PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 246
Tytuł artykułu

Pomiar ekonomiczny zorientowany na relacje z klientami we współczesnej rachunkowości

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedstawiono sposób ujmowania relacji z klientami w metodach rachunkowości zarządczej. Poruszono problematykę pomiaru i wykorzystania w metodach rachunkowości zarządczej kategorii wartości dla klienta. Omówiono wykorzystanie pomiaru relacji z klientami z perspektywy organizacji. Zaprezentowano najnowszą koncepcję związaną z szerokim pomiarem relacji przedsiębiorstwo-klienci. Przedstawiono zastosowanie w rachunkowości metod pomiaru wartości klienta i wartości dla klienta na przykładzie polskich spółek giełdowych.
Rocznik
Strony
246
Opis fizyczny
Twórcy
autor
Bibliografia
 • Accounting for the Lean Enterprise: Major Changes to the Accounting Paradigm, Statements on Management Accounting, Institute of Management Accountants, 2006.
 • Accounting in Emerging Economies, ed. M. Tsamenyi, S. Uddin, Emerald, Bingley 2009.
 • Agndal H., Nilsson U., Interorganizational Cost Management in the Exchange Process, Management Accounting Research, 2009, doi:10.1016/j.mar. 2008.07.001.
 • Ansari S.L., Bell J.E. & CAM-I Target Costing Core Group, Target costing: The next frontier in strategic cost management, Irwin Professional Publishing, 1996.
 • Argenti J., Stakeholders: A Case Against., Long Range Planning, Vol. 30, No 3, 1997.
 • Armstrong G., Kotler P, Harker M., Brennan R., Marketing. An Introduction, Pearson Education Ltd., Harlow 2009.
 • Atkinson A.A., Kaplan R.S., Matsumura E.M., Young S.M., Management Accounting, Pearson Prentice-Hall, Upper Saddle River 2007.
 • Awdziej M., Modelowe koncepcje życiowej wartości klienta, "Marketing i Rynek" 2007, nr 7.
 • Baines A., Langfíeld-Smith K., Antecedents to Management Accounting Change: A Structural Equation Approach, "Accounting, Organizations and Society" 2003, Vol. 20, Issue 7-8.
 • Barowicz M., Operacyjne powiązania nowoczesnych koncepcji rachunku kosztów, "Monitor Rachunkowości i Finansów" 2009, nr 6.
 • Beamon B.M., Measuring Supply Chain Performance, "International Journal of Operations & Production Management" 1999, Vol. 19, No 3.
 • BerlinerC, Brimson J.A., Cost Management for Today's Advanced Manufacturing: The CAM-I Conceptual Design. HB S Press, Boston 1988.
 • Blank J., Słownik ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 • Blattberg R.C., Getz G, Thomas J.S., Customer Equity: Building and Managing Relationships as Valuable Assets, HBS Press, Boston 2001.
 • Bourguignon A., Management Accounting and Value Creation: The Profit and Loss of Reification, "Critical Perspectives on Accounting" 2005, No 16.
 • Bourn M. i in., Designing, Implementing and Updating Performance Measurement System, "International Journal of Operations & Production Management" 2000, Vol. 20, No 7.
 • Boyce G., Valuing Customers And Loyalty: The Rhetoric Of Customer Focus Versus The Reality Of Alienation And Exclusion Of (Devalued) Customer, "Critical Perspectives on Accounting 2000, No 11.
 • Brimson J.A., Activity Accounting, John Wiley & Sons, Inc. 1991.
 • Brimson J.A., Antos J., Driving Value Using Activity-Based Budgeting, John Wiley & Sons Inc. 1999.
 • Bromwich M., Bhimani A., Management Accounting Evolution Not Revolution. CIMA Research Studies 1989.
 • Brzezin W., Ogólna teoria rachunkowości, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 1998.
 • Buk H., Nowoczesne zarządzanie finansami. Planowanie i kontrola, C.H. Beck, Warszawa 2006.
 • Bunce P., Fraser R., Woodcock L., Advanced Budgeting: A Journey To Advanced Management Systems, "Management Accounting Research" 1995, Vol. 6, Issue 3.
 • Burns J. Scarpens R.W., Conceptualizing Management Accounting Change: An Institutional Framework, "Management Accounting Research" 2000, Vol. 11, Issue 1.
 • Byrska-Rąpała A., Łada-Cieślak M., Zbilansowana karta osiągnięć narzędziem wspomagającym proces zarządzania firmą naftową "Gospodarka Surowcami Mineralnymi" 2000, Vol. 16, z. 1.
 • Caglio A., Ditillo A., Management Accounting in Networks: Techniques and Applications, CIMA Research Executive Summaries Series 2006, Vol. 2, No 14.
 • Cáker M., Customer Focus. The Accountability Dilemma, "European Accounting Review" 2007, Vol. 16, Issue 3.
