PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 203 Odpowiedzialność cywilnoprawna w obrocie gospodarczym | 193-201
Tytuł artykułu

Przedawnienie roszczeń do ubezpieczyciela wynikających z umowy ubezpieczenia

Warianty tytułu
Limitation of Claims Against the Insurer Resulted from Insurance Contracts
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem niniejszego opracowania jest charakterystyka instytucji przedawnienia roszczeń o świadczenie, kierowanych do ubezpieczyciela, których źródłem jest stosunek zobowiązaniowy wynikający z umowy ubezpieczenia. W pierwszej kolejności analizie poddano regulację dotyczącą długości terminu przedawnienia ww. roszczeń. Na uwagę zasługuje tu porównanie terminu określonego w art. 819 §1 i 3 k.c. do ogólnej reguły wynikającej z art. 118 k.c., ale także do postanowień art. 4421 k.c. w zakresie odpowiedzialności ubezpieczyciela za sprawcę czynu niedozwolonego w związku z zawartą umową ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Następnie omówiono zagadnienie dotyczące momentu rozpoczęcia biegu terminu przedawnienie roszczeń wynikających ze stosunku ubezpieczenia, ze szczególnym uwzględnieniem skutków wynikających z uchylenia §2 art. 819 k.c. Wreszcie w ostatniej części scharakteryzowano zdarzenia powodujące przerwanie biegu przedawnienia ww. roszczeń. (abstrakt oryginalny)
EN
The subject of this study is the description of institution of the limitation of claims for the performance, addressed to the insurer, which source is the legal relation under the contract of insurance. At the beginning of the study there has been analyzed the regulation regarding the length of the limitation period of such claims. The attention should be directed to the comparison of the period described in Article 819 § 1 and 3 of the Civil Code to the general rule from Article 118 of the Civil Code, but also to the provisions of Article 4421 of the Civil Code in the scope of the insurer’s liability for the injurer, in connection with the contract liability insurance. Next, the study analyzes the issue of the beginning of the claim limitation period from the insurance legal relationship. Particular emphasis was put on the consequences of the repeal of § 2 of Article 819 of the Civil Code. Finally, in the last part of the study there have been characterized acts causing the suspension of limitation period of claims specified above. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Bieniek G., Komentarz do Kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania, t. I-II, Warszawa 2007.
 • Bramer J.W., Elementy logiki, Kraków 2002.
 • Chróścicki A., Umowa ubezpieczenia po nowelizacji Kodeksu cywilnego. Komentarz, Warszawa 2008.
 • Dmowski S., Rudnicki S., Komentarz do Kodeksu cywilnego. Księga pierwsza. Część ogólna, Warszawa 2007.
 • Kowalewski E., Łopuski J., Przedawnienie roszczeń z ubezpieczenia gospodarczego, „Studia Ubezpieczeniowe” 1989, t. X.
 • Kraszewski Z., Logika – nauka rozumna, Warszawa 1975.
 • Lewandowski S., Logika dla prawników, Warszawa 2005.
 • Nawrot O., Wprowadzenie do logiki dla prawników, Warszawa 2007.
 • Orlicki M., Pokrzywniak J., Umowa ubezpieczenia. Komentarz do nowelizacji Kodeksu cywilnego, Warszawa 2008.
 • Panowicz-Lipska J., System prawa prywatnego, t. VIII, Prawo zobowiązań. Część szczegółowa, Warszawa 2004.
 • Radwański Z., System prawa prywatnego, t. II, Prawo cywilne. Część ogólna, Warszawa 2002.
 • Szpunar A., Przedawnienie roszczeń ubezpieczeniowych, „Prawo Asekuracyjne” 1994, nr 1.
 • Ziembiński Z., Logika praktyczna, Warszawa 1999.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171198019
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.