PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 9 | nr 215 | 87-96
Tytuł artykułu

Samodzielność finansowa samorządów lokalnych

Warianty tytułu
Financial Independence in Local Self-Governments
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Samorząd terytorialny jako podmiot w strukturze organizacyjnej państwa ma samodzielność finansową. Samodzielność finansowa niezależnie od postaci, w jakiej występuje, musi się charakteryzować swobodą podejmowania decyzji finansowych odniesionych zarówno do pozyskiwania dochodów, jak i przeznaczenia ich na różne rodzaje wydatków. Pomiar samodzielności związany jest z określonym stopniem swobody rozdysponowania dochodów i wydatków przeznaczonych na dane cele. W artykule podjęto rozważania na temat samodzielności finansowej samorządów lokalnych w Polsce. Przedmiotem dociekań naukowych jest przedstawienie podstawowych pojęć z tego zakresu oraz ocena stopnia samodzielności finansowej samorządów lokalnych w latach 2006-2009. (abstrakt oryginalny)
EN
Local self-government, as an entity placed within the organizational structure of the state, has its financial independence. Financial independence, ‘regardless of the form it appears, must be characterized by freedom of financial decision-making, relating to both gaining revenues and allocation of the revenues for a variety of expenditures. The measurement of independence is connected with a particular degree of allocation of revenues and expenditures for the particular purposes. This paper highlights the considerations of financial independence in Polish local self-government. Scientific investigations are focused on the presentation of basic concepts of this domain and opinion of the level of financial independence in local self-governments in 2006 − 2009. (original abstract)
Rocznik
Tom
9
Numer
Strony
87-96
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Częstochowska
Bibliografia
 • Borodo A., Samorząd terytorialny. System prawno-finansowy, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2004.
 • Dziurbejko T., Planowanie rozwoju gminy jako pozyskiwanie funduszy pomocniczych z UE, Difin, Warszawa 2006.
 • Filipiak B. (red.), Metodyka kompleksowej oceny gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego, Difin, Warszawa 2009.
 • Filipiak-Dylewska B., Procedury budowy strategii finansowania zadań własnych gminy, WNUS, Szczecin 2002.
 • Guziejewska B., Znaczenie i mierniki autonomii finansów lokalnych, [w:] Problemy finansowe w działalności samorządu terytorialnego, red. S. Dolata, Uniwersytet Opolski, Opole 2002.
 • Jastrzębska M., Polityka budżetowa jednostek samorządu terytorialnego, ODDiK, Gdańsk 2005.
 • Jastrzębska M., Sytuacja finansowa jednostek samorządu terytorialnego przed akcesją i po akcesji Polski do struktur Unii Europejskiej, „Finanse Komunalne” 2009, nr 12.
 • Kołaczkowski B., Ratajczak M., Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego w Polsce, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa 2010.
 • Kornberger-Sokołowska E., Decentralizacja finansów publicznych a samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego, Liber, Warszawa 2001.
 • Kornberger-Sokołowska E., System finansów jednostek samorządu terytorialnego, [w:] Jednostki samorządu terytorialnego jako beneficjenci środków europejskich, red. E. Kornberger-Sokołowska, J. Zdanukiewicz, R. Cieślak, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa 2010.
 • Kosek-Wojanr M., Surówka K., Podstawy finansów samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Nauk¬we PWN, Warszawa 2007.
 • Kosek-Wojnar M., Samodzielność jednostek samorządu terytorialnego w sferze wydatków, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni” 2006, nr 4.
 • Patrzałek L., Finanse samorządu terytorialnego, UE, Wrocław 2010.
 • Sakowicz M., Modernizacja samorządu terytorialnego w procesie integracji Polski z Unią Europejską, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2007.
 • Stępień H., Finanse lokalne w warunkach decentralizacji finansów publicznych, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, Włocławek 2006.
 • Tarno J.P. (red.), Samorząd terytorialny w Polsce, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2000.
 • Zawora J., Samodzielność finansowa samorządu gminnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2008.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171198893
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.