 • Cañibano L., García-Ayuso M., Sánchez P.M., Accounting for Intangibles: A Literature Review, "The Journal of Accounting Literature" 2000, Vol. 19.
 • Chakraborty S., The Role of Management Accounting in a Network Economy, w: The Role of Management Accounting in Creating Value, IF AC, Financial and Management Accounting Committee 1999.
 • Chenhall R.H., Accounting for the Horizontal Organization: A Review Essay, "Accounting, Organizations and Society" 2008, Vol. 33, Issue 4-5.
 • Christopher M. , John Gattorna J., Supply Chain Cost Management and Value--Based Pricing, "Industrial Marketing Management" 2005, No 34.
 • Clarke T. The Stakeholder Corporation. A Business Philosophy for the Information Age, "Long Range Planning" 1998, Vol. 31, No 2.
 • Clement R.W., The Lessons from Stakeholder Theory for U.S. Business Leaders, "Business Horizons" 2005, No 48.
 • Coada A.F., Cullen J., Inter-Organisational Cost Management: Towards an Evolutionary Perspective, "Management Accounting Research" 2006, Vol. 17.
 • Cokins G., Activity-based Cost Management: An Executive's Guide, John Wiley & Sons, New York 2001.
 • Cooper R., Kaplan R.S., Activity-Based Systems: Measuring The Cost of Resource Usage, "Accounting Horizons" 1992, Spring.
 • Cooper R., Kaplan R.S., Measure Cost Right: Make the Right Decision, "Harvard Business Review" 1988, September-October.
 • Cooper R., Kaplan R.S., The Design of Cost Management System, Prentice Hall 1991.
 • Cooper R., Kaplan R.S., Zarządzanie kosztami i efektywnością, Oficyna ekonomiczna, Kraków 2002.
 • Cooper R., Slagmulder R., Inter-Organizational Cost Management: Towards an Evolutionary Perspective, "Accounting, Organization and Society" 2004, No 29.
 • Cooper R., Slagmulder R., Target Costing and Value Engineering, Institute of Management Accountants, Montvale 1997.
 • Cost Management for Today's Advanced Manufacturing: The CAM-I Conceptual Design, red. Berliner, C, Brimson J.A., Boston: HBS Press, Boston 1988.
 • Cross R.G., Dixit A., Customer-Centric Pricing: The Surprising Secret for Profitability, "Business Horizons" 2005, No 48.
 • Czubakowska K., Gabrusewicz W., Nowak E., Podstawy rachunkowości zarządczej, PWE, Warszawa 2006.
 • Definition of Management Accounting. Statements on Management Accounting. Institute of Management Accountants, Montvale, New York 2008.
 • Dekker H.C., Value Chain Analysis in Interfirm Relationships: A Field Study, "Management Accounting Research" 2003, Vol. 14.
 • Dembińska-Cyran I., Hołub-Iwan J., Perene J., Zarządzanie relacjami z klientami, Difin, Warszawa 2004.
 • Dobiegała-Korona B, Wartość klienta czy wartość dla klienta, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie" 2006, nr 1.
 • Dobija D., Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2003.
 • Dobija M., Rachunkowość zarządcza i controlling, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 • Donaldson T., Preston L.E.: The Stakeholder Theory of the Corporation: Concepts, Evidence, and Implications, "Academy of Management Review" 1995, Vol. 20, No 1.
 • Edvinsson L., Malone M.S., Kapitał intelektualny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • Encyklopedia organizacji i zarządzania, praca zbiorowa, PWE, Warszawa 1981.
 • Encyklopedia rachunkowości, red. M. Gmytrasiewicz, LexisNexis, Warszawa 2005.
 • Epstein M.J., Yuthas K., Managing Customer Value, CMA-AICPA-CIMA 2007.
 • Ethrigde D., Research Methodology in Applied Economics, Blackwell Publishing 2004.
 • Ezzamel M., Morris J., Accounting for New Organisational Forms: The Case of Subcontracting and Outsourcing, CIMA Research Report 2005.
 • Ferguson J., Collison D., Power D., Stevenson L., What are Recommended Accounting Textbooks Teaching Students about Corporate Stakeholders?, "The British Accounting Review" 2005, No 37.
 • Foster, G. and Gupta, M., Marketing, Cost Management and Management Accounting, "Journal of Management Accounting Research" 1994, No 6.
 • Free C, Walking The Talk? Supply Chain Accounting and Trust Among UK Supermarkets and Suppliers, "Accounting, Organizations and Society" 2008, Vol. 33.
 • Freeman T. Transforming Cost Management into a Strategic Weapon, CAM-I 1998.
 • Friedag H., Schmidt W., Lewandowska A., Likierski M., My Balanced Score-card. Moja Strategiczna Karta Wyników, C.H. Beck, Warszawa 2004.
