PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 203 Odpowiedzialność cywilnoprawna w obrocie gospodarczym | 119-135
Tytuł artykułu

Odpowiedzialność cywilnoprawna przedsiębiorcy - wspólnika spółki cywilnej

Autorzy
Warianty tytułu
Civil Liability of an Entrepreneur - Partner of a Civil Partnership
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Status zobowiązań spółki cywilnej jest niejasny. Należy uznać, że zobowiązania spółki stanowią dług łączny, który jest długiem wspólnym wszystkich wspólników i jest pojęciowym odpowiednikiem wspólności praw majątkowych ujętych w ustrój wspólności łącznej. Nie jest natomiast długiem solidarnym w rozumieniu art. 366 k.c. Stosownie do istnienia łącznego długu wszystkich wspólników ponoszą oni też za niego łączną odpowiedzialność. Zagwarantowana w art. 864 k.c. odpowiedzialność solidarna wspólników jest tylko wzmocnieniem ich łącznej odpowiedzialności za dług łączny. Odpowiedzialność tę ponoszą swoimi majątkami osobistymi, a nie majątkiem wspólnym. Z majątków osobistych wspólników może być realizowana tylko odpowiedzialność w formie pieniężnej. Nie można domagać się od wspólnika zaspokojenia świadczeń niepieniężnych, które powinna spełnić spółka (wszyscy wspólnicy) w oparciu o majątek wspólny. (abstrakt oryginalny)
EN
The status of an obligations of civil partnership is unclear. It is arguable that this obligation is a joint obligation of all partners and is the conceptual equivalent of community of rights covered by joint tenancy. It is not an obligation within the meaning of joint and several obligations provided in Art. 366 Civil Code. In accordance with the existence of the joint obligations of all partners, they are also responsible for them. Joint and several liability of partners provided in Art. 864 Civil Code is only the reinforcement of the joint liability of the partners for their joint obligation. They are liable with their personal assets, not with their joint tenancy. With personal assets of partners liability can be executed only in pecuniary form. No one shall demand from the partner to perform non-pecuniary obligations, which should meet the partnership (all partners) based on joint tenancy. (original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Bieniek G., Ciepła H., Dmowski S., Gudowski J., Kołakowski K., Zychowicz M., Wiśniewski T., Żuławska C., Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania, t. 1-2, Warszawa 1999.
 • Bodio J., [w:] A. Jakubecki (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Warszawa 2008.
 • Czachórski W., Brzozowski A., Safjan M., Skowrońska-Bocian E., Zobowiązania, Zarys wykładu, Warszawa 2004.
 • Flejszar R., Postępowanie w sprawach gospodarczych. Komentarz, Warszawa 2007.
 • Frąckowiak J., Podmiot gospodarczy. Kilka uwag o konsekwencjach wyodrębnienia tej kategorii podmiotów w prawie cywilnym, [w:] J. Frąckowiak (red.), Spółka jako podmiot gospodarczy, Wrocław 1995.
 • Gnela B. (red.), Podstawy prawa dla ekonomistów, Kraków 2005.
 • Gniewek E. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2006.
 • Grzybowski S. (red.), System prawa cywilnego, t. III, cz. 2, Prawo zobowiązań. Część szczegółowa, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1981.
 • Gurgul S., Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, Warszawa 2005.
 • Jakubecki A. (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Warszawa 2008.
 • Jakubecki A., Zedler F., Prawo upadłościowe i naprawcze, Kraków 2003.
 • Jurcewicz W., Odpowiedzialność za zobowiązania spółki cywilnej, "Studia Prawnicze" 1985, z. 1-2.
 • Katner W.J. (red.), Podstawy prawa cywilnego i handlowego dla ekonomistów, Gdańsk 2001.
 • Klein A., Ewolucja instytucji osobowości prawnej, [w:] E. Łętowska (red.), Tendencje rozwoju prawa cywilnego, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1983.
 • Korzan K., Spółka cywilna w kontekście praktyki notarialnej, "Rejent" 1999, nr 10.
 • Lic J., Warunki prawne uznania podmiotowości spółki cywilnej, "Przegląd Prawa Handlowego" 2006, nr 3.
 • Litwińska M., Spółka cywilna w świetle nowych regulacji prawnych, "Przegląd Prawa Handlowego" 2001, nr 7.
 • Łętowska E. (red.), System prawa prywatnego, t. V, Prawo zobowiązań. Część ogólna, Warszawa 2006.
 • Naworski J.P., Zbycie członkostwa w spółce cywilnej, "Przegląd Prawa Handlowego" 1996, nr 9.
 • Pietrzykowski K. (red.), Kodeks cywilny, t. I-II, Komentarz, Warszawa 2005.
 • Podleś M., Charakter prawny spółki cywilnej na tle prawa polskiego i niemieckiego, Warszawa 2008.
 • Pyzioł W., Szumański A., Weiss I., Prawo spółek, Bydgoszcz-Kraków 2002.
 • Radwański Z. (red.), System prawa cywilnego, t. III, cz. 1, Prawo zobowiązań. Część ogólna, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1981.
 • Radwański Z., Zobowiązania. Część ogólna, Warszawa 1998.
 • Sołtysiński S., [w:] A. Szajkowski (red.), System prawa prywatnego, t. XVI, Prawo spółek osobowych, Warszawa 2008.
 • Szajkowski A. (red.), System prawa prywatnego, t. XVI, Prawo spółek osobowych, Warszawa 2008.
 • Tereszkiewicz P., Odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki jawnej, Warszawa 2008.
 • Torbus A., Status prawny spółki cywilnej, "Przegląd Prawa Handlowego" 2003, nr 1.
 • Ulmer P., Gesellschaft bürgerlichen Rechts und Partnerschaftsgesellschaft. Systematischer Kommentar, München 2004.
 • Wiśniewski A.W., Prawo o spółkach. Podręcznik praktyczny, Warszawa 1990.
 • Witosz A., Odpowiedzialność wspólników spółek osobowych. Przypadki szczególne, Warszawa 2008.
 • Wolter A., Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 1977.
 • Zoll F., Prawo cywilne, t. I, Część ogólna, Poznań 1931.
 • Żabiński Z., [w:] C. Żuławska (red.), Zarys prawa gospodarczego dla ekonomistów, Kraków 1999.
 • Żuławska C. (red.), Zarys prawa gospodarczego dla ekonomistów, Kraków 1999.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171197969
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.