędach gminy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009.
 • Bińkowska A., Zarządzanie procesami biznesowymi w przedsiębiorstwie, Vizja Press, Warszawa 2009.
 • Bobera J., Katalog narzędzi rozwoju instytucjonalnego, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Kraków 2004.
 • Budzyńska A. i in., Strategia Lizbońska. Droga do sukcesu zjednoczonej Europy, Departament Analiz Ekonomicznych i Społecznych, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej; http://www.slaskie.pl/ STRATEGIA/strat_L.pdf (10.06.2011).
 • CBOS BS/39/2010: Ocena Instytucji Publicznych, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2010/ K_039_10.PDF (10.06.2011).
 • Cieśliński W., Doskonalenie procesowej orientacji przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.
 • Flieger M., Od administrowania do zarządzania publicznego - transformacja stanowiąca warunek efektywnego zarządzania gminą oraz przedsiębiorstwami sektora publicznego, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1184, Wrocław 2007.
 • Flieger M., Ocena gminnych instrumentów wspierania przedsiębiorczości, Ruch Prawny, Ekonomiczny i Socjologiczny, Poznań 2009.
 • Grudzewski W., Hejduk I., Metody projektowania systemów zarządzania, Difin, Warszawa 2004.
 • Jabłoński A., Anglosaska koncepcja nowej administracji publicznej, [w:] A. Ferens, I. Macek (red.), Administracja i polityka: administracja publiczna w procesie przemian, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002.
 • Jon P., Local Governance in Western Europe, Sage Publications, London 2001.
 • Księga Jakości Urzędu Gminy Czernica,, http://bip.czernica.pl/files/fck/100/file/ISO/ksiega_jakosci/ Ksiega_jakosci.pdf (11.06.2011).
 • Księga Jakości Urzędu Miejskiego w Śremie, wydanie 13, 9.05.2011.
 • Lichtarski J., O relacji między podejściem funkcjonalnym i procesowym w zarządzaniu, [w:] M. Romanowska, M. Trocki (red.), Podejście procesowe w zarządzaniu, t. 1, AGH, Warszawa 2004.
 • Nowak J., Modernizacja lokalnej administracji publicznej a rozwój lokalny, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006.
 • Norma ISO 9001:2000, Systemy zarządzania jakością - wymagania, PKN, Warszawa 2001.
 • Perechuda K., Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2000.
 • Raport II, Orientacja na klienta, Gmina Słupsk - nowa jakość, nowe możliwości, s. 3-4; http://www. nowajakoscnowemozliwosci.eu/reports/Raport_2.pdf (10.06.2011).
 • Stabryła A., Identyfikacja procesów jako studium przygotowawcze w projektowaniu usprawnień, [w:] S. Nowosielski (red.), Podejście procesowe w organizacjach, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009.
 • Stiglitz J., Ekonomia sektora publicznego, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171204297
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.