PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 8 | nr 210 | 40-49
Tytuł artykułu

Sprawozdawczość finansowa a oczekiwania interesariuszy

Autorzy
Warianty tytułu
Financial Reporting and Shareholders' Expectations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przez pryzmat informacji sprawozdawczej dokonuje się oceny efektywności zarządzania przedsiębiorstwem. Duży wpływ na tę ocenę wywiera polityka rachunkowości prowadzona przez jednostkę gospodarczą. Wiele alternatywnych rozwiązań zawartych w ustawie o rachunkowości utrudnia ocenę i analizę porównawczą różnych przedsiębiorstw. Pojawiają się propozycje rozbudowy sprawozdawczości finansowej. Ze względu na potrzeby informacyjne potencjalnych odbiorców oraz ich możliwości pozyskania informacji uzupełniającej wskazana jest dalsza standaryzacja sprawozdawczości finansowej oraz uzupełnienie jej o informację pozafinansową (np. o kapitale intelektualnym). (abstrakt oryginalny)
EN
An assessment of the efficiency of company’s management is created by reporting information. An accounting policy provided by an entity has a big impact on this assessment. A number of alternative solutions, included in the Accounting Act, make an assessment and comparison analysis of different companies difficult. There are some proposals of an extension of the financial reporting. Taking into consideration information needs of potential recipients and their possibility for getting complementary information, a further standardization of the financial reporting and completing it by the below-finance information is needed. (original abstract)
Rocznik
Tom
8
Numer
Strony
40-49
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Lubelska
Bibliografia
 • Caputa W., Szwajca A. (red.), Finanse we współczesnych procesach kreowania wartości, CeDeWu, Warszawa 2008.
 • Gos W., Sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstw, Polska Akademia Rachunkowości, Warszawa 2006.
 • Hendrikson E.A., Van Breda M.F., Teoria rachunkowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • Karmańska A., Ryzyko w rachunkowości, Difin, Warszawa 2008.
 • Kusak A., Weryfikacja wskaźników płynności, „Controlling i Rachunkowość Zarządcza” 2000, nr 3.
 • Maślanka T., Przepływy pieniężne w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw, C.H. Beck, Warszawa 2008.
 • Mączyńska E., Pułapki ekonomiczne w warunkach nowej cywilizacji – wyzwania dla rachunkowości, [w:] Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro, SKwP, Warszawa 2007.
 • Micherda B., Problemy wiarygodności sprawozdania finansowego, Difin, Warszawa 2006.
 • Olchowicz I., Taczała A., Sprawozdawczość finansowa, Difin, Warszawa 2004.
 • Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • Turyna J., Rachunkowość finansowa, C.H. Beck, Warszawa 2005.
 • Wędzki D., Statystyczna weryfikacja istotności przepływów pieniężnych, „Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce”, Warszawa 2000, nr 15.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171198215
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.