PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 203 Odpowiedzialność cywilnoprawna w obrocie gospodarczym | 39-59
Tytuł artykułu

Odpowiedzialność przedsiębiorców za szkody wyrządzone przez produkt niebezpieczny

Warianty tytułu
Entrepreneurs' Liability for Damages Caused by Dangerous Products
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł zawiera analizę polskiej regulacji odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (tzw. odpowiedzialności za produkt), którą ponoszą tylko określeni przedsiębiorcy. Omówiono przede wszystkim pojęcia produktu i produktu niebezpiecznego, ich zakres podmiotowy (producent oraz inne osoby odpowiedzialne, poszkodowany) i przedmiotowy (szkody podlegające naprawieniu), a także przesłanki uzasadniające odpowiedzialność oraz przesłanki egzoneracyjne odpowiedzialności za produkt. Zwrócono również uwagę na inne kwestie, m.in. przedawnienie roszczeń oraz zbieg odpowiedzialności za produkt z innymi regulacjami odpowiedzialności cywilnoprawnej. Zgłoszono wiele postulatów pod adresem polskiego ustawodawcy. (abstrakt oryginalny)
EN
The article contains an analysis of the Polish regulation of liability for damage caused by dangerous products (so-called product liability), for which only certain categories of entrepreneurs can be responsible for. The paper discusses mostly the concept of "product" and "dangerous product", subjective scope of liability (manufacturer and other categories of entrepreneurs which can be responsible; injured party) and objective scope of liability (damages that can be compensated). The paper also contains the analysis of conditions which lead to the responsibility and conditions excluding the liability. Attention is also drawn to other issues, including the limitation of the claims and concurrence of legal rules connected with civil responsibility. Some propositions - at the Polish legislator - are also raised. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Bagińska E., Nowe unormowanie odpowiedzialności cywilnej za produkt, "Przegląd Sądowy" 2000, nr 9.
 • Bieniek G., Ciepła H., Dmowski S., Gudowski J., Kołakowski K., Zychowicz M., Wiśniewski T., Żuławska C., Komentarz do Kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania, t. I, Warszawa 1999.
 • Byczkowska I., Podstawa odpowiedzialności za produkt, "Państwo i Prawo" 2001, z. 2.
 • Gnela B., Odpowiedzialność za produkt (uwagi o polskiej regulacji), "Państwo i Prawo" 2009, z. 9.
 • Gnela B., Odpowiedzialność za produkt, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", Seria Specjalna, Monografie nr 134, Kraków 1998.
 • Gnela B., Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (tzw. odpowiedzialność za produkt), Kraków 2000.
 • Gnela B., Uwagi na temat projektów uregulowania w prawie polskim odpowiedzialności za produkt, "Kwartalnik Prawa Prywatnego" 1998, z. 4.
 • Jagielska M., Cywilnoprawne aspekty chicken-gate - czyli o odpowiedzialności za płody rolne i hodowlane, "Rejent" 1999, nr 9.
 • Jagielska M., Dostosowanie prawa wewnętrznego państw Unii Europejskiej do wymogów dyrektywy o odpowiedzialności za wadliwe produkty, "Kwartalnik Prawa Prywatnego" 1995, z. 4.
 • Kępiński M., O zakresie odpowiedzialności za produkt niebezpieczny, [w:] L. Ogiegło, W. Popiołek, M. Szpunar (red.), Rozprawy prawnicze. Księga pamiątkowa Profesora Maksymiliana Pazdana, Kraków 2005.
 • Łętowska E., Ochrona niektórych praw konsumentów. Komentarz, Warszawa 2001.
 • Łętowska E., Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów. Komentarz, Warszawa 2000.
 • Łętowska E., Prawo umów konsumenckich, Warszawa 1999.
 • Mostowik P., Kolizyjnoprawne problemy dostosowania prawa polskiego do dyrektyw Unii Europejskiej, cz. I, "Rejent" 2002, nr 7.
 • Mostowik P., Kolizyjnoprawne problemy dostosowania prawa polskiego do dyrektyw Unii Europejskiej, cz. II, "Rejent" 2002, nr 9.
 • Nesterowicz M., Dyrektywy jako środek prawny ochrony konsumenta w Unii Europejskiej, "Państwo i Prawo" 1994, z. 3.
 • Radwański Z. (red.), Zielona Księga. Optymalna wizja Kodeksu cywilnego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2006.
 • Radwański Z., Zobowiązania. Część ogólna, Warszawa 1995.
 • Rajski J., Odpowiedzialność za produkt niebezpieczny w świetle nowych przepisów kodeksu cywilnego, "Przegląd Prawa Handlowego" 2001, nr 1.
 • Skąpski J., Odpowiedzialność za wadliwe produkty. Wprowadzenie, "Kwartalnik Prawa Prywatnego" 1995, z. 4.
 • Strus Z., Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, "Palestra" 2001, nr 1-2.
 • Wejman F., Zoll F., Prawo ochrony konsumenta w okresie zmian, Monografie Wydziału Prawa i Administracji UJ, Kraków 1998.
 • Wiśniewski A.W., Stan prywatnego prawa gospodarczego a optymalna wizja kodeksu cywilnego - zagadnienia podmiotowe, "Przegląd Prawa Handlowego" 2008, nr 6 (dodatek)
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171197955
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.