PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 352
Tytuł artykułu

Modelowanie równowagi na rynku kapitałowym - weryfikacja empiryczna na przykładzie akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedstawiono podstawy wyceny aktywów, model wyceny aktywów kapitałowych CAPM, teorię testu wyceny arbitrażowej APT i sposoby estymacji modeli wyceny. Scharakteryzowano modele równowagi: Famy i Frencha, model Petkovej, model Yogo. Omówiono dwa zaproponowane modele: fundamentalny model zarządzania portfelem, uwzględniający możliwość zajmowania pozycji długich, jak i krótkich; zagregowany, liniowy model czynnikowy podejmujący próbę wyceny akcji.
Rocznik
Strony
352
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Adamczak A., 2000, Model arbitrażu cenowego, Praca doktorska, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański.
 • Adamczak A., 2003, Model arbitrażu cenowego - empiryczna weryfikacja modelu w warunkach Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, w: Zastosowanie metod statystycznych w badaniach naukowych II, StatSoft, Kraków, 105-113.
 • Adler M., Dumas B., 1983, International Portfolio Choice and Corporation Finance: A Synthesis, Journal of Finance, 38, 3, 925-984.
 • Arrow K., 1951, Alternative Approaches to the Theory of Choice in Risk--Taking Situations, Econometrica, 19, 4, 404-437.
 • Arrow K., 1953, Le Role des Valeurs Boursieres pour la Repartition la Meillure des Riskues. Econometrie. Collaq. Internat. Centre National de la Recherche Scientifique 40 (Paris 1952), s. 41-47; discussion, s. 47-48, C.N.R.S. (Paris 1953), przekład angielski: The Role of Securities in the Optimal Allocation of Risk-Bearing, 1964, Review of Economic Studies, 31,2,91-96.
 • Arrow K., Debreu G., 1954, Existence of an Equilibrium for a Competitive Economy, Econometrica, 22, 3, 265-290.
 • Balvers R.J., 2001, Foundations of Asset Pricing, West Virginia University.
 • Banz R.W., 1981, The Relationship between Return and Market Value of Common Stock, Journal of Financial Economics, 9, 1, 3-18.
 • Beenstock M., Chan K., 1988, Economics Forces in the London Stock Market, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 50, 1, 27-39.
 • Bernoulli D., 1738, przekład angielski: Sommer L., 1954, Exposition of a New Theory on the Measurement of Risk, Econometrica, 22, 1, 23-36.
 • Bhandari L.Ch., 1988, Debt/Equity Ratio and Expected Common Stock Returns: Empirical Evidence, Journal of Finance, 43, 2, 507-528.
 • Black F., 1990, Equilibrium Exchange Rate Hedging, Journal of Finance, 45, 3,899-909.
 • Black F., Jensen M.C., Scholes M., 1972, The Capital Asset Pricing Model: Some Empirical Tests, w: Studies in the Theory of Capital Markets, red. M. Jensen, Praeger, New York.
 • Black F., Scholes M., 1973, The Pricing of Options and Corporate Liabilities, Journal of Political Economy, 81,3, 637-654.
 • Blaug M., 1995, Metodologia ekonomii, PWN, Warszawa.
 • Bolt T.W., Miłobędzki P., 2002, Weryfikacja modelu CAPM dla giełdy warszawskiej, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 952, 89-95.
 • Box G.E.P., Jenkins G.M., 1970, Time Series Analysis: Forecasting and Control, Holden-Day, San Francisco.
 • Box G.E.P., Pierce D.A., 1970, Distribution of Residual Autocorrelations in Autoregressive Moving Average Time Series Models, Journal of the American Statistical Association, 65, 1509-1526.
 • Breeden D.T., 1979, An Intertemporal Asset Pricing Model with Stochastic Consumption and Investment Opportunities, Journal of Financial Economics, 7, 265-296.
 • Breeden D.T., Litzenberger R.H., 1978, Prices of State-Contingent Claims Implicit in Option Prices, Journal of Business, 51,4, 621-651.
 • Breeden D.T., Gibbons M.R., Litzenberger R.H., 1989, Empirical Test of the Consumption-Oriented CAPM, Journal of Finance, 44, 2, 231-262.
 • Brzeszczyński J., Kelm R., 2002, Ekonometryczne modele rynków finansowych. Modele kursów giełdowych i kursów walutowych, WIG-Press, Warszawa.
 • Brzęczek T., 2004, Weryfikacja modelu wyceny aktywów kapitałowych na polskim rynku kapitałowym, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 389, 175-186.
 • Burmeister E., McElroy M.B., 1988a, Joint Estimation of Factor Sensitivities and Risk Premia for the Arbitrage Pricing Theory, Journal of Finance, 43,3,721-733.
 • Burmeister E., McElroy M.B., 1988b, Arbitrage Pricing Theory as a Restricted Nonlinear Multivariate Regression Model, Journal of Business and Economic Statistics, 6, 1, 29-42.
 • Byrka-Kita K., Rozkrut D., 2004, Testowanie modelu CAPM na polskim rynku kapitałowym, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 389, 307-317.
 • Campbell J.Y., 1996, Understanding Risk and Return, Journal of Political Economy, 104, 2, 298-345.
