PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 8 | nr 210 | 60-76
Tytuł artykułu

Syntetyczna ocena ryzyka działalności przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych

Warianty tytułu
Synthetic Enterprise Risk Assessment on the Basis of Financial Statements
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Działalność gospodarcza każdego przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej związana jest z ryzykiem. Spośród wielu rodzajów ryzyka wyróżnianych w literaturze przed¬miotu autor za najbardziej istotne uznał takie jego kategorie, jak: ryzyko operacyjne, finansowe, rentowności, płynności i bankructwa. Jednym z podstawowych źródeł informacji o ryzyku przedsiębiorstwa, zwłaszcza dla podmiotów funkcjonujących w jego otoczeniu, są obligatoryjne sprawozdania finansowe, a szczególnie: bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych i informacja dodatkowa. Celem artykułu o charakterze teoretyczno-metodycznym było więc zaprezentowanie możliwości zidentyfikowania różnych rodzajów ryzyka (a w zasadzie jego symptomów) w ramach tzw. wstępnej analizy (czytania) podstawowych sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)
EN
Economic activity of every company in a market economy is related to risk. Of many types of risk discussed in the literature the most important categories are: operational, financial, profitability, liquidity and bankruptcy risks. One of the main sources of information about business risks, especially for companies operating in its environment are mandatory financial statements, in particular the balance sheet, profit and loss account, cash flow statement and notes. The purpose of the article of theoretical and methodological nature is therefore to present the possibility of identifying different types of risk (or rather its symptoms) within the so-called. preliminary analysis (reading) of the basic financial statements of the company. In the final part of the article, the author draws attention to selected controversial issues and limited financial risk forecasting based on data contained in the current corporate financial reporting. (original abstract)
Rocznik
Tom
8
Numer
Strony
60-76
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Bibliografia
 • Bednarski L., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1994.
 • Davies D., Sztuka zarządzania finansami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Londyn 1994.
 • Dudycz T., Wrzosek S., Analiza finansowa. Problemy metodyczne w ujęciu praktycznym, AE, Wrocław 2000.
 • Gabrusewicz W., Kamela-Sowińska A., Poetschke H., Rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa 2001.
 • Gierusz J., Ocena przygotowanego przez IASB i FASB projektu sprawozdania finansowego, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” 2010, t. 56 (112).
 • Gołebiowski G., Tłaczała A., Analiza ekonomiczno-finansowa w ujęciu praktycznym, Difin, Warszawa 2005.
 • Jerzemowska M. (red.), Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2004.
 • Karmańska A. (red.), Ryzyko w rachunkowości, Difin, Warszawa 2008.
 • Kowaluk R., Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa, ODDK, Gdańsk 2003.
 • Michalski G., Wartość płynności w bieżącym zarządzaniu finansami, CeDeWu, sp. z o.o., Warszawa 2004.
 • Nowak E., Analiza sprawozdań finansowych, PWE, Warszawa 2005.
 • Pomykalska B., Pomykalski P., Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Ryżewska S., Bankowa analiza przedsiębiorstwa dla potrzeb oceny ryzyka kredytowego, Twigger, Warszawa 1997.
 • Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • Sierpińska M., Wędzki D., Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 • Skoczylas W. (red.), Analiza sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2009.
 • Skoczylas W., Sprawozdawczość finansowa jako podstawa dla identyfikacji ryzyka działalności gospodarczej, [w:] Czas na pieniądz. Zarządzanie finansami – klasyczne zasady – nowoczesne narzędzia, red. D. Zarzecki, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2002.
 • Stępień K., Rentowność a wypłacalność przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2008.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU, nr 121, poz. 591 z późn. zm.
 • Wędzki D., Problem wykorzystania analizy wskaźnikowej do przewidywania upadłości polskich przedsiębiorstw – studium przypadków, „Bank i Kredyt” 2000, nr 5.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171198235
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.