 • Friedman A.L., Miles S., Stakeholders. Theory and Practice, Oxford University Press, Oxford 2006.
 • Gable G.G., Integrating Case Study and Survey Research Methods: An Example in Information Systems, "European Journal of Information Systems" 1994, No 3(2).
 • Gabrusewicz W., Hamrol M., Kurtys E., Sobolewski H., Analiza wartości jako narzędzie optymalizacji kosztów własnych przedsiębiorstwa, Akademia Ekonomiczna, Poznań 1998.
 • Gabrusewicz W., Kamela-Sowińska A., Poetschke H., Rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa 2000.
 • Gale B.T., Swire D.J., Customer Value Accounting for Value-Based Pricing, "The Journal of Professional Pricing" 2006, Vol. 15, No 3.
 • Gale B.T., Swire D.J., Value-Based Marketing and Pricing, Customer Value Inc. 2006.
 • Gancarczyk M., Koszty transakcyjne - teoria i sposób pomiaru, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2006, nr 6.
 • Gibbert M., Leibold M., Voelpel S., Rejuvenating Corporate Intellectual Capital by Co-Opting Customer Competence, "Journal of Intellectual Capital" 2001, Vol. 2, No 2.
 • Gierszewska G, Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2002.
 • Gierusz J. Paszkiewicz A., Ujawnienie kapitału marki w rachunkowości - wyniki badań empirycznych, "Zeszyły Teoretyczne Rachunkowości" 2006, nr 32.
 • Glautier M.W.E., Underdown B., Accounting. Theory and Practice, Prentice Hall, Essex 2001.
 • Glover J.C., Ijiri Y., "Revenue Accounting" in the Age of E-Commerce: A Framework for Conceptual, Analytical, and Exchange Rate Considerations, "Journal of International Financial Management and Accounting" 2002, No 13.
 • Grzanka I., Kapitał społeczny w relacjach z klientami, CeDeWu.pl, Warszawa 2009.
 • Guilding C., and McManus L., The Incidence, Perceived Merit and Antecedents of Customer Accounting: An Exploratory Note, Accounting, "Accounting, Organization and Society" 2002, No 27.
 • Gupta S., i in., Modelling Customer Lifetime Value, "Journal of Service Research", Vol. 9, No 2.
 • Gupta S., Lehmann D.R., Stuart J.A, Valuing Customers, Marketing Science Institute, Working paper, report no 01-119/2001.
 • Hammer M., Champy J., Reengineering The Corporation: A Manifesto For Business Revolution, HarperBusiness Essentials, New York 2003.
 • Hayes D.C., The Contingency Theory of Management Accounting, "The Accounting Review" 1977, Vol. LII, No I.
 • Helgesen O., Customer Accounting and Customer Profitability Analysis for the Order Handling Industry - A Managerial Accounting Approach, "Industrial Marketing Management" 2007, No 36.
 • Hendriksen E.A., van Breda M.F., Teoria rachunkowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Heskett L.J., Sasser R.W., Schlesinger L.A. The Value Profit Chain: Treat Employees Like Customers and Customers Like Employees, Free Press 2002.
 • Hinterhuber A., Towards Value-Based Pricing - An Integrative Framework for Decision Making, "Industrial Marketing Management" 2004, No 33.
 • Hope J., Customers: Strategic, Loyal, and Profitable? FMAC 1999.
 • Hopewood A.G., Miller P., Accounting as Social and Institutional Practice, Cambridge Studies in Management 1994, No 24.
 • Horngren CT, Foster G., Datar S., Cost Accounting. A Managerial Emphasis, Prentice Hall International, Inc., Englewood Cliffs 1994.
 • Horngren C.T., Foster G., Datar S., Harris J.K. , Cost Accounting. A Managerial Emphasis, Prentice Hall 2000.
 • Horngren Ch., Management Accounting: This Century And Beyond, "Management Accounting Research" 1995, Vol. 6, Issue 3.
 • Huefner R.J., Largay J.A., The Role of Accounting Information in Revenue Management, "Business Horizons" 2008, No 51.
 • Indounas K, Making Effective Pricing Decisions, "Business Horizons" 2006, No 49.
 • Informacja zarządcza w procesie formułowania i realizacji strategii, red. G. Świderska, Difin, Warszawa 2003.
 • Ittner CD., Larcker D.F., Assessing Empirical Research In Managerial Accounting: A Value-Based Management Perspective, "Journal of Accounting and Economics" 2001, No 32.
 • Jacobs F.A., Johnston W., Kotchetova N., Customer Profitability: Prospective vs. Retrospective Approaches in a Business-to-Business Setting, "Industrial Marketing Management" 2001, No 30.
 • Jarugowa A., Fijałkowska J., Rachunkowość i zarządzanie kapitałem intelektualnym. Koncepcje i praktyka, ODDK, Gdańsk 2002.
