PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 224 Human and Work in a Changing Organisation : Management Oriented on the Employee Interests | 65-71
Tytuł artykułu

The Indications of Subjectivity of an Employee in the Changing Organisation

Warianty tytułu
Przesłanki podmiotowości pracobiorcy w zmieniającej się organizacji
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W artykule poddano analizie teoretycznej pojęcie podmiotowości oraz podmiotowej roli pracobiorcy w procesie wyjaśniania współczesnych problemów konkurowania przedsiębiorstw. Presja ciągłych zmian implikowana jest przede wszystkim zmiennością otoczenia oraz funkcjonowaniem organizacji w warunkach ryzyka i niepewności. Główną tezą artykułu jest twierdzenie, że w zmieniającej się współcześnie organizacji identyfikowane są przesłanki upodmiotowienia pracobiorcy. (abstrakt oryginalny)
EN
The notion of subjectivity and the subjective role of an employee within the process of contemporary problems of competition among enterprises have been theoretically analysed. The pressure of constant changes is mostly implied by the changeability of the environment and functioning of an organisation under the conditions of risk and uncertainty. The main thesis of the article relies on the statement that in contemporary changing organisations there are premises for the subjectification of an employee. (original abstract)
Twórcy
 • State Higher Vocational School in Tarnobrzeg, Poland
 • State Higher Vocational School in Tarnobrzeg, Poland
Bibliografia
 • Bolesta-Kukułka K., Decyzje menedżerskie, PWE, Warszawa 2003.
 • Haus B., Uwarunkowania podmiotowości i przedmiotowości pracownika w procesie reorganizacji życia gospodarczego, [in:] J. Skalik (ed.), Zmiana warunkiem sukcesu. Zmiana a innowacyjność organizacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2004.
 • Jaremczuk K. (ed.), Przesłanki aktywności ludzkiej. Studium interdyscyplinarne, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego, Tarnobrzeg 2007.
 • Jaremczuk K., Przedsiębiorczość w procesie przemian strukturalnych, [in:] K. Jaremczuk (ed.), Przedsiębiorczość w procesie przemian strukturalnych w Europie Środkowo-Wschodniej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 1999.
 • Jaremczuk K., Współdziałanie w procesie kształtowania pracy zespołowej, [in:] H. Jagoda, J. Lichtarski (eds.), Kierunki i dylematy rozwoju nauki i praktyki zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.
 • Jaremczuk K., Przesłanki skuteczności zachowań organizacyjnych, [in:] M.G. Woźniak (ed.), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Uwarunkowania sprawnego działania w przedsiębiorstwie i regionie, Uniwersytet Rzeszowski, Zeszyt Nr 20, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2011.
 • Kaleta A., Kreatywność przedsiębiorcy jako czynnik sukcesu małych przedsiębiorstw, [in:] K. Jaremczuk (ed.), Uwarunkowania przedsiębiorczości - różnorodność i jedność, Tom I, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg 2010.
 • Kaliszczak L., Warunki skutecznego wprowadzania zmian w małych i średnich przedsiębiorstwach, [w:] J. Skalik (ed.), Zmiana warunkiem sukcesu. Rozwój i zmiany w małych i średnich przedsiębiorstwach, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 49, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2009, pp. 603-610.
 • Kaliszczak L., Kształtowanie kultury przedsiębiorczości oraz próba jej empirycznej weryfikacji, [in:] K. Jaremczuk (ed.), Uwarunkowania przedsiębiorczości - różnorodność i jedność, Tarnobrzeg 2010.
 • Kaliszczak L., Kultura przedsiębiorczości jako warunek sukcesu współczesnych przedsiębiorstw, [in:] J. Rybicki, W. Machel, Źródła sukcesu organizacji, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, nr 4/2, Sopot 2011.
 • Lipiec J., Wolność i podmiotowość człowieka, Fall, Kraków 1997.
 • Mead G. H., Umysł, osobowość i społeczeństwo, PWN, Warszawa 1975.
 • Ostrowski A., Podmiot i możliwość jego rozwoju w myśli Mikołaja Bierdiajewa, [in:] Z.J. Czarnecki (ed.), Studia nad ideą podmiotowości człowieka, UMCS, Lublin 1999.
 • Peters T., The Circle of Innovation: You Can't Shrink Your Way to Greatness, Knopf, New York 1997.
 • Tomaszewski T., Człowiek jako podmiot i człowiek jako przedmiot, [in:] J. Reykowski, O.W. Owczymiikowa, K. Obuchowskiego (eds.), Studia z psychologii emocji, motywacji i osobowości, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1985.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171200701
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.