PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 867 | 5-29
Tytuł artykułu

Instytucjonalne uwarunkowania konwergencji

Warianty tytułu
The Institutional Conditions of Convergence
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W rozważaniach dotyczących instytucjonalnych uwarunkowań konwergencji, czyli zwiększenia szans kraju słabiej rozwiniętego na osiągnięcie podobnego poziomu życia do obowiązującego w krajach bogactwa, zasadnicza jest kwestia instytucji, które umożliwiają zmniejszenie różnic rozwojowych pomiędzy tymi krajami. Celem artykułu jest przedstawienie roli kapitału społecznego, modelu kapitalizmu i międzynarodowych procesów integracji gospodarczej w zarządzaniu instytucjonalnym, które może znacznie skrócić czas konwergencji między krajami rozwijającymi się a rozwiniętymi.
EN
The aim of the article is to present the role of social capital, a model of capitalism and the international processes of economic integration in effecting cohesive institutional governance, which could significantly shorten the time to convergence of developing countries with developed ones. Institutional governance always grows out of a particular form of social capital, a particular model of capitalism and the willingness of economic entities to partake in international cooperation. Cohesion is possible in a given model of capitalism with its institutions if those institutions are oriented towards strengthening the competitive order of markets, complying with ownership rights and the rule of law. No less important are social norms that foster trust and the reduction of opportunistic practices. These norms prove key in limiting the transaction costs of cooperation when economic subjects intend to enter into cooperation lasting longer than a single transaction. Transparent information order demands that the tasks and responsibility for information taken by public organs and economic subjects be institutionalised. Addressing a lack of any institutional inconsistency that may stand in the way of entrepreneurship is also necessary. The rebuilding of social capital through the integration of public social groups for fighting both crisis and threats to integrated development cannot be accomplished without respect for these principles: the just division of the costs of the crisis and cross-generational justice, subsidiarity in anti-crisis policy and the optimal forms of protection to enable the proportion between household and private sector expenditures and public expenditures to develop. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
5-29
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Albert M. [1994], Kapitalizm kontra kapitalizm, Signum, Kraków.
 • Atali J. [2002], Słownik XXI wieku, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław.
 • Balassa B. [1975], Trade Creation and Diversion in the European Common Market: An Appraisal of the Evidence [w:] European Economic Integration, red. idem, North-Holland, Amsterdam.
 • Barro R.J. [2001], Human Capital and Growth, "The American Economic Review", vol. 91, nr 2.
 • Bathelt H., Gertler M.S. [2005], The German Variety of Capitalism: Forces and Dynamics of Evolutionary Change, "Economic Geography", vol. 81, nr 1.
 • Ben-David D. [1993], Equalizing Exchange: Trade Liberalization and Income Convergence, "The Quarterly Journal of Economics", vol. 108.
 • Bronk R. [2000], Which Model of Capitalism?, "The OECD Observer", vol. 221/222.
 • Brummer C. [2007], The Ties That Bind? Regionalism, Commercial Treaties, and the Future of Global Economic Integration, "Vanderbilt Law Review", vol. 60, nr 5.
 • Brzozowski M. et al. [2006], Instytucje a polityka makroekonomiczna i wzrost gospodarczy, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Castels M. [1986], High Technology, World Development and the Structural Transformation: The Trends and Debate, Alternatives", nr 11.
 • Coleman J.S. [1988], Social Capital in the Creation of Human Capital, "The American Journal of Sociology", vol. 94.
 • Corden M.W. [1972], Economies of Scale and Customs Union Theory, "Journal of Political Economy", vol. 80.
 • De Melo J., Montenegro C., Panagariya A. [1992], Regional Integration Old and New, Working Paper Series 985, World Bank.
 • Durlauf S.N., Fafchamps M. [2004], Social Capital, NBER Working Paper, 10485.
 • Forountan F., Pritchett L. [1993], Intra-Sub-Saharan African Trade: Is It Too Little?, Policy Research Working Papers, nr 1225, World Bank.