 • Jarugowa A., Nowak W.A., Szychta A., Rachunkowość zarządcza. Koncepcje i zastosowania. Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Łódź 2001.
 • Jędralska K, Kośmin P., Zarządzanie przez controlling w sieci wartości, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2007.
 • Jensen M.C., Value Maximization, Stakeholder Theory, and the Corporate Objective Function, "Journal of Applied Corporate Finance" 2001, Vol. 14, No 3.
 • Juralewicz B., Budżetowanie, better budgeting, beyond budgeting - potrzeby współczesnych przedsiębiorstw, w: Systemy zarządzania kosztami i wynikami, red. E. Nowak, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 58, Wrocław 2009.
 • Kajüter P., Kumała H.I., Open-Book Accounting in Networks. Potential Achievements and Reasons for Failures, "Management Accounting Research" 2005, Vol. 16.
 • Kaplan R.S., Measuring Manufacturing Performance: A New Challenge for Management Accounting Research, "The Accounting Review" 1983, Vol. LVIII, No 4.
 • Kaplan R.S., The Evolution of Management Accounting. "The Accounting Review" 1984, July.
 • Kaplan R.S., Yesterday's Accounting Undermines Production, "Harvard Business Review" 1984, Vol. 62, No 4.
 • Kaplan R.S., Anderson S.R., Rachunek kosztów działań sterowany czasem (TDABC), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 • Kaplan R.S., Norton D.P., Alignment: Using the Balanced Scorecard to Create Corporate Synergies, HBS Press, Boston 2006.
 • Kaplan R.S., Norton D.P., Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action, HBS Press, Boston 1996.
 • Kaplan R.S., Norton D.P., Putting the Balanced Scorecard to Work, "Harvard Business Review" 1993, Vol. 71, No 5.
 • Kaplan R.S., Norton D.P., Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • Kaplan R.S., Norton D.P., The Balanced Scorecard - Measures that Drive Performance, "Harvard Business Review" 1992, Vol. 70.
 • Kaplan R.S., Norton D.P., The Strategy-Focused Organization: How Balanced Scorecard Companies Thrive in the New Business Environment, HBS Press, Boston 2001.
 • Kaplan R., Johnson T., Relevance lost. The Rise and Fall of Management Accounting, HBS Press, Boston 1997.
 • Kaplan R.S., Norton D.P., Strategy Maps: Converting Intangible Assets into Tangible Outcomes, HBS Press, Boston 2004.
 • Karmańska A., Wartość ekonomiczna w systemie informacyjnym rachunkowości finansowej, Difin, Warszawa 2009.
 • Kasiewicz S., Rogowski W., Kicińska M., Kapitał intelektualny, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 • Kienzier I., Leksykon marketingu, C.H. Beck, Warszawa 2008.
 • Klimas M., Podręczna encyklopedia rachunkowości, Poltext, Warszawa 1997.
 • Klincewicz K., Organizacje bez granic - łańcuchy dostaw, sieci i "ekosystemy", w: Nowe kierunki w zarządzaniu. Podręcznik akademicki, red. M. Kostera, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 • Knox S., Maklan S., Payne A., Peppard J., Ryals L., Customer Relationship Management. Perspectives from the Marketplace, Butterworth-Heinemann, Oxford 2003.
 • Koch R., Słownik zarządzania i finansów. Narzędzie, terminy, techniki od A do Z, Profesjonalna Szkoła Biznesu, Kraków 1997. Koncepcje i metody zarządzania strategicznego oraz nadzoru korporacyjnego.
 • Doświadczenia i wyzwania, red. A. Zakrzewska-Bielawska, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • Kontrakty długoterminowe. Przychody - koszty - wyniki, red. I. Sobańska, Warszawa 2004.
 • Kostur A.: Rachunek kosztów procesów jako etap rozwoju rachunek kosztów. "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce" 1999, nr 51.
 • Kotas R., Sojak S., Rachunkowość zarządcza w hotelarstwie i gastronomii, PWE, Warszawa 2009.
 • Kotler Ph., Keller K.L. Marketing Management, Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River 2006.
 • Kotowicz-Swital M., Określenie wartości klienta dla przedsiębiorstwa, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2008, nr 46.
 • Kozarkiewicz A., Wartość dla klienta we współczesnej rachunkowości zarządcze]', "Monitor Rachunkowości i Finansów" 2007, nr 5.
 • Kozarkiewicz A., Zarządzanie portfelami projektów: przegląd problemów i narzędzi, "Przegląd Organizacji" 2007, nr 12.
 • Krawczyk W., Bek-Gaik B., Łada-Cieślak M., Budżetowanie działalności przedsiębiorstw, Art-text, Kraków 2001.
 • Krumwiede K.R., Rewards And Realities Of German Cost Accounting, "Strategic Finance" 2005, No 4.