 • Campbell J.Y., Lo A.W., MacKinlay A.C., 1997, The Econometrics of Financial Markets, Princeton University Press.
 • Cass D., Stiglitz J.E., 1970, The Structure of Investor Preferences and Asset Returns, and Separability in Portfolio Allocation: A Contribution to the Pure Theory of Mutual Funds, Journal of Economic Theory, 2, 122--160.
 • Cattell R.B., 1966, The Screen Test for the Number of Factors, Multivariate Behaviour Research, 1, 245-276.
 • Chen N.F., 1983, Some Empirical Tests of the Theory of Arbitrage Pricing, Journal of Finance, 38, 5, 1393-1414.
 • Chen N.F., Zhang F., 1997, Correlations, Trades and Stock Return of the Pacific-Basin Markets, Pacific Basin Finance Journal, 5, 5, 559-577.
 • Chen N.F., Roll R., Ross S.A., 1986, Economic Forces and the Stock Market, Journal of Business, 59, 3, 383-404.
 • Chrzan P., Timofiejczuk G., 2002, Porównanie zastosowania sieci neuronowych i modeli klasy GARCH w prognozowaniu stóp zwrotu, w: Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie, część I, red. W. Tarczyński, Uniwersytet Szczeciński, 147-156.
 • Cochrane J., 1996, A Cros-Sectional Test of an Investment-Based Asset Pricing Model, Journal of Political Economy, 104, 3, 572-621.
 • Cochrane J., 2001, Asset Pricing, Princeton University Press, Princeton, New Jersey.
 • Connor G., 1984, A Unified Beta Pricing Theory, Journal of Economic Theory, 34, 13-31.
 • Connor G., Korajczyk R.A., 1986, Performance Measurement with the Arbitrage Pricing Theory: A New Framework for Analysis, Journal of Financial Economics, 15, 3, 373-394.
 • Cooley W.W., Lohnes, P.R., 1971, Multivariate Data Analysis, John Wiley & Sons, New York.
 • Czapkiewicz A., Skalna I., 2010, The CAPMand the Fama-French Models in Warsaw Stock Exchange, Przegląd Statystyczny, przyjęty do druku.
 • Czekaj J., Woś M., Żarnowski J., 2001, Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Daniel K., Titman S., 1997, Evidence on the Characteristics of Cross Sectional Variation in Stock Returns, Journal of Finance, 52, 1, 1-33.
 • Daniel K., Titman S., 1999, Market Efficiency in an Irrational World, Financial Analysts Journal, 55, 6, 28-40.
 • Daniel K., Titman S., Wei K.C.J., 2001, Explaining the Cross-Section of Stock Returns in Japan: Factors or Characteristics? Journal of Finance, 56, 2, 743-766.
 • Davis J.L., Fama E.F., French K.R., 2000, Characteristics, Covariances, and Average Returns:1929 to 1997, Journal of Finance, 55, 1, 389-406.
 • Dąbrowski I., 2009, Teoria równowagi ogólnej. Rys historyczny i obecny status w ekonomii, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • De Bondt W.F.M., Thaler R.H., 1985, Does the Stock Market Overreact? Journal of Finance, 40, 3, 793-805.
 • Debreu G., 1951, The Coefficient of Resource Utilization, Econometrica, 19, 3, 273-292.
 • De Santis G., Gerard B., 1998, How Big is the Premium for Currency Risk? Journal of Financial Economics, 49, 375-412.
 • Dickey D.A., Fuller W.A., 1979, Distribution of the Estimators for Auto-regressive Time Series with a Unit Root, Journal of the American Statistical Association, 74, 366, 427-431.
 • Dimson E., Marsh P., 1999, Murphy's Law and Market Anomalies, Journal of Portfolio Management, 25, 2, 53-69.
 • Dimson E., Mussavian M., 1999, Three Centuries of Asset Pricing, Journal of Banking and Finance, 23, 1745-1769.
 • Dobija M., 2005, Capital and Discount Rates in the Context of Thermodynamic Entropy, Argumenta Oeconomica Cracoviensia, No. 3.
 • Dobija M., 2006, Nature and the Size of the Risk Premium, General Accounting Theory Working Paper No. 82/KR/1/2005/S/254.
 • Doman M., Doman R., 2004, Ekonometryczne modelowanie dynamiki polskiego rynku finansowego, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, nr 15, Poznań.
 • Douglas G., 1968, Risk in the Equity Markets: An Empirical Appraisal of Market Efficiency, University Microfilms Inc., Ann Arbor, Michigan.
 • Duffie E., 2001, Dynamic Asset Pricing Theory, Princeton University Press, Princeton and Oxford.
 • Efron B., Tibshirani R.J., 1993, An Introduction to the Bootstrap, Chapman and Hall CRC, New York.
 • Elton E.J., Gruber M.J., 1974, The Multi-Period Consumption-Investment Problem and Single Period Analysis, Oxford Economic Papers, September.
 • Elton E.J., Gruber M.J., 1975, Finance as a Dynamics Process, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey.
 • Elton E.J., Gruber M.J., 1978, Taxes and Portfolio Composition, Journal of Financial Economics 6, 399-410.