 • Fukuyama F. [1997], Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Wrocław.
 • Galbright J.K., Berner M. [2001], Inequality and Industrial Change: A Global Views, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Giddens A. [2006], Nowoczesność i tożsamość, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Groenewegen J. [1997], Institutions of Capitalism: American, European and Japanese System Compared, "Journal of Economic Issues", vol. 31, nr 2.
 • Hall P.V. [2003], Regional Institutional Convergence? Reflections from the Baltimore Waterfront, "Economic Geography", vol. 79, nr 4.
 • Heilbroner R. [1988], Capitalism: New Pelgrave Dictionary of Economics, McMillan, London.
 • Helliwell J.F., Putnam R.D. [1995], Economic Growth and Social Capital in Italy, "Eastern Economic Journal", vol. 21, nr 3.
 • Hermann C., Hofbauer I. [2007], The European Social Model: Between Competitive Modernization and Neoliberal Resistance, "Capital & Class", vol. 93.
 • Hockuba Z. [2001], Nowa ekonomia instytucjonalna - czy zdominuje nasze myślenie w rozpoczynającym się stuleciu? [w:] Czy ekonomia nadąża z wyjaśnianiem rzeczywistości?, t. 1, red. A. Wojtyna, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne-Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa.
 • Kersbergen K. [1995], Social Capitalism: A Study of Christian Democracy and the Welfare State, Routledge, London.
 • Knack S. [1996], Institutions and the Convergence Hypothesis: The Cross-national Evidence, "Public Choice", vol. 87, nr 3-4.
 • Kołodko G.W. [2005], Instytucje i polityka a wzrost gospodarczy [w:] Dylematy wyboru modelu rozwoju gospodarczego Polski, red. S. Lis, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
 • Kołodko G.W. [2007], Wędrujący świat, Wydawnictwo Prószyński i S-ka, Warszawa.
 • Lambert T. [1999], Problemy zarządzania, Wydawnictwo ABC, Warszawa.
 • Lederman D., Loayza N., Menendez A.M. [2002], Violent Crime: Does Social Capital Matter?, "Economic Development and Cultural Change", vol. 50, nr 3.
 • Levine R. [1997], Financial Development and Economic Growth: Views and Agenda, "Journal of Economic Literature", vol. 35, nr 2.
 • Lewis W.W. [2005], Potęga wydajności, Wydawnictwa Fachowe CeDeWu, Warszawa.
 • Matysiak A. [2003], Wpływ systemu wartości na kapitał społeczny [w:] Działania zbiorowe teorii i praktyka, red. idem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Matysiak A. [2006], Negatywny kapitał społeczny [w:] Nowa ekonomia a społeczeństwo, t. 2, red. S. Patycki, Wydawnictwo KUL, Lublin.
 • Młodkowski P. [2007], Pozaeuropejskie unie walutowe. Historia i funkcjonowanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Naya S.F., Plummer M.G [1991], ASEAN Economic Cooperation in the New International Economic Environment, "ASEAN Economic Bulletin", vol. 7, nr 3.
 • Nogues J., Quintanilla R. [1993], Latin America's Integration and the Multilateral Trading System [w:] New Dimensions in Regional Integration, red. J. de Melo, A. Panagariya, Cambridge University Press, Cambridge.
 • North D.C. [1990], Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge University Press, Cambridge.
 • North D.C. [2005], Understanding the Process of Economic Change, Princeton University Press, Princeton.
 • Panić M. [2007], Does Europe Need Neoliberal Reforms?, "Cambridge Journal of Economics", vol. 31.
 • Radło M.J. [2006], Strategia lizbońska 2005-2010: Kluczowe wyzwania, najważniejsze priorytety, Polskie Forum Strategii Lizbońskiej, www.pfsl.pl, dostęp: 15.03.2006.
 • Regional Integration: Observed Trade and Other Economic Effects [2001], OECD, Trade Directorate, Trade Committee, OECD, TD/TC/WP(2001)19/Final, October.
