PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
10 (2011) | nr 2 | 19-27
Tytuł artykułu

Agritourism Activity as an Example of Diversification of Agriculture

Warianty tytułu
Dywersyfikacja rolnictwa na przykładzie działalności agroturystycznej
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Charakterystyczną cechą zachowań ludzkich jest ich polimotywacyjność, co oznacza, ze człowiek podejmując zamierzone działanie kieruje się więcej niż jednym motywem. Decydując się na prowadzenie działalności gospodarczej kierujemy się również wieloma motywami. W pracy została podjęta analiza działalności gospodarstw agroturystycznych, ze szczególnym uwzględnieniem motywacji i dochodowości badanych gospodarstw. Ze względu na to, iż motywy podejmowania działalności gospodarczej w turystyce są podobne w wielu krajach, badania przeprowadzone przez autorkę pozwoliły na wyodrębnienie trzech podstawowych motywów podejmowania działalności agroturystycznej badanych gospodarstw w województwie zachodniopomorskim. Istotnym celem badań było poznanie zależności między motywami podejmowanych działalności a źródłem dochodów w gospodarstwie, wiekiem i wykształceniem respondentów. Określono również stopień rentowności gospodarstw w wyniku podjętej działalności agroturystycznej, szanse i bariery ich rozwoju. Materiały źródłowe o charakterze pierwotnym zebrano od osób prowadzących gospodarstwa rolne na obszarach wiejskich województwa zachodniopomorskiego, które przeprowadzono w pierwszym kwartale 2011 roku, na stu losowo wybranych gospodarstwach. Metodą pomiaru była metoda ankietowa, narzędziem badawczym kwestionariusz ankiety. (abstrakt oryginalny)
EN
A characteristic feature of human behavior is their poly motivations, which means that the person taking deliberate action is guided by more than one motive. Deciding on the economic activity we are also choosing a number of motives. The paper presents the analysis of farm agritourism activity with particular zoom on the motivations and profitability of the surveyed farms. The study was undertaken to analyze the function of tourism farms with particular emphasis on the motivations and profitability of the surveyed households. Due to the fact that the motives for taking up business in tourism are similar in many countries, a study by the author allowed the separation of the three main motives for taking up agritourist farms surveyed in Western Pomerania Region. An important objective of the study was the relationship between the motives and activities undertaken at the farm source of income, age and education of respondents. Also determined the degree of economic viability as a result of agritourism activity undertaken, opportunities and barriers to their development. Data were collected from the original character of the agricultural operators in the rural areas of the West Pomeranian region which was conducted in the first quarter of 2011 and one hundred randomly farms were selected. Method of measurement was the questionnaire method and a questionnaire as a research tool. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
19-27
Opis fizyczny
Twórcy
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Bibliografia
  • Brelik A., 2009. Rural tourism development in Poland, Roczniki Stowarzyszenie Rolnictwa i Agrobiznesu. Roczniki Naukowe, tom XI, zeszyt 6.
  • Heller J., 2000. Regionalizacja obszarów wiejskich w Polsce. IERiGŻ, Warszawa. S. 160. (Regionalisation of rural areas in Poland).
  • Kłodziński M., 1998. Doświadczenia krajów zachodnich w rozwoju terenów wiejskich, (w:) Podstawy integracji europejskiej w aspekcie rozwoju obszarów wiejskich. Akademia Rolnicza w Krakowie, Zakład Doradztwa Rolniczego i Promocji. Kraków, s. 305-311. (The experience of west countries in rural development).
  • Rosner A., Stanny M., 2008. Wykorzystanie zasobów pracy na wsi- uwarunkowania, bariery, nowe rozwiązania instytucjonalne. Wyzwania przed obszarami wiejskimi i rolnictwem w perspektywie lat 2014-2020 pod redakcją naukową Marka Kłodzińskiego, IRWiR PAN, Warszawa 2008, s. 45-60. (Use of labor resources in rural areas-determinants, barriers, new institutional arrangements).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171198951
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.