 • Elton E.J., Gruber M.J., 1998, Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych, WIG-Press, Warszawa.
 • Engle R., 1982, Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of the United Kingdom Inflation, Econometrica, 50, 4, 987-1008.
 • Engle R., Susmel R.F., 1993, Common Volatility in International Equity Markets, Journal of Business and Economics Statistics, 11, 167-176.
 • Faff R.W., 1988, An Empirical Test of the Arbitrage Pricing Theory on Australian Stock Returns 1974-85, Accounting and Finance, 28, 2, 23-43.
 • Fama E.F., 1970, Multiperiod Consumption Investment Decision, American Economic Review, 60, 4, 723-724.
 • Fama E.F., 1996, Multifactor Portfolio Efficiency and Multifactor Asset Pricing, Journal of Financial and Quantitative Analysis, 31,4, 441-465.
 • Fama E.F., French K.R., 1988, Dividend Yields and Expected Stock Returns, Journal of Financial Economics, 22, 1, 3-25.
 • Fama E.F., French K.R., 1989, Business Conditions and Expected Returns on Stocks and Bonds, Journal of Financial Economics, 25, 1, 23-49.
 • Fama E.F., French K.R., 1992, The Cross-Section of Expected Stock Returns, Journal of Finance, 47, 2, 427-465.
 • Fama E.F., French K.R., 1993, Common Risk Factors in the Returns on Stock and Bonds, Journal of Financial Economics, 33, 1, 3-56.
 • Fama E.F., French K.R., 1995, Size and Book-to-Market Factors in Earnings and Returns, Journal of Finance, 50, 1, 131-155.
 • Fama E.F., French K.R., 1996a, Multifactor Explanations of Asset Pricing Anomalies, Journal of Finance, 51,1, 55-84.
 • Fama E.F., French K.R., 1996b, The CAPM is Wanted, Dead or Alive, Journal of Finance, 51,5, 1947-1958.
 • Fama E.F., MacBeth J.D., 1973, Risk, Return, and Equilibrium: Empirical Tests, Journal of Political Economy, 81,3, 607-636.
 • Farnsworth H., Ferson W.E., Jackson D., Todd S., 2002, Performance Evaluation with Stochastic Discount Factors, Journal of Business, 75, 3, 473-503.
 • Ferson W.E., Harvey C.R., 1999, Conditioning Variables and the Cross Section of Stock Returns, Journal of Finance, 54, 4, 1325-1360.
 • Fiszeder P., 2006, Testy modelu CAPM z zastosowaniem wielorównaniowych modeli GARCH - analiza dla GPW w Warszawie, Przegląd Statystyczny, 3, 53, 36-56.
 • Fiszeder P., 2009, Modele klasy GARCH w empirycznych badaniach finansowych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • Fiszeder P., Razik W., 2004, Testowanie efektu contagion - Zastosowanie wielorównaniowego modelu GARCH, w: Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie, część I, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 389, 379-399.
 • Forbes K.J., Rigobon R., 2001, Contagion in Latin America: Definitions, Measurement, and Policy Implications, Economia, 1, 2, 1-46, The Brookings Institution.
 • Friend I., Gultekin N.B., Dhrymes P.J., 1984, A Critical Reexamination of the Empirical Evidence on the Arbitrage Pricing Theory, Journal of Finance, 39, 2, 323-346.
 • Gajda J.B., 2004, Ekonometria. Wykład i łatwe obliczenia w programie komputerowymi Akademia Oeconomica, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Gajdka J., Wolski R., 1998, Test CAPM w warunkach polskiego rynku kapitałowego, Nowe Życie Gospodarcze, 5.
 • Gibbons M.R., Ross S.A., Shanken J., 1989, A Test of the Efficiency of a Given Portfolio, Econometrica, 57, 5, 1121-1152.
 • Grabiński T., 1992, Metody taksonometrii, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków.
 • Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A., 1989, Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, PWN, Warszawa.
 • Greene W.H., 2003, Econometric Analysis, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey.
 • Grinblatt M., Titman S., Wermers R., 1995, Momentum Investment Strategies, Portfolio Performance, and Herding: A Study of Mutual Fund Behavior, American Economic Review, 85, 5, 1088-1105.
 • Grinold R., Kahn R., 1994, Multiple-Factor Models for Portfolio Risk, w: A Practitioner's Guide to Factor Models, The Research Foundation of the Institute of Chartered Financial Analysts, red. E. Burmeister et al., Charlottesville, 59-80.
 • Grotowski M., 2003a, Momentum (I), Nasz Rynek Kapitałowy, 146, 2, 133-139.
 • Grotowski M., 2003b, Momentum (2), Nasz Rynek Kapitałowy, 148, 4, 103-108.
 • Grotowski M., 2004, Test modelu wyceny aktywów kapitałowych w polskich realiach, Ekonomista, nr 4, 575-589.
 • Gruszczyński M., Podgórska M., 2004, Ekonometria, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • Gujarati D.N., 1995, Basic Econometrics, McGraw-Hill, New York.
 • Gultekin M.N., Gultekin N.B., 1987, Stock Return Anomalies and the Tests of the APT, Journal of Finance, 42, 5, 1213-1224.
