PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 203 Odpowiedzialność cywilnoprawna w obrocie gospodarczym | 136-155
Tytuł artykułu

Zakres odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową sprzedaży konsumenckiej

Warianty tytułu
The Extent of Liability of the Seller for the Nonconformity of Goods with a Consumer Sales Contract
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wskutek wprowadzenia przepisów ustawy o sprzedaży konsumenckiej sprzedawca został obciążony dodatkową, obok rękojmi, odpowiedzialnością za jakość rzeczy świadczonej przy sprzedaży – odpowiedzialnością za niezgodność towaru z umową. Odpowiedzialność tę sprzedawca ponosi wobec kupującego w ramach umowy sprzedaży konsumenckiej, ale nie w obrocie konsumenckim. Taki wniosek wynika z różnicy pomiędzy brzmieniem art. 221 k.c., definiującym konsumenta, a kupującym – stroną sprzedaży konsumenckiej, gdyż nie każdy podmiot będący konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego będzie stroną umowy sprzedaży konsumenckiej. Sprzedaż konsumencka jest umową zawartą pomiędzy osobą fizyczną nabywającą rzecz ruchomą dla potrzeb osobistych (bez związku z działalnością zawodową lub gospodarczą) a sprzedawcą działającym w zakresie przedsiębiorstwa. Ograniczenia podmiotowo-przedmiotowe połączone z przesłankami zwalniającymi sprzedawcę z odpowiedzialności za niezgodność towaru z umową przesądzają o wąskim zakresie stosowania nowej regulacji. W sprzedaży konsumenckiej pojęcie niezgodność towaru z umową zastąpiło tradycyjne pojęcie wady. Jednakże analiza treści regulacji pozwala na wniosek, że dostosowanie prawa polskiego do standardów europejskich w zakresie pojęcia niezgodność towaru z umową mogłoby polegać na niewielkiej zmianie normatywnej definicji wady i uzupełnieniu przepisów dotyczących rękojmi o terminy załatwienia reklamacji bez potrzeby wprowadzania zupełnie nowej instytucji prawnej.(abstrakt oryginalny)
EN
This article contains comments on the law on the detailed conditions of consumer sales, and it also analyses the concept of non-conformity of consumer goods with a consumer sales contract. The author discusses the following issues: the objective and subjective scope of the law as well as the purchaser`s rights stemming from the introduction of the seller`s liability for goods being not fit for use into Polish law. The subjective scope of this law was limited to: on the one hand, sellers/companies, and on the other, buyers, though not the consumer in the understanding of Civil Code (as might be expected), but a physical person purchasing consumer goods not associated with the economic or professional activity of that person. The detailed analysis of these concepts supports the conclusion that the adjustment of Polish law to European standards in this respect would only require a small change in the normative definition of a defect as well as supplementary regulations on warranty periods for dealing with complaints without the need for a completely new legal institution. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Banaszczyk Z., Komentarz do Kodeksu cywilnego, t. II, Warszawa 2000.
 • Baranowska A., Uprawnienie do odstąpienia od umowy przez kupującego w świetle nowych regulacji prawnych, „Radca Prawny” 2003, nr 5.
 • Gajek M., Niezgodność z umową jako przesłanka odpowiedzialności sprzedawcy towaru konsumpcyjnego, „Monitor Prawniczy” 2003, nr 5.
 • Gnela B., Uwagi o regulacji umowy sprzedaży konsumenckiej, [w:] M. Pazdan, W. Popiołek, E. Rott-Pietrzyk, M. Szpunar (red.), Europeizacja prawa prywatnego, t. I, Warszawa 2008.
 • Haberko J., Umowa sprzedaży konsumenckiej zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa, „Przegląd Sądowy” 2007, nr 3.
 • Ignatowicz J., Prawo rzeczowe, Warszawa 2002.
 • Jagielska M., Podstawy odpowiedzialności za produkt, Warszawa 2004.