 • Kumała H.I., Open-Book Accounting in Networks, "LTA - Finnish Journal of Business Economics" 2002, Vol. 51.
 • Kumar V., Managing Customers for Profit Strategies to Increase Profits and Build Loyalty, Wharton School Publishing 2008.
 • Kumar V., Rajan B., Nurturing the Right Customers, "Strategic Finance" 2009, No 9.
 • Kumar V., Rajan B., Profitable Customer Management: Measuring and Maximizing Customer Lifetime Value, "Management Accounting Quarterly" 2009, Vol 10, No 3.
 • Kumar V., Ramani G, Bohling T., Customer Lifetime Value Approaches and Best Practice Applications, "Journal of Interactive Marketing" 2004, Vol. 18, Issue 3.
 • Kumar N., Scheer L., Kotler P., From Market Driven to Market Driving, "European Management Journal" Vol. 18, No 2.
 • Łada M., Koncepcja wartości dla klienta w: Rachunkowość zarządcza w warunkach globalizacji, red. Edward Nowak, Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław 2008.
 • Łada M., Rachunek kosztów docelowych - przykład praktycznego zastosowania, "Rachunkowość" 2008, nr 2.
 • Łada M., Rachunkowość otwartych ksiąg - koncepcja i zastosowania, w: Rachunkowość a controlling, red. E. Nowak, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 56, Wrocław 2009.
 • Łada M., Rachunkowość otwartych ksiąg - zarys koncepcji, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2009, nr 49.
 • ŁadaM., Wartość dla klienta w rachunkowości zarządczej, "Zeszyły Teoretyczne Rachunkowości" 2009, nr 48.
 • ŁadaM., Współczesne budżetowanie - nowy układ budżetów operacyjnych, "Monitor Rachunkowości i Finansów" 2007, nr 10.
 • Łada-Cieślak M., Współczesne podejście do budżetowania operacyjnego, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP" nr 55.
 • Łada M., Kozarkiewicz A., Instrumenty rachunkowości zarządczej w firmach projektowych, "Monitor Rachunkowości i Finansów" 2005, nr 9.
 • Łada M., Kozarkiewicz A., Rachunkowość zarządcza i controlling projektów, CH. Beck, Warszawa 2007.
 • Łada M., Nowak T., Analiza rentowności klientów - przykład zastosowania, "Monitor Rachunkowości i Finansów" 2007, nr 11.
 • Langfield-Smith K, Strategic Management Accounting: How Far Have We Come in 25 Years?, "Accounting, Auditing & Accountability Journal" 2008, Vol. 21, No 2.
 • Lawson R., Moving Ahead. The Evolving Role of the Finance and Accounting Function in China, "Strategic Finance" 2009, No 3.
 • Lehtinen J.R., Storbacka K, Sztuka budowania trwałych związków z klientami. Customer Relationship Management, Wolters Kluwer, Kraków 2001.
 • Leksykon marketingu, red. J. Altkorn, T. Kramer, PWE, Warszawa 1998.
 • Leksykon rachunkowości, red. E. Nowak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 • Leksykon zarządzania, Difin, Warszawa 2004.
 • Lew G., Optymalizacja kosztów obsługi klienta z wykorzystaniem rachunku kosztów działań w przedsiębiorstwach handlowych, w: Systemy zarządzania kosztami i wynikami, red. E. Nowak, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 58, Wrocław 2009.
 • Lillis M.A., Mundy J., Cross-Sectional Field Studies in Management Accounting Research - Closing the Gaps between Surveys and Case Studies, "Journal of Management Accounting Research", Vol. 17.
 • Lin T.W., Lessons form China, "Strategic Finance" 2006, No 10.
 • Lindgreen A., Wynstra F., Value in Business Markets: What Do We Know? Where Are We Going?, "Industrial Marketing Management" 2005, Vol. 34.
 • Malmi T., Activity-Based Costing Diffusion Across Organizations: An Exploratory Empirical Analysis of Finnish Firms, "Accounting, Organizations and Society" 1999, No 24.
 • Malmi T., Grunlund M., In Search of Management Accounting Theory, "European Accounting Review" 2009, Vol. 18, No 3.
 • Management Accounting Concepts, International Management Accounting Practice Statement, IFAC, New York 1998.
 • Managing the Total Costs of Global Supply Chains, Statements On Management Accounting, IMA 2008.
 • Marcinkowska M., Kształtowanie wartości firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Martyniuk T., Przychody jako kategoria prawa bilansowego, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2010, nr 54.
 • Mastalerz M., Rachunkowość w świetle klasycznej teorii rynków kapitałowych i finansów behawioralnych, w: Rachunkowość i audyt w warunkach kryzysu finansowego, materiały konferencyjne, KIBR, Poznań 2009.