 • Gurgul H., 2006, Analiza zdarzeń na rynkach akcji. Wpływ informacji na ceny papierów wartościowych, Oficyna Ekonomiczna (Wolters Kluwer), Kraków.
 • Gurgul H., Majdosz P., 2007, Stock Prices and Resignation of Members of the Board: The Case of the Warsaw Stock Exchange, Managing Global Transitions, University of Primorska, Faculty of Management Koper, 5, 2, 179-192.
 • Hahn J., Lee H., 2003, Yield Spreads as Alternative Risk Factors for Size and Book-to-Market, Working Paper, University of Washington.
 • Hakstian A.R., Rogers W.T., Cattell R.B., 1982, The Behavior of Numbers-of-factor Rules with Simulated Data, Multivariate Behavioral Research, 17, 2, 193-219.
 • Hansen L.P., 1982, Large Sample Properties of Generalized Method of Moments Estimators, Econometrica, 50, 4, 1029-1054.
 • Hansen L.P., Jagannathan R., 1991, Implications of Security Market Data for Models of Dynamic Economies, Journal of Political Economy, 99, 2, 225-262.
 • Hansen L.P., Richard S.F., 1987, The Role of Conditioning Information in Deducing Testable Restrictions Implied by Dynamic Asset Pricing Models, Econometrica, 55, 3, 587-613.
 • Haugen R.A., 1996, Teoria nowoczesnego inwestowania, WIG-Press, Warszawa.
 • Heaton J., Lucas D., 2000, Portfolio Choice and Asset Prices: The Importance of Entrepreneurial Risk, Journal of Finance, 55, 3, 1163-1198.
 • Hellwig Z., 1969, Problem optymalnego doboru predyktant, Przegląd Statystyczny, nr 3-4, 221-237.
 • Hodrick R., Zhang X., 2001, Evaluating the Specification Errors of Asset Pricing Models, Journal of Financial Economics, 62, 327-376.
 • Hotelling H., 1933, Analysis of a Complex of Statistical Variables into Principal Components, Journal of Educational Psychology, 24, 417-441.
 • Jagannathan R., Wang Z., 1996, The Conditional CAPM and the Cross-Section of Expected Returns, Journal of Finance, 51, 1, 3-53.
 • Jagannathan R., Wang Z., 1998, An Asymptotic Theory for Estimating Beta-Pricing Models Using Cross-Sectional Regression, Journal of Finance, 53, 4,1285-1309.
 • Jagannathan R., Wang Z., 2002, Empirical Evaluation of Asset-Pricing Models: A Comparison of the SDF and Beta Methods, Journal of Finance, 57, 5,2337-2367.
 • Jajuga K., 2000, Metody ekonometryczne i statystyczne w analizie rynku kapitałowego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
 • Jajuga K., 2007, 25 lat ekonometrii finansowej, w: Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie, część I, red. W. Tarczyński, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, 91-100.
 • Jajuga K., Jajuga T., 2006, Inwestycje. Instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Jajuga K., Walesiak M., 207, Taksonomie Conferences - Some Facts and Remarks, w: Taksonomia 14. Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowanie, red. K. Jajuga, M. Walesiak, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1169, Wrocław.
 • Jegadeesh N., Titman S., 1993, Returns to Buying Winners and Selling Losers: Implications for Stock Market Efficiency, Journal of Finance, 48, 1,65-91.
 • Jegadeesh N., Titman S., 2002, Cross-Sectional and Time-Series Determinants of Momentum Returns, Review of Financial Studies, 15, 1, 143-157.
 • Kahneman D., Tversky A., 1973, On the Psychology of Prediction, Psychological Review, 80, 4, 237-251.
 • Kaiser H.F., 1960, The Application of Electronic Computers to Factor Analysis, Educational and Psychological Measurement, 20, 1, 141-151.
 • Kan R., Zhang C, 1999, Two-Pass Tests of Asset Pricing Models with Useless Factors, Journal of Finance, 54, 1, 203-235.
 • Kan R., Zhou G., 1999, A Critique of the Stochastic Discount Factor Methodology, Journal of Finance, 54, 4, 1221-1248.
 • Kim J., Mueller Ch.W., 1978a, Introduction to Factor Analysis: What It Is and How To Do It, Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Quantitative Applications in the Social Sciences Series, No. 13.
 • Kim J., Mueller Ch.W., 1978b, Factor Analysis: Statistical Methods and Practical Issues, Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Quantitative Applications in the Social Sciences Series, No. 14.
 • Knight F., 1921, Risk, Uncertainty and Profit, Houghton Mifflin, Boston.
 • Kolenda M., 2006, Taksonomia numeryczna, klasyfikacja, porządkowanie i analiza obiektów wielocechowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
 • Korn G.A., Korn T.M., 1983, Matematyka dla pracowników naukowych i inżynierów, PWN, Warszawa.
 • Koronacki J., Mielniczuk J., 2001, Statystyka dla studentów kierunków technicznych i przyrodniczych, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa.
 • Kowerski M., 2008, Trój czynnikowy model Famy i Frencha dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Przegląd Statystyczny, 55, 4, 131-148.