 • Rodrik D. [2000], Institutions for High Quality and Growth: What They Are and How to Acquire Them?, NBER Working Paper, nr 7540, National Bureau of Economic Research, Cambridge.
 • Rosati D. [2009], Wiedza i praca. Dlaczego Unia Europejska traci dystans do Stanów Zjednoczonych? [w:] Polska transformacja i jej przyszłość, red. E. Mączyńska, PWE, Warszawa.
 • Schneider G.E. [2007], Sweden's Economic Tecovery and the Theory of Comparative Institutional Change, "Journal of Economic Issues", vol. 41, nr 2.
 • Smith T.B. [2004], France in Crisis, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Stiglitz J.E. [2007], Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Sulejewicz A. [2009], Czynniki instytucjonalne w badaniach wzrostu gospodarczego krajów transformacji [w:] Wzrost gospodarczy w krajach transformacji. Wzrost czy dywergencja?, red. R. Rapacki, PWE, Warszawa.
 • Sztaudynger J.J. [2005], Wzrost gospodarczy a kapitał społeczny, prywatyzacja i inflacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Unger R.M. [1975], Knowledge and Politics, Free Press, New York.
 • Vamvakidis A. [1998], Regional Integration and Economic Growth, "The World Bank Economic Review", vol. 12, nr 2.
 • Viner J. [1950], The Customs Union Issues, Carnagie Endowment for International Peace, New York.
 • Wallis J., Killerby P., Dollery B. [2004], Social Economics and Social Capital, "International Journal of Social Economics", vol. 31, nr 3-4.
 • Williamson O.E. [1998], Ekonomiczne instytucje kapitalizmu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Wojtyna A. [2005], Alternatywne modele kapitalizmu [w:] Dylematy wyboru modelu rozwoju gospodarczego Polski, red. S. Lis, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Wojtyna A. [2007], Teoretyczny wymiar zależności między zmianami instytucjonalnymi, polityką ekonomiczną a wzrostem gospodarczym, "Gospodarka Narodowa", nr 5-6.
 • Wojtyna A. [2009], O badaniach nad "głębszymi" przyczynami wzrostu gospodarczego [w:] Wzrost gospodarczy w krajach transformacji. Wzrost czy dywergencja?, red. R. Rapacki, PWE, Warszawa.
 • Woolcock M., Narayan D. [2000], Social Capital: Implications for Development Theory, Research, and Policy, "The World Bank Research Observer", vol. 15, nr 2.
 • Woźniak M.G. [2005], Priorytety i mechanizmy skutecznej strategii gospodarczej uwzględniające wymagania GOW [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, red. idem, Katedra Teorii Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 • Woźniak M.G. [2006a], Ekonomia wobec teoretycznych i praktycznych problemów spójności społeczno-ekonomicznej [w:] Dążenie do prawdy w naukach ekonomicznych, red. W. Adamczyk, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
 • Woźniak M.G. [2006b], Niesprawności kapitalizmu globalnego w świetle podejścia ekonomii instytucjonalnej. Wnioski dla Polski [w:] Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej. Ekonomia instytucjonalna - teoria i praktyka, red. U. Zagóra-Jonszta, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Woźniak M.G. [2008a], Lekcje z doświadczeń zmiany instytucjonalnej w Polsce [w:] Konwergencja ekonomicznych modeli Polski i Ukrainy, temat badawczy, finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nr NN112082433, zrealizowany w Katedrze Ekonomii Stosowanej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, kierownik projektu: M.G. Woźniak.
 • Woźniak M.G. [2008b], Wzrost gospodarczy. Podstawy teoretyczne, wyd. 2 popr. i uzup., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Woźniak M.G., Jabłoński Ł. [2007], Kapitał społeczny w procesie wzrostu i konwergencji ekonomicznej, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 741, Kraków.
 • Ząbkowicz A. [2006], Instytucje i wzrost gospodarki Japonii, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171198481
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.