PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 2 | nr 2 | 55-66
Tytuł artykułu

Zakupy a logistyka zaopatrzenia i marketing zakupów

Warianty tytułu
Purchasing in Relation to Purchasing Logistics and Purchasing Marketing
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zakupy polegają na zarządzaniu zasobami zewnętrznymi przedsiębiorstwa w taki sposób, żeby dostawy wszystkich towarów i usług, które są potrzebne do prowadzenia, utrzymania i zarządzania podstawową i pomocniczą działalnością przedsiębiorstwa, były zapewnione na najbardziej korzystnych warunkach. Działalność zakupowa w przedsiębiorstwach ma wymiar techniczny, handlowy, marketingowy i logistyczny. Wzajemne nakładanie się dziedzin zakupów, logistyki i marketingu jest jak najbardziej uzasadnione. Wszystkie aspekty logistyczne w działalności zakupowej powinny być przedmiotem zainteresowania zakupów i logistyki. Analogicznie dotyczy to zakupów i marketingu. Nieuzasadnione jest jednak anektowanie zakupów przez jedną lub jednocześnie dwie wspomniane dyscypliny.(abstrakt oryginalny)
EN
Purchasing is the management of the company’s external resources in such way that the supply of all goods and services which are necessary for running, maintaining and managing the company’s primary and support activities is secured at the most favourable conditions. Purchasing activitiy in companies has a technical, commercial, logistical and marketing dimention. Mutual overlaping of the areas of purchasing, logistics and marketing is fully justified. All logistical aspects in purchasing activity should be of interest to purchasing and logistics. The same applies to purchasing and marketing. However, it is unjustified to annex purchasing to one or both of the above-mentioned disciplines. (original abstract)
Rocznik
Tom
2
Numer
Strony
55-66
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
 • Bendkowski J., Radziejowska G., Logistyka zaopatrzenia w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2005.
 • Ciesielski M., Długosz J., Strategie łańcuchów dostaw, PWE Warszawa 2010.
 • Dąbrowski J., Strategia produktu w działalności zakupowej przedsiębiorstw, [w:] Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego, pod red. K. Dobrowolskiego, H. Klimek, K. Krefta, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego, nr 5, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008.
 • Dąbrowski J., Wpływ działalności zakupowej na wyniki firmy, "Logistyka", 2006 nr 4
 • Dąbrowski J., Znaczenie funkcji zakupowej w przedsiębiorstwie, [w:] Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego, pod red. K. Dobrowolskiego, H. Kli-mek, K. Krefta, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego, nr 4, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007.
 • Dudzik M., Strategie zakupowe, Gospodarka Materiałowa & Logistyka” 2000, nr 1.
 • Harrison A., Hoek R. van, Zarządzanie logistyką, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.
 • Jaworska T., Marketing w sferze zakupu środków produkcji – istota i przesłanki sto-sowania, „Gospodarka Materiałowa” 1989, nr 23/24.
 • Johnson P. F., Leenders M. R., Supply’s role and responsibilities, Center for Advanced Purchasing Studies, Arizona, 2004.
 • Kotler P., Levy S., Buying is marketing too, „Journal of Marketing”, 1973, nr 37.
 • Krawczyk S., Logistyka w przedsiębiorstwie, [w:] Logistyka. Teoria i praktyka, pod red. S. Krawczyka, tom 1, Difin, Warszawa 2011.
 • Leenders M. R., Johnson P. F., Flynn A. E., Fearon H. E., Purchasing and supply management, Mc Graw-Hill Irwin, New York 2006.
 • Lefebvre J., Le marketing de l’achat industrial, Grenoble 1979.
 • Matwiejczuk R., Zarządzanie marketingowo-logistyczne. Wartość i efektywność, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2006.
 • Monczka R. M., Trent R. J., Handfield R. B., Purchasing and supply chain management, Thomson, Mason 2005.
 • Pfohl H. Ch., Systemy logistyczne. Podstawy organizacja i zarządzania, Wyd. Instytutu Logistyki i Magazynowania, Poznań 1998.
 • Skowronek C., Sarjusz-Wolski Z., Logistyka w przedsiębiorstwie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008.
 • Waśkowski Z., Zastosowanie koncepcji marketingu zakupów w przedsiębiorstwie, „Zarządzanie Przedsiębiorstwem” 2004, nr 1.
 • Weele A.J. van, Purchasing and supply chain management, Cengage Learning, Ando-ver 2010.
 • Wojciechowski T. Marketingowo-logistyczne zarządzanie przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa 2007
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171199003
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.