 • Kufel T., 2007, Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kusideł E., 2000, Modele wektorowo-autoregresyjne VAR metodologia i zastosowania, tom 3, w: Dane panelowe i modelowanie wielowymiarowe w badaniach ekonomicznych, red. B. Suchecki, Wydawnictwo Absolwent, Łódź.
 • Kuziak K., 1999, Stabilność w czasie współczynnika beta akcji, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 811, Ekonometria, nr 2, 62-69.
 • Lakonishok J., Shapiro A.C., 1986, Systematic Risk, Total Risk, and Size as Determinants of Stock Market Returns, Journal of Banking and Finance, 10, 1, 115-132.
 • Lehmann B., Modest D., 1988, The Empirical Foundations of the Arbitrage Pricing Theory I: The Empirical Tests, Journal of Financial Economics, 21, 213-254.
 • Lettau M., Ludvigson S., 2001a, Consumption, Aggregate Wealth, and Expected Stock Returns, Journal of Finance, 56, 3, 815-849.
 • Lettau M., Ludvigson S., 2001b, Resurrecting the (C) CAPM: A Cross-Sectional Test when Risk Premia Are Time-Varying, Journal of Political Economy, 109, 6, 1238-1287.
 • Lewellen J., 1999, The Time-series Relations Among Expected Return, Risk, and Book-to-market, Journal of Financial Economics, 54, 1, 5-43.
 • Lewellen J., 2002, Momentum and Autocorrelation in Stock Returns, Review of Financial Studies, 15, 2, 533-563.
 • Liew J., Vassalou M., 2000, Can Book-to-market, Size, and Momentum Be Risk Factors that Predict Economic Growth? Journal of Financial Economics, 57, 2, 221-245.
 • Lintner J., 1965, The Valuation of Risk Assets and the Selection of Risky Investments in Stock Portfolios and Capital Budgets, Review of Economics and Statistics, 47, 1, 13-37.
 • Lintner J., 1971, The Effect of Short Selling and Margin Requirements in Perfect Capital Markets, The Journal of Financial and Quantitative Analysis, 6, 5, 1173-1195.
 • Litzenberger R.H., Ramaswamy K., 1979, The Effect of Personal Taxes and Dividends on Capital Assets Prices: Theory and Empirical Evidence, Journal of Financial Economics, 7, 163-196.
 • Ljung G.M., Box G.E.P., 1978, On a Measure of Lack of Fit in Time Series Models, Biometrika, 65, 2, 297-303.
 • Long J., Jr., 1974, Stock Prices, Inflation, and the Term Structure of Interest Rates, Journal of Financial Economics, 1,2, 131-170.
 • Losq E., Friend I., Landskroner Y., 1976, The Demand for Risky Assets under Uncertain Inflation, Journal of Finance, 31, 5, 1287-1297.
 • Lustig H.N., Van Nieuwerburgh S.G., 2005, Housing Collateral, Consumption Insurance and Risk Premia: An Empirical Perspective, Journal of Finance, 60, 3, 1167-1219.
 • Łuniewska M., Tarczyński W., 2006, Metody wielowymiarowej analizy porównawczej na rynku kapitałowym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • MacKinlay A.C., Richardson M.P., 1991, Using Generalized Method of Moments to Test Mean-Variance Efficiency, Journal of Finance, 46, 2, 511-527.
 • Maddala G.S., 2006, Ekonometria, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Mankiw N.G., Shapiro M.D., 1986, Risk and Return: Consumption Beta versus Market Beta, The Review of Economics and Statistics, 68, 3, 452--459.
 • Markowitz H., 1952, Portfolio Selection, Journal of Finance, 7, 1, 77-91.
 • Markowitz H., 1959, Portfolio Selection: Efficient Diversification of Investments, Wiley & Sons, Inc., New York.
 • Markowski L., 2001, Makroekonomiczne czynniki ryzyka inwestycyjnego na przykładzie Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych, Ekonomista, nr 6, 803-822.
 • Markowski L., 2004, Weryfikacja modeli równowagi rynku kapitałowego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Praca doktorska, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański.
 • Mazurkiewicz A., 2005, Identyfikacja czynników kształtujących ceny akcji na przykładzie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Praca doktorska, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański.
 • Mazurkiewicz A., Sarnowski K., 2004, Anomalie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 389, 381-388.
 • McGoun E.G., Zielonka P., 2000, O metodologicznym podłożu modelu CAPM, Bank i Kredyt, 4, 55-61.
 • Merton R.C., 1973, An Intertemporal Capital Asset Pricing Model, Econometrica, 41, 5, 867-888.
 • Miller E.M., 1991, Arbitrage Pricing Theory: A Graphical Critique, Journal of Portfolio Management, 18, 1, 72-76.
 • Miller M.H., Scholes M., 1972, Rate of Return in Relation to Risk: A Re--Examination of Some Recent Findings, w: Studies in the Theory of Capital Markets, red. M.C. Jensen, Praeger, New York.
 • Miłobędzki P., 2007, Uwagi o zależności pomiędzy cenami akcji a stopą bezrobocia w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia, nr 462, 141-151.
 • Morrison D.F., 1990, Multivariate Statistical Methods, McGraw-Hill, New York.
 • Mossin J., 1966, Equilibrium in a Capital Asset Market, Econometrica, 34,4, 768-783.
