PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | z. nr 22 | 64-75
Tytuł artykułu

Innowacyjne struktury integracyjne jako element nowoczesnego potencjału gospodarczego Podkarpacia

Autorzy
Warianty tytułu
Innovative Structures of Integration as a Factor of Modern Economic Potential in Podkarpacie
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Prawidłowo funkcjonujące, jak również tworzące się struktury integracyjne występujące w gospodarce są jednym z istotnych warunków jej dynamicznej ekspansji. Innowacyjne struktury integracyjne o charakterze klastrów przemysłowych stanowią zasadniczy element potencjału gospodarczego Podkarpacia. Wśród głównych korzyści wynikających z funkcjonowania klastra można wymienić: wyższą efektywność funkcjonowania firm. wyższy poziom innowacyjności oraz wzrost poziomu przedsiębiorczości w regionie. Prawidłowo funkcjonujące klastry to również gwarancja nowych miejsc pracy. Z przedstawionych badań wynika, że nawet podczas kryzysu 74% z nich zwiększyło zatrudnienie - od 2 do 10 pkt proc. Na Podkarpaciu istnieje ogromny potencjał rozwoju nowoczesnych form integracji, jakimi są struktury klastrowe, m.in. w branżach przemysłowych. Podstawę do dobrego rozwoju mają również powiązania klastrowe w takich branżach, jak usługowa czy handlowa. Warunkiem rozwoju tego typu powiązań integracyjnych jest wielopłaszczyznowe wsparcie środowiska lokalnego. lach internetowych, stronach www i szczególnie chętnie odwiedzanej Wikipedii. Poszukiwane są tam m.in. materiały potrzebne do zajęć oraz do robienia ściąg (lub gotowe ściągi) do zaliczeń i egzaminów. Na uczelnianych serwisach natomiast polscy studenci najczęściej odwiedzają "miejsca", w których zamieszczone są wyniki kolokwiów, zaliczeń i egzaminów, plany zajęć i sylabusy. Według amerykańskich badań wśród najczęściej odwiedzanych uczelnianych serwisów dominują natomiast te, które umożliwiają studentom bezpośrednie śledzenie programu nauczania i przygotowanie do zaliczeń i egzaminów, czyli zawierające przygotowujące do zaliczeń testy, związane z treściami podręczników, kursy on-line, konsultacje on-line z wykładowcami. Formy te wydają się być bardziej wartościowe jako źródło wiedzy do zaliczeń i egzaminów niż preferowane przez polskich studentów portale i ulubiona Wikipedia, co biorąc pod uwagę ich popularność wśród amerykańskich studentów, skłania do szerszego ich stosowania przez wykładowców, z korzyścią dla jakości przygotowania studentów do różnych form zaliczeń i tym samym lepszych efektów kształcenia. (abstrakt oryginalny)
EN
A proper functioning, including emerging integration systems in a given economy serve as one of the essential conditions for its dynamic expansion. Innovative integration structure of an industrial cluster type are essential constituents of Podkarpackie economic potentials. Greater performance efficiency in companies, higher levels of innovation and increased entrepreneurial activity in the region are among the benefits accruing from the existence of a cluster here. A properly managed cluster is also guarantee for creation of new jobs. The studies have shown that 74% of participating companies increased their employments by between 2% and 10% despite the economic crunch. There exist huge potentials for the development of modern forms of integration, such as cluster structures in the industrial sector of Poland's Podkarpackie region. A requirement for an efficient development is developing cluster linkages with service or commercial industries. The development of integrative linkages is hinged on a multi-faceted support from the local environment. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
64-75
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Rzeszowski
Bibliografia
 • Bobrecka-Jamro D., Jastrzębska W., Szpunar-Krok E., Tuziak В., Klastry w agrobiznesie. Uwarunkowania funkcjonowania i wpływ na rozwój lokalnej przedsiębiorczości, Wyd. Difin, Warszawa 2008.
 • Bojar E., Bis J., Czynniki zagrażające klasteringowi efektywnemu kreowaniu i funkcjonowaniu klastrów gospodarczych w Polsce, Konkurencja i koegzystencja regionów w procesie integracji europejskiej, Politechnika Lubelska, Lublin 2006.
 • Domański R., Przestrzenna transformacja gospodarki, PWN, Warszawa 1997.
 • Gorynia M., Jankowska В., Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstwa, Wyd. Difin, Warszawa 2008.
 • Hermaniuk J., Klastry i klastering - istota, funkcje, typologia [w:] Jak stworzyć klaster - przewodnik, Rzeszów 2009.
 • Kamycki J., Klastry - nowe powiązania w branży rolno-spożywczej, "Biuletyn informacyjno-handlowy", Wyd. PODR w Boguchwale, Boguchwała 2007, nr 4.
 • Klaster Dolina Ekologicznej Żywności - http://www.dolinaeko.pl/.
 • Klastry dają firmom szanse na duże pieniądze z UE, "Dziennik. Gazeta Prawna" z 17.03.2011 r.
 • Marshall A., Elements of economics, Macmillan. London 1932.
 • Matlegiewicz M., Klastry jako czynnik aktywizujący rynek lokalny na obszarach wiejskich [w:] Potencjał rozwojowy obszarów wiejskich w aspekcie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Tworzenie i poprawa struktury agrarnej gospodarstw rodzinnych, t. 2, red. L. Pałasz, AR w Szczecinie, Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Ostrołęce, Szczecin 2006.
 • Mytelka L., Farinelli F., Local clusters, innovation systems and sustained competitiveness. Paper prepared for the meeting on Local Productive Clusters and Innovation Systems in Brazil: new industrial and technological policies for their development, The United Nations University, Institute for New Technologies, Rio de Janeiro 2000.
 • Pietrzyk I., Koncepcja terytorialnych systemów produkcyjnych w ekonomii zachodniej. Wnioski dla Polski [w:] Dylematy i osiągnięcia polskiej polityki transformacji gospodarczej, red. H. Ćwikliński, G. Szczodrowski, UG, Gdańsk 1995.
 • Podkarpacki Serwis Gospodarczy - http://www.rze.pl/.
 • Porter M.E., Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001.
 • Woźniak L., Analiza inicjatyw klastrowych w województwie podkarpackim, Konferencja Naukowa "Inicjatywa klastrowa jako przykład współpracy nauki z biznesem", RARR Rzeszów, 28.03.2011 r.
 • http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/496493,klastry _daja_firmom_szanse_na duzepi en i adze_z_ ue. html.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171198933
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.