 • Mattessich R., Two Hundred Years of Accounting Research, Routledge, New York 2008.
 • Methodological Issues in Accounting Research: Theories, Methods and Issues, ed. Z. Hoque, Spiramus, London 2006.
 • Mevellec P., Lebas M., Simultaneously Managing Cost and Value: The Challenge, w: The Role of Management Accounting in Creating Value, FMAC 1999.
 • Michalak J., Wybrane teorie zmiany i dyfuzji innowacji w rachunkowości zarządczej, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2004, nr 24.
 • Michalak J., Założenia, zasady i narzędzia Lean accounting, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2009, nr 49.
 • Miles L.C., Techniques of Value Analysis and Engineering, McGraw-Hill, New York 1961.
 • Mills R., Shareholder Value Analysis - It's Use in Measuring Value Creation, w: The Role of Management Accounting in Creating Value, IFAC, Financial and Management Accounting Committee 1999.
 • Morrow M., Ashworth G., An Evolving Framework for Activity-Based Approaches, "Management Accounting" (UK) 1994, February.
 • Mouritsen J., Hansen A., Hansen C.0., Inter-Organizational Controls and Organizational Competences: Episodes Around Target Cost Management/Functional Analysis and Open Book Accounting, "Management Accounting Research" 2001, Vol. 12.
 • Nita B., Koncepcja "odchudzonego" zarządzania a rachunkowość zarządcza, w: Rachunkowość w teorii i praktyce. T. II. Rachunkowość zarządcza, red. W. Gabrusewicz, Akademia Ekonomiczna, Poznań 2007.
 • Nita B., Rachunkowość w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem, Wolters Kluwer, Kraków 2008.
 • Norrie J., Walter D.H.T., A Balanced Scorecard Approach to Project Management Leadership, "Project Management Journal" 2004, Vol. 35, No 4.
 • Nowak E., Identyfikacja kosztów klienta, w: Controlling a rachunkowość, red. E. Nowak, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 56, Wrocław 2009.
 • Nowak E., Product Life Cycle Cost Management, "Management" 2003, Vol. 7, No 1.
 • Nowak E., Przychody według segmentów działalności. Podejście sprawozdawcze i zarządcze, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2010, nr 54.
 • Nowak E., Zarządzanie rentownością klientów, w: Systemy zarządzania kosztami i wynikami, red. E. Nowak, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 58, Wrocław 2009.
 • Nowak E., Wierzbiński M., Rachunek kosztów. Modele i zastosowania, PWE, Warszawa 2010.
 • Nowak M., Controlling działalności marketingowej, PWE, Warszawa 2007.
 • Nowak W.A., O konceptualnej podstawie sprawozdawczości finansowej. Perspektywa anglo-amerykańska, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2007.
 • Orłowski T., Nowy leksykon ekonomiczny, Oficyna Wydawnicza Graf-Punkt, Warszawa 1998.
 • Otley D.T., The Contingency Theory of Management Accounting: Achievement and Prognosis, "Accounting, Organizations and Society" 1980, Vol. 5.
 • Otto J., Marketing relacji. Koncepcja i zastosowanie, CH. Beck, Warszawa 2001.
 • Paliwoda-Matiolańska A., Wołowiec T., Model społeczny przedsiębiorstwa, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2005, nr 10.
 • Paszula M., Przychody kategorią rachunkowości - artykuł dyskusyjny, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2010, nr 54.
 • Pene J., Encyklopedia zarządzania. Podstawowe kategorie i terminy, Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych, Łódź 2008.
 • Peppard J., Ryanden A., From Value Chain to Value Network: Insights for Mobile Operators, "European Management Journal" 2006, Vol. 24, Issue 2-3.
 • Piechota R., Projektowanie rachunku kosztów działań, Difin, Warszawa 2005.
 • Pike S., Roos G, Intellectual Capital Measurement and Holistic Value Approach (HVA), "Works Institute Journal (JAPAN)" 2000, Vol. 42.
 • Piosik A., Budżetowanie i kontrola budżetowa w warunkach rachunku kosztów działań. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2002.
 • Piosik A., Dokonania finansowe zespołów a postrzegana wartość kapitału intelektualnego na przykładzie jednostki sektora usług finansowych, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2009, nr 48.
 • Piosik A., Zasady rachunkowości zarządczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • Piosik A., Zastosowanie zbilansowanej karty dokonań przy ocenie projektów inwestycyjnych, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2006, nr 32.
 • Plowman B., Activity Based Management: Improving Processes and Profitability, Gower 2001.
 • Pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, red. P. Wachowiak, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2005.
 • Porter M.E., Competitive Advantage. Creating and Sustaining Superior Performance, The Free Press, New York 1998.
 • Porter M.E., Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa 1992.
 • Porwal L.S. Accounting Theory. An Introduction, Tata-McGraw-Hill, New Delhi 2001.