 • Nojszewska E., 1993, Materiały do studiowania ekonomii, Oficyna Wydawnictwa SGH, Warszawa.
 • O'Shaughnessy J.P., 2005, What Works on Wall Street, McGraw-Hill, New York.
 • Osiewalski J., Pajor A., Pipień M., 2004, Bayesowskie modelowanie i prognozowanie indeksu WIG z wykorzystaniem procesów GARCH i SV, XX Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego, Akademia Ekonomiczna, Kraków.
 • Osiewalski J., Pipień M., 2004a, Bayesian Comparison of Bivariate ARCH-Type Models for the Main Exchange Rates in Poland, Journal of Econometrics, 123, 371-391.
 • Osiewalski J., Pipień M., 2004b, Bayesian Comparison of Bivariate GARCH Process. The Role of the Conditional Mean Specification, w: New Directions in Macromodelling, Elsevier, Amsterdam, 173-196.
 • Osińska M., 2006, Ekonometria finansowa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Osińska M., Stempińska J., 2003, Zmienność parametru beta w modelu Sharpe'a a horyzont czasowy inwestycji, Nasz Rynek Kapitałowy, nr 9, 129-136.
 • Paliński A., 1994, Zastosowanie modelu wyceny aktywów finansowych do wyceny akcji spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Bank i Kredyt, nr 3, 24-32.
 • Pareto V., 1897, The New Theories of Economics, Journal of Political Economy, 5, 4, 485-502.
 • Parker J.A., Julliard Ch., 2005, Consumption Risk and the Cross-Section of Expected Returns, Journal of Political Economy, 113, 1, 185-222.
 • Patena W., 2003, Próba oceny efektywności rynku giełdowego w Polsce w latach 2000 i 2001, Ekonomista, nr 2, 235-244.
 • Petkova R., 2006, Do the Fama-French Factors Proxy for Innovations in Predictive Variables? Journal of Finance, 61, 2, 581-612.
 • Pettengill G.N., Sundaram S., Mathur I., 1995, The Conditional Relation between Beta and Returns, Journal of Financial and Quantitative Analysis, 30, 1, 101-116.
 • Pietrzak J., 1994, Empiryczna weryfikacja modelu wyceny aktywów kapitałowych na przykładzie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Bank i Kredyt, nr 3, 16-24.
 • Piontek K, 2003, Weryfikacja wybranych technik prognozowania zmienności - analiza szeregów czasowych, w: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe, a polski rynek, red. K. Jajuga, W. Ronka--Chmielowiec, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 991,484-494.
 • Pipień M., 2006, Wnioskowanie Bayesowskie w ekonometrii finansowej, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Seria Specjalna, nr 176, Kraków.
 • Pociecha J., Podolec B., Sokołowski A., Zając K., 1988, Metody taksonomiczne w badaniach społeczno-ekonomicznych, PWN, Warszawa.
 • Pociecha J., 2007, Metody analizy danych jako narządzie prognozowania upadłości firmy, w: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, red. J. Pociecha, Akademia Ekonomiczna, Kraków, 129-140.
 • Poon S., Taylor S.J., 1991, Macroeconomic Factors and the UK Stock Market, Journal of Business Finance & Accounting, 18, 5, 619-636.
 • Pyka I., 2007, Teoria rynku efektywnego a efektywność rynku finansowego, w: Problemy rozwoju rynku finansowego w aspekcie wzrostu gospodarczego, red. P. Karpuś, J. Węcławski, Wydawnictwo UMCS, Lublin, 38-44.
 • Ramanathan R., 1995, Introductory Econometrics with Application, The Dryden Press, Harcourt Brace College Publishers, San Diego.
 • Ramsey J.B., 1969, Tests for Specification Errors in Clasical Linear Least-Squares Regression Analysis, Journal of the Royal Statistical Society, Series B, 31,2, 350-371.
 • Reese J.P., Forehand J.M., 2009, The Guru Investor. How to Beat the Market Using History 's Best Investment Strategies, Wiley & Sons, New Jersey.
 • Reinganum M.R., 1981a, A New Empirical Perspective on the CAPM, Journal of Financial and Quantitative Analysis, 16, 4, 439-462.
 • Reinganum M.R., 1981b, The Arbitrage Pricing Theory: Some Empirical Results, Journal of Finance, 36, 2, 313-321.
 • Roll R., 1977, A Critique of the Asset Pricing Theory's Tests. Part 1: On Past and Potential Testability of the Theory, Journal of Financial Economics, 4, 2, 129-176.
 • Roll R., 1978, Ambiguity when Performance is Measured by the Securities Market Line, Journal of Finance, 33, 4, 1051-1069.
 • Roll R., 1985, A Note on the Geometry of Shanken's CSR T2 Test for Mean/Variance Efficiency, Journal of Financial Economics, 14, 349-357.
 • Roll R., Ross S.A., 1980, An Empirical Investigation of the Arbitrage Pricing Theory, Journal of Finance, 35, 5, 1073-1103.
 • Rosenberg B., Reid K., Lanstein R., 1985, Persuasive Evidence of Market Inefficiency, Journal of Portfolio Management, 11, 3, 9-16.