 • Jagielska M., Wagner P., Sprzedaż, wada, reklamacja. Odpowiedzialność za wady fizyczne rzeczy. Poradnik konsumenta i sprzedawcy, Katowice 1997.
 • Kańska K., Pojęcie konsumenta w kodeksie cywilnym na tle tendencji europejskich, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2004, z. 1.
 • Katner W.J., Sprzedaż, [w:] J. Rajski (red.), System prawa prywatnego, t. VII. Prawo zobowiązań. Część szczegółowa, Warszawa 2004.
 • Katner W.J., Umowa sprzedaży w międzynarodowym obrocie towarów, [w:] R.R. Ludwikowski (red.), Regulacje handlu i biznesu międzynarodowego, Warszawa 1998.
 • Katner W.J., Umowy w obrocie towarowym, [w:] S. Włodyka (red.), Prawo umów w obrocie gospodarczym, Warszawa 2001.
 • Kierzyk T., Odpowiedzialność za niezgodność produktu z umową, „Rejent” 2004, nr 7.
 • Kołodziej A., Konsumenckie prawo odstąpienia od umowy sprzedaży rzeczy, Warszawa 2006.
 • Łętowska E., Europejskie prawo umów konsumenckich, Warszawa 2004.
 • Łętowska E., Prawo europejskie inspiracją dla dogmatyki prawa cywilnego, „Studia Prawnicze” 2001, nr 3-4.
 • Łętowska E., Prawo umów konsumenckich, Warszawa 2002.
 • Łętowska E., Trzydzieści pięć lat później (żywotność koncepcji tzw. „przyrzeczenia gwarancyjnego”), [w:] A. Nowicka (red.), Prawo prywatne czasu przemian. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi S. Sołtysińskiemu, Poznań 2005.
 • Makowska A., Sprzedaż konsumencka w prawie Unii Europejskiej i prawie polskim, Toruń 2006.
 • Olczyk M., Sprzedaż konsumencka, Warszawa 2006.
 • Pecyna M., Ustawa o sprzedaży konsumenckiej. Komentarz, Kraków 2004.
 • Pietrzykowski K., Opinia o projekcie ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (projekt ustawy ze stycznia 2002 r.), „Przegląd Legislacyjny” 2002, nr 1.
 • Pisuliński J., Sprzedaż konsumencka, [w:] J. Rajski (red.), System prawa prywatnego, t. VII, Prawo zobowiązań. Część szczegółowa, Warszawa 2004.
 • Rajski J. (red.), System prawa prywatnego, t. VII, Prawo zobowiązań. Część szczegółowa, Warszawa 2004.
 • Stefanicki R., Ochrona konsumenta w świetle ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, Kraków 2006.
 • Stefanicki R., Sprzedaż konsumencka w świetle ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, „Monitor Prawniczy” 2004, nr 7.
 • Stefanicki R., Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej w orzecznictwie polubownych sądów konsumenckich, „Glosa” 2007, nr 3.
 • Sobczak A., Sprzedaż konsumencka, [w:] C. Banasiński (red.), Standardy wspólnotowe w polskim prawie ochrony konsumenta, Warszawa 2004.
 • Sołtysiński S., Odpowiedzialność producenta wobec konsumenta za szkody wyrządzone wprowadzeniem do obrotu rzeczy z wadami, „Studia Cywilistyczne” 1970, t. XV.
 • Szczotka J., Sprzedaż konsumencka. Komentarz, Lublin 2004.
 • Wieczorek E., Sprzedaż konsumencka. Komentarz do ustawy, Gdańsk 2005.
 • Żabiński Z., Wpływ pojęcia rzeczy na kształtowanie się systemu prawa cywilnego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 1974, z. 1.
 • Żuławska C., Uwagi o europeizacji prawa umów, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2001, nr 2.
 • Żuławska C., [w:] G. Bieniek, H. Ciepła, S. Dmowski, J. Gudowski, K. Kołakowski, M. Zychowicz, T. Wiśniewski, C. Żuławska, Komentarz do Kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania, t. I, Warszawa 2002.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171197967
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.