 • Practices and Techniques: Developing Comprehensive Performance Indicators, Statement on Management Accounting No 4U, Institute of Management Accountants 1995.
 • Practices and Techniques: Implementing Activity-Based Costing, Statement on Management Accounting No 4T, Institute of Management Accountants 1993.
 • Practices and Techniques: Value Chain Analysis for Assessing Competitive Advantage, Statement on Management Accounting No 4X, Institute of Management Accountants 1996.
 • Putyra A., Rachunek kosztów klientów, w: Systemy zarządzania kosztami i wynikami, red. E. Nowak, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 58, Wrocław 2009.
 • Rachunek kosztów cyklu życia produktu w zarządzaniu przedsiębiorstwem, red. R. Kowalak, Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław 2009.
 • Rachunkowość w otoczeniu nowych technologii, red. M. Łada, A. Kozarkiewicz, C.H. Beck, Warszawa 2008.
 • Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa, red. A. Karmańska, Difin, Warszawa 2006.
 • Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, t. 1, 2, red. G.K. Świderska, Difin, Warszawa 2006.
 • Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, t.1, red. G.K. Świderska, Difin, Warszawa 2003.
 • Rachunkowość zarządcza, red. T. Kiziukiewicz, Expert, Wrocław 2009.
 • Rachunkowość zarządcza. Podejście operacyjne i strategiczne, red. I. Sobańska, C.H. Beck, Warszawa 2009.
 • Rachunkowość zarządcza. Podejście operacyjne i strategiczne, red. I. Sobańska, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • Rampersad H.K., Kompleksowa karta wyników. Jak przekształcać zarządzanie, aby postępując uczciwie osiągać doskonałe wyniki, Placet, Warszawa 2004.
 • Rappaport A., Wartość dla akcjonariuszy, WIG-Press, Warszawa 1999.
 • Remenyi D., Willims B., Money A., Swartz E., Doing Research in Business and Management, Sage Publications, London 2005.
 • Roslender R., Hart S.J., In Search Of Strategic Management Accounting: Theoretical and Field Study Perspectives, "Management Accounting Research" 2003, Vol. 13, Issue 3.
 • Sanchez J., Callarisa L., Rodriguez R.M., Moliner M.A., Perceived Value of Purchase of a Tourism Product, "Tourism Management" 2005, No 27.
 • Sawicki K., Wpływ metod wyceny i ustalania przychodów ze sprzedaży na wynik finansowy netto jednostki gospodarczej, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2010, nr 54.
 • Seal W., Management Accounting and the Challenge of Strategic Focus, "Management Accounting Research" 2001, Vol. 12, Issue 4.
 • Seal W., Berry A., Cullen J., Disembedding the Supply Chain: Institutionalized Reflexivity and Inter-Firm Accounting, "Accounting, Organization and Society" 2004, No 29.
 • Shank J.K., Govindarajan V., Strategic Cost Management. The New Tool for Competitive Advantage, The Free Press, New York 1993.
 • Shank J.K. and Govindarajan V., Strategic Cost Management and the Value Chain, "Journal of Cost Management for the Manufacturing Industry" 1992, Vol. 5, No 4.
 • Sharman P.A., Vikas K., Lessons from German Cost Accounting, "Strategic Finance" 2004, No 12.
 • Sheehan N.T., Vaidyanathan G., Kalagnanam S., Value Creation Logics and the Choice of Management Control Systems, "Qualitative Research in Accounting & Management" 2005, Vol. 2, No 1.
 • Shevlin T., The Value-Relevance of Nonfinancial Information: A Discussion., "Journal of Accounting and Economics" 1996, Vol. 22, Issue 1-3.
 • Simon H., Butcher S.A., Individualized Pricing: Boosting Profitability with the Higher Art of Power Pricing, "European Management Journal" Vol. 19, No 2.
 • Slater S.F., Narver J.C, Intelligence Generation and Superior Customer Value, "Journal of the Academy of Marketing Science" 2000, Vol. 28, No 1.
 • Słownik ekonomiczny dla przedsiębiorcy, red. Z. Dowgiałło, Wydawnictwo Znicz, Szczecin 1996.
 • Smith M., Research Methods in Accounting, Sage, London 2003.
 • Sobańska I., Rachunek kosztów celu (Target Costing) w strategicznym zarządzaniu kosztami, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP" 1998, nr 45.
 • Sobańska I., Relacje międzyorganizacyjne - nowe spektrum rachunkowości zarządczej, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2008, nr 42.
 • Sojak S., Rachunkowość zarządcza, TNOiK, Toruń 2003.
 • Sojak S., Jóźwiak H., Rachunek kosztów docelowych, Oficyna Ekonomiczna, Warszawa 2004.