 • Ross S.A., 1976, The Arbitrage Theory of Capital Asset Pricing, Journal of Economic Theory, 13, 3, 341-360.
 • Rubaszek M., 2002, Teoria arbitrażu cenowego dla spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Bank i Kredyt, 8, 47-58.
 • Rubinstein M., 1976, The Valuation of Uncertain Income Streams and the Pricing of Options, The Bell Journal of Economics and Management Science, 7, 2, 407-425.
 • Santos T., Veronesi P., 2001, Labor Income and Predictable Stock Returns, University of Chicago, Working Paper.
 • Savage, L.J., 1954, The Foundations of Statistics, Wiley, New York, 2nd edition, Dover Publications Inc., New York, 1972 .
 • Shanken J., 1982, The Arbitrage Pricing Theory: Is it Testable? Journal of Finance, 37, 5, 1129-1140.
 • Shanken J., 1985, Multivariate Tests of the Zero-Beta CAPM, Journal of Financial Economics, 14, 327-348.
 • Shanken J., 1987, Multivariate Proxies and Asset Pricing Relations, Journal of Financial Economics, 18, 91-110.
 • Shanken J., 1992, On the Estimation of Beta-Pricing Models, The Review of Financial Studies, 5, 1, 1-33.
 • Sharpe W.F., 1964, Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium under Conditions of Risk, Journal of Finance, 19, 3, 425-442.
 • Sharpe W.F., 1982, Some Factors in New York Stock Exchange Security Returns, 1931-1979, Journal of Portfolio Management, 8, 4, 5-19.
 • Shleifer A., Lakonishok J., Vishny R.W., 1994, Contrarian Investment, Extrapolation, and Risk, Journal of Finance, 49, 5, 1541-1578.
 • Sklinda S., 2004, Model wyceny arbitrażowej na rynku polskim, weryfikacja empiryczna podstawowych czynników makroekonomicznych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 389, 493-500.
 • Smith A., 1759, The Theory of Moral Sentiments, Liberty Fund, Indianapolis.
 • Sokalska M., 1996, The Influence of Macroeconomic Factors on Behaviour and Predictability of Stock Market Returns in East European Countries: The Case of Poland, Robinson College, Cambridge.
 • Stanisz A., 2007, Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny, tom 3, Analizy wielowymiarowe, StatSoft, Kraków.
 • Stattman D., 1980, Book Values and Stock Returns, The Chicago MBA, A Journal of Selected Papers, 4, 25-45.
 • Stiglitz J., 2002, Information and the Change in the Paradigm in Economics, American Economic Review, 92, 3, 460-501.
 • Stock J.H., Watson M.W., 1989, New Indexes of Coincident and Leading Economic Indicators, w: NBER Macroeconomics Annual 1989, Vol. 4, red. O. Blanchard, S. Fisher, Cambridge, MA:MIT Press, 351-394.
 • Szyszka A., 2003, Efektywność Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie na tle rynków dojrzałych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań.
 • Szyszka A., 2004, Zachowania stadne a efektywność informacyjna rynku kapitałowego, Ekonomista, nr 1, 89-102.
 • Szyszka A., 2008, Uogólniony behawioralny model wyceny papierów wartościowych, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński, nr 10, 180-197.
 • Tarczyński W., 1994, Taksonomiczna miara atrakcyjności inwestycji w papiery wartościowe, Przegląd Statystyczny, nr 3, 275-300.
 • Tarczyński W., Hozer J., Gazińska M., Wawrzyniak K., 1995, Analiza fundamentalna na Giełdzie Papierów Wartościowych, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin.
 • Tarczyński W., 2002, Fundamentalny portfel papierów wartościowych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Tarczyński W., 2005, Dynamiczne ujęcie taksonomicznej miary atrakcyjności inwestowania na przykładzie wybranych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w: Metody ilościowe w ekonomii, część I, Prace KEiS, nr 15, Zeszyty Naukowe, nr 394, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 • Tobin J., 1958, Liquidity Preference as Behavior Towards Risk, Review of Economic Studies, 25, 2, 65-86.
 • Train J., 1989, The New Money Masters: Winning Investments Strategies of: Soros, Lynch, Steinhardt, Rogers, Neff Wanger, Michaelis, Carret, Edward Burlingame Books, Harper & Row, New York.
 • Trzpiot G., Krężołek D., 2006, Statystyczna weryfikacja modelu CAPM na przykładzie polskiego rynku kapitałowego, w: Ekonomika i organizacja gospodarki żywnościowej, Zeszyty Naukowe SGGW, Warszawa, 60, 341-351.
 • Tucker L.R., Koopman R.F., Linn R.L., 1969, Evaluation of Factor Analytic Research Procedures by Means of Correlation Matrices, Psychometrika, 34,4,421-459.
 • Urbański S., 1996, Model empiryczno-indukcyjny do wyceny nowej emisji akcji spółek giełdowych, w: Zarządzanie przedsiębiorstwem w gospodarce rynkowej, Wydział Zarządzania AGH, Kraków, 58-70.
 • Urbański S., 2002, Pewna metoda optymalizacji decyzji inwestycyjnych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 965, 174-186.
