PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 203 Odpowiedzialność cywilnoprawna w obrocie gospodarczym | 156-175
Tytuł artykułu

Odpowiedzialność cywilnoprawna hotelarzy

Autorzy
Warianty tytułu
Civil Liability of the Hoteliers
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Niniejsze opracowanie poświęcono cywilnoprawnej odpowiedzialności hotelarzy. Przedstawiono zakres i podstawy prawne różnych rodzajów odpowiedzialności odszkodowawczej prowadzących hotele i podobne zakłady. W opracowaniu przybliżono problematykę odpowiedzialności hotelarzy za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych do hotelu przez gości hotelowych, następnie wyróżniono odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy hotelowej. Przybliżono też problematykę odpowiedzialności za szkody na osobie gościa hotelowego oraz poruszono kwestię odpowiedzialności hotelarza i organizatora imprezy turystycznej za szkody powstałe na osobie lub mieniu uczestnika wycieczki, który korzysta z usług hotelarskich w ramach imprezy turystycznej. (abstrakt oryginalny)
EN
This study is devoted to the civil liability of the hoteliers. The article presents the scope and legal basis for various types of compensation liability of hotels and similar establishments. The study brings closer the issue of liability of hoteliers for loss or damage of objects brought to the hotel by hotel guests, then highlights the responsibility for failure or improper performance of the hotel. The article also brings closer the issue of liability for the injury of a hotel guest and discusses the issue of liability of a hotelier and tourist event organizer for the damage to persons or property of a tour participant who uses the services of hospitality in the package. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Bieniek G., Ciepła H., Dmowski S., Gudowski J., Kołakowski K., Zychowicz M., Wiśniewski T., Żuławska C., Komentarz do Kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania, t. 2, Warszawa 1999.
 • Cieśliński, Wspólnotowe prawo gospodarcze, Warszawa 2003.
 • Cybula P. (red.), Prawo w praktyce biur podróży, Warszawa 2006.
 • Czachórski W., Zobowiązania. Zarys wykładu, Warszawa 1998.
 • Gniewek E. (red.), Podstawy prawa cywilnego i handlowego, Wrocław 1998.
 • Gospodarek J., Prawo w turystyce, Warszawa 2006.
 • Grzybowski S. (red.), System prawa cywilnego, t. II, cz. 2, Wrocław-Warszawa-Kraków 1976.
 • Jezioro J., Przechowanie i odpowiedzialność utrzymujących hotele i podobne zakłady, [w:] E. Gniewek (red.), Podstawy prawa cywilnego i handlowego, Wrocław 1998.
 • Katner W.J., [w:] M. Safjan (red.), System prawa prywatnego. Prawo cywilne - część ogólna, t. I, Warszawa 2007.
 • Mądrzak H., [w:] H. Mądrzak, D. Krupa, E. Marszałkowska-Krześ, Postępowanie cywilne, Warszawa 1999.
 • Nesterowicz M., Prawo cywilne w USA, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", Prawo, t. XXIII, Toruń 1995.
 • Nesterowicz M., Prawo hotelowe. Pojęcie hotelu i podobnego zakładu, "Doradca Hotelarza" 2003, nr 9.
 • Nesterowicz M., Prawo turystyczne, Kraków 2006.
 • Raciborski J., Zasady odpowiedzialności hotelarza za mienie gości, "Doradca Hotelarza" 2003, nr 4.
 • Radwański Z., Prawo zobowiązań, Warszawa 2004.
 • Radwański Z., [w:] S. Grzybowski (red.), System prawa cywilnego, t. III, cz. 2, Wrocław-Warszawa-Kraków 1976.
 • Radwański Z. (red.), Prawo cywilne. Część ogólna, Warszawa 2004.
 • Radwański Z., Olejniczak A., Zobowiązania. Część ogólna, Warszawa 2005.
 • Radwański Z., Panowicz-Lipska J., Zobowiązania. Część szczegółowa, Warszawa 2004.
 • Rajski J. (red.), System prawa prywatnego, t. 7, Prawo zobowiązań. Część szczegółowa, Warszawa 2003.
 • Safjan M. (red.), System prawa prywatnego, t. 1, Prawo cywilne. Cześć ogólna, Warszawa 2007.
 • Sikorska A., Ciężar dowodu w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży przez kupującego z powodu wad rzeczy lub niezgodności towaru z umową, "Radca Prawny" 2005, nr 1.
 • Stec M., O odpowiedzialności prowadzącego hotel (kilka uwag na kanwie nowelizacji Kodeksu cywilnego i Prawa przewozowego), [w:] Z. Banaszczyk (red.), Prace z prawa prywatnego. Księga pamiątkowa ku czci sędziego Janusza Pietrzykowskiego, Warszawa 2000.
 • Wyrwiński M., Umowy zawierane przez organizatorów turystyki z podwykonawcami, [w:] P. Cybula (red.), Prawo w praktyce biur podróży, Warszawa 2006.
 • Zagrobelny K., Odpowiedzialność, prawo zastawu i przedawnienie roszczeń utrzymujących hotele i podobne zakłady, [w:] E. Gniewek (red.), Kodeks cywilny, t. II, Komentarz do artykułów 535-1088, Warszawa 2004.
 • Zręda W., Nowe zasady odpowiedzialności osób prowadzących hotele, "Radca Prawny" 1999, nr 2.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171197965
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.