 • Spekle R.F., Explaining Management Control Structure Variety: A Transaction Cost Economics Perspective, "Accounting, Organizations and Society" 2001, Vol. 26, No 4.
 • Stahl H.K., Matzler K., Hinterhuber H.H., Linking Customer Lifetime Value with Shareholder Value, "Industrial Marketing Management" 2003, No 32.
 • Strategiczna rachunkowość zarządcza, red. E. Nowak, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008.
 • Strategiczne zarządzanie kosztami, red. E. Nowak, Kraków 2006.
 • Sureshchandar G.S., LeistenR., Holistic Scorecard: Strategic Performance Measurement and Management in the Software Industry, "Measuring Business Excellence" 2005, Vol. 9, No 2.
 • Swenson D., Ansari S., Bell J., Kim I.W., Best Practice in Target Costing, "Management Accounting Quarterly" 2003, Vol. 4, No 2.
 • Świderska G.K., Kapitał intelektualny w raporcie biznesowym, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie" 2008, nr 1.
 • Sztucki T., Encyklopedia marketingu. Definicje. Zasady. Metody, Placet, Warszawa 1998.
 • Szychta A., Etapy ewolucji i kierunki integracji metod rachunkowości zarządczej, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2007.
 • Szychta A., Rozwój i uwarunkowania implementacji systemu kosztów docelowych, "Zeszyły Teoretyczne Rachunkowości" 2002, nr 12.
 • Szymura-Tyc M., Marketing we współczesnych procesach tworzenia wartości dla klienta i przedsiębiorstwa, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2005.
 • Szymura-Tyc M., Wartość dla klienta jako źródło przewagi konkurencyjnej, "Organizacja i Kierowanie" 2003, nr 4.
 • Target Costing for Effective Cost Management: Product Cost Planning at Toyota Australia, International Federation of Accountants, Financial and Management Accounting Committee, Study 10, 1999.
 • Teoria rachunkowości w zarysie, red. M. Dobija, Akademia Ekonomiczna, Kraków 2005.
 • Thomas M.F., Mackey J., Supply Chain Management: Monitoring Strategie Partnering Contracts with Activity-Based Measures, "Management Accounting Quarterly" 2006, Vol. 8, No 1.
 • Tools And Techniques for Implementing Target Costing, Statement on Management Accounting No. 4GG, Institute of Management Accountants 1998.
 • Truman M., Pike R., Designing Value and Valuing Design: How Accountants Work With Designers to Increase Product Value, CIMA Research Report 2006.
 • Turyna J., Strategiczne zarządzanie kosztami we współczesnych organizacjach gospodarczych, "Organizacja i Kierowanie" 2003, nr 3.
 • UlagaW., Customer Value in Business Markets, "Industrial Marketing Management" 2001, Vol. 30.
 • Ulaga W., Chacour S., Measuring Customer-Perceived Value in Business Markets, "Industrial Marketing Management" 2001, Vol. 30.
 • Understanding and Implementing Internet e-Commerce, Statement on Management Accounting, Institute of Management Accountants 2000.
 • Vaivio J., The Quantified Customer, "Accounting, Organizations and Society" 1999, Vol. 24, Issue 8.
 • Van der Haar J.W., Kemp R.G.M., Omta O., Creating Value that Cannot Be Copied, "Industrial Marketing Management" 2001, Vol. 30.
 • Vilanowa L., Neither Shareholder nor Stakeholder Management: What Happens When Firms are Run for their Short-term Salient Stakeholder?, "European Management Journal" 2007, Vol. 25, No 2.
 • Walińska E., Przychody jako kategoria pomiaru dokonań jednostki - potrzeba nowych rozwiązań, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2010, nr 54.
 • Wallander J., Budgeting - An Unnecessary Evil, "Scandinavian Journal of Management" 1999, No 15.
 • Williamson O.E., Transaction-Cost Economics: The Governance of Contractual Relations, "The Journal of Law and Economics" 1979, Vol. 22.
 • Woodward D.G, Life Cycle Costing - Theory, Information Acquisition and Application, "International Journal of Project Management" 1997, Vol. 15.
 • Współczesne źródła wartości przedsiębiorstwa, red. B. Dobiegała-Korona, A. Herman, Warszawa 2006.
 • Wycena i zarządzanie wartością firmy, red. A. Szablewski, R. Tuzimek, Warszawa 2004.
 • Zarządcze aspekty rachunkowości, red. T. Kiziukiewicz, PWE, Warszawa 2003.
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw, HBS Press, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2007.
 • Zarządzanie wartością klienta. Pomiar i strategie, red. B. Dobiegała-Korona, T. Doligalski, Poltext, Warszawa 2010.
 • https://www.deloitte.com
 • http://www.ey.com
 • http://ipc.brookes.ac.uk
 • http://sjp.pwn.pl/
 • http://www.statsoft.pl/
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171202531
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.