PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 9 | nr 215 | 51-62
Tytuł artykułu

Rola banków w świecie pieniądza niematerialnego

Autorzy
Warianty tytułu
The Role of Banks in the World of Intangible Money
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiona została rola banków we współczesnym świecie pieniądza niematerialnego z uwzględnieniem elektronicznych instrumentów płatniczych wydawanych przez banki. Wskazane zostało, że szczególna rola banków wynika z faktu, iż mają one największe, w porównaniu z innymi pośrednikami finansowymi, możliwości minimalizowania niekorzystnego wpływu zjawiska asymetrii informacji. Banki odgrywają przy tym także kluczową rolę w rozwoju niematerialnych form pieniądza, i to zarówno pieniądza bezgotówkowego, jak i pieniądza elektronicznego. Udział w tym procesie nie powinien spowodować jednak zmiany zasadniczej roli banków, aczkolwiek może prowadzić on do postrzegania banku jako instytucji w głównej mierze odpowiedzialnej za powstawanie i rozwój nowych form pieniądza. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the role of banks in the contemporary world of intangible money with particular emphasis on electronic payment instruments issued by banks. The special role of banks results from the fact that they have the highest possibility of minimizing the adverse impact of an information asymmetry in comparison with other financial intermediaries. Banks also play a key role in the development of intangible forms of money, both non-cash money and electronic money. The participation in this process, however, should not cause any changes to the fundamental role of banks but it may result in the perception of the bank as an institution largely responsible for the creation and development of new forms of money. (original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Tom
9
Numer
Strony
51-62
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Diamond D.W., Dybvig P.H., Bank runs, deposit insurance and liquidity, „Journal of Political Economy” 1983, vol. 93, no 3.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z 14 czerwca 2006 roku (2006/48/WE) w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe (wersja przeredagowana), Official Journal nr L 177 z 30 VI 2006 r.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z 18 września 2000 roku w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje pieniądza elektronicznego oraz nadzoru ostrożnościowego nad ich działalnością, Official Journal nr L 275 z 27 X 2000 r.
 • Freixas X., Rochet J.-Ch., Microeconomics of Banking, MIT Press, Cambridge 1997.
 • Grabowski Z., Wprowadzenie do nauki o pieniądzu, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1976.
 • Grodzicki J., Karty płatnicze i pieniądz elektroniczny a pieniądz gotówkowy, „Glosa” 2002, nr 1.
 • Kasprzak A., Struktura rynkowego systemu finansowego a funkcjonowanie gospodarki, [w:] Harmonizacja rynków finansowych i finansów przedsiębiorstw w skali narodowej i europejskiej, red. A. Bogus, M. Wypych, Difin, Warszawa 2007.
 • Kaźmierczak A., Pieniądz i bank w kapitalizmie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
 • Kowalski M., Vademecum kolekcjonera monet i banknotów, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, Wrocław 1988.
 • Maśląg A., Pieniądz elektroniczny, „Materiały i Studia” 2001, zeszyt nr 127, Narodowy Bank Polski.
 • Minsky H., Stabilizing an Unstable Economy, McGraw-Hill, New York 2008.
 • Mishkin F.S., Prudential Supervision: Why Is It Important and What Are the Issues?, [w:] Prudential Supervision: What Works and What Doesn’t, red. F.S. Mishkin, National Bureau of Economic Research, Chicago 2001.
 • Paluszak G., Znaczenie rozwoju sektora bankowego dla wzrostu gospodarczego, [w:] Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej, Tom III Bankowość, red. R. Szewczyk, AE, Kraków 2004.
 • Ricardo D., Zasady ekonomii politycznej i opodatkowania, PWN, Warszawa 1957.
 • Solarz J.K., Kryzys subprime: uwarunkowania instytucjonalne, [w:] Współczesne finanse. Stan i perspektywy rozwoju bankowości, red. L. Dziawgo, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2008.
 • Srokosz W., Czynności bankowe zastrzeżone dla banków, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2003.
 • Szewczyk R., Banki polskie czy banki w Polsce? Implikacje dla polityki, [w:] Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej, Tom III Bankowość, red. R. Szewczyk, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2004.
 • Ustawa z dnia 12 września 2002 roku o elektronicznych instrumentach płatniczych, DzU, nr 169, poz. 1385 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe, DzU, nr 140, poz. 939 z późn. zm.
 • Zapadka P., Niemierka S., Charakterystyka europejskiego systemu bankowego – zagadnienia instytucjonalno-prawne. Podstawowe zasady funkcjonowania instytucji kredytowych i finansowych w Unii Europejskiej, „Bank i Kredyt” 2003, nr 11-12.
 • Żukowski M., Pieniądz i system bankowy, [w:] Ekonomia. Zarys wykładu, red. M. Żukowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2007.
 • www.nbp.pl.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171198887
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.