 • Urbański S., 2003, Symulacje inwestycji giełdowych w papiery wartościowe; okres utrzymywania otwartych pozycji w portfelu, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 974, 262-277.
 • Urbański S., 2004a, Symulacje inwestycji giełdowych w papiery wartościowe - rentowność i ryzyko inwestycji przyszłych, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Zeszyt Naukowy 48, 66-85.
 • Urbański S., 2004b, Symulacje inwestycji giełdowych w papiery wartościowe; ocena walorów generujących ponadprzeciętne stopy zwrotu na GPW w Warszawie, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1042, tom 2, 313-326.
 • Urbański S., 2006, Fundamentalne determinanty modelowania inwestycji kapitałowych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1109, 647-659.
 • Urbański S., 2007a, Time-Cross-Section Factors of Rates of Return Changes on Warsaw Stock Exchange, Przegląd Statystyczny, 54, 2, 94--121.
 • Urbański S., 2007b, Wpływ wybranych wskaźników makroekonomicznych na wyniki finansowe polskich spółek giełdowych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1152, 588-600.
 • Urbański S., 2008a, Wpływ innowacji wybranych czynników na równowagę cenową walorów notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Bank i Kredyt, XXXIX, 7, 37-49.
 • Urbański S., 2008b, Stopy zwrotu akcji GPW w Warszawie a wskaźniki oceny rynkowej, Ekonomista, nr 6, 817-836.
 • Urbański S., 2008c, Zmiany stóp zwrotu na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w świetle ICAPM, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński, 10, 210-226.
 • Urbański S., 2009a, Wpływ opóźnionych zmiennych warunkowych na zmiany stóp zwrotu akcji notowanych na GPW w Warszawie, Przegląd Statystyczny, 56, 1, 107-125.
 • Urbański S., 2009b, Dyskretne implikacje ICAPM jako narzędzie wyceny akcji, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 48, 823-835.
 • Urbański S., Czuchra T., 2000, Analiza efektywności rynku w oparciu o strategie zarządzania portfelem papierów wartościowych na przykładzie polskich spółek giełdowych, w: Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka, Wydział Zarządzania AGH, Kraków, 346-362.
 • Vassalou M., 2003, News Related to Future GDP Growth as a Risk Factor in Equity Returns, Journal of Financial Economics, 68, 1, 47-73.
 • von Neumann J., Morgenstern O., 1944, Theory of Games and Economic Behavior, Princeton University Press, Princeton, New Jersey.
 • Yogo M., 2006, A Consumption-Based Explanation of Expected Stock Returns, Journal of Finance, 61, 2, 539-580.
 • Wald A., 1936, Über einige Gleichungssysteme der matematischen Ökonomie, Zeitschrift für Nationalökononue, 7, 5, 637-670, przekład angielski Eckstein O., 1951, On some Systems of Equations of Mathematical Economics, Econometrica, 19, 4, 368-403.
 • Walker D.A., 1996, Walras's Market Models, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Walras L., 1874, Elements d'economie politique pure, ou theorie de la richesse sociale, przekład angielski: Elements of Pure Economics, 1954, George Allen and Unwin, London.
 • Wang Y., 2005, Essays on the Cross-Section of Stock Returns, A dissertation submitted to the graduate school in partial fulfillment of the requirements for the degree doctor of philosophy, Northwestern University, Evanston, Illinois.
 • Wasilewska H., Jasiukiewicz M., 2000, Taksonomiczna miara atrakcyjności inwestycji w akcje na przykładzie wybranych spółek giełdowych, Bank i Kredyt, 6, 78-87.
 • Wasserfallen W., 1989, Macroeconomics News and the Stock Market: Evidence from Europe, Journal of Banking and Finance, 13, 613-626.
 • Weinstein M.I., Brown S.J., 1983, A New Approach to Testing Asset Pricing Models: The Bilinear Paradigm, Journal of Finance, 38, 3, 711-743.
 • Williams J.B, 1938, The Theory of Investment Value (North Holland Publishing, Amsterdam); reprinted 1997 (Frazer Publishing, Burlington, VT).
 • Wolski R., 2004, Badanie liniowego charakteru zależności opisanej klasycznym modelem CAPM, technika Famy i MacBetha, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 389, 527-537.
 • Zarzecki D., 2006, Użyteczność międzynarodowego modelu wyceny aktywów kapitałowych (International CAPM) w szacowaniu kosztu kapitału własnego, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1109,747-752.
 • Zarzecki D., Byrka-Kita K., Wiśniewski T., Kisielewska M., 2004-2005, Test of the Capital Asset Pricing Model: Polish and Developed Markets Experiences, Folia Oeconomica Statitiensa, 11-12, No. 3-4, 63-84.
 • Zeliaś A., 1987, O estymacji modeli ekonometrycznych wykorzystujących dane przekrojowo-czasowe, Folia Oeconomica Cracoviensa, 30, 159-172.
 • Zielonka P., Tyszka T., 1999, Nowoczesne finanse: efektywność rynku czy finanse behawioralne? Bank i Kredyt, nr 11, 8-19.
 • Żarnowski J., 2003, Anomalie stóp zwrotu z akcji na przykładzie GPW w Warszawie, Praca doktorska, Kraków.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171202487
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.