PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 203 Odpowiedzialność cywilnoprawna w obrocie gospodarczym | 202-227
Tytuł artykułu

Odpowiedzialność za szkodę a odpowiedzialność cywilna w refleksji nad prawem upadłościowym

Autorzy
Warianty tytułu
Liability for Damages and Civil Liability in the Reflection on Bankruptcy Law
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wpływ ogłoszenia upadłości na roszczenia odszkodowawcze jest regulowany przez materialne prawo upadłościowe, a procedura i sposób ich dochodzenia przez formalne prawo upadłościowe. Obie te grupy przepisów skonstruowane są w oparciu o założenie, iż prawo upadłościowe regulując zasady wspólnego dochodzenia roszczeń wierzycieli od niewypłacalnego dłużnika oraz skutki ogłoszenia upadłości, uwzględnia interes ogółu wierzycieli i poszczególnych ich grup, a nie interes poszczególnych wierzycieli, nie bacząc na pozostałych. Zatem odpowiedzialność cywilnoprawna utożsamiana z roszczeniem odszkodowawczym, kompetencją procesową związaną z roszczeniem czy z przekształceniem stosunku zobowiązaniowego będzie na gruncie prawa upadłościowego różniła się od odpowiedzialności wyznaczanej w oparciu o kodeks postępowania cywilnego czy kodeks cywilny. (abstrakt oryginalny)
EN
The impact of the declaration of bankruptcy on claims for damages is governed by substantive bankruptcy law, and the procedure and the manner of pursuing those claims by procedural bankruptcy law. Both groups are structured on the basis of the assumption that bankruptcy law, regulating the principles of the joint pursuit by creditors of their claims from an insolvent debtor and the consequences of the declaration of bankruptcy, takes into account the interests of all of the creditors and their groups, instead of the interests of individual creditors, with no regard to the others. This means that civil liability, whether associated with a claim for damages, a remedy related to such a claim or the transformation of an obligation relationship will, under the bankruptcy law, differ from liability determined on the basis of the Code of Civil Procedure or the Civil Code. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Bator A., Użycie normy prawnej w regulacji stosunków gospodarczych, Wrocław 2000.
 • Bator A., Gromski W., Kozak A., Kaźmierczyk S., Pulka Z., Wprowadzenie do nauk prawnych. Leksykon tematyczny, Warszawa 2006.
 • Buber O., Polskie prawo upadłościowe, Warszawa 1936.
 • Kaźmierczyk S., Norma planowa a prognoza, „Przegląd Prawa i Administracji” 1973, t. III.
 • Klein A., Elementy zobowiązaniowego stosunku prawnego, Wrocław 1964.
 • Kozak A., Reguły interpretacji kulturowej a reguły dokonywania czynności konwencjonalnych, [w:] W. Jedlecka (red.), Z zagadnień teorii i filozofii prawa. Kompetencja ze stanowiska teorii i filozofii prawa Wrocław 2004.
 • Lang W., Wróblewski J., Zawadzki S., Teoria państwa i prawa, Warszawa 1986.
 • Longchamps de Bérier R., Zobowiązania, Lwów 1939 (reprint Poznań 1999).
 • Łętowska E. (red.), System prawa prywatnego, t. V, Prawo zobowiązań. Część ogólna, Warszawa 2006.
 • Machnikowski P., Swoboda umów według art. 3531 KC. Konstrukcja prawna, Warszawa 2005.
 • Matczak M., Pojęcie kompetencji organu administracji publicznej. Analiza teoretyczno-prawna, Kraków 2004.
 • Mądrzak H. (red.), Marszałkowska- Krześ E., Postępowanie cywilne, Warszawa 2003.
 • Pulka Z., Struktura poznania filozoficznego w prawoznawstwie, „Prawo” t. CCXCIII, Wrocław 2004.
 • Radwański Z., Teoria umów, Warszawa 1977.
 • Stelmachowski A., Zarys teorii prawa cywilnego, Warszawa 1998.
 • Wróblewski J., Sposoby wyznaczania zachowania się przez przepisy prawne, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego”, Nauki Humanistyczno-Społeczne, Prawo, z. 38, Łódź 1965.
 • Zimmerman P., Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, Warszawa 2007.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171198021
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.