PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
10 (2011) | nr 1 | 159-169
Tytuł artykułu

Changes in Rural Women's Movement Related to Poland's Accession to the European Union

Autorzy
Warianty tytułu
Zmiany w ruchu kobiet wiejskich w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Przystąpienie Polski do UE w 2004 roku, jak również przygotowania do akcesji pozytywnie wpłynęły na zmiany, jakie zaistniały na wsi. Jest to szczególnie widoczne w odniesieniu do ruchu kobiet wiejskich, które prowadząc działalność społeczną, realizują projekty finansowane między innymi z funduszy europejskich, zarówno na rzecz kobiet, jak również społeczności lokalnych. Współpracują przy tym z władzami lokalnymi. Emancypacja kobiet wiejskich przebiega jednak nieco inaczej niż w przypadku kobiet mieszkających w miastach. Kobiety wiejskie pozostając bardzo konserwatywnymi w sferze obyczajowej, mają świadomość zmian społecznych i dostrzegają możliwości rozwoju osobistego. Praca społeczna jest dla nich dodatkowym zajęciem. Warto podkreślić, że najważniejsza zmiana w ruchu kobiet wiejskich w ostatnich latach polega na usamodzielnieniu się organizacji kobiecych. (abstrakt oryginalny)
EN
Both the accession of Poland to the EU in 2004 and pre-accession period had a positive influence on changes that occurred in countryside. They particularly concern the movement of rural women, who undertake volunteer activity by implementing projects financed by the EU funds for the behave of women and local communities. At the same time they cooperate with local authorities. However, the rural women's emancipation proceeds differently in comparison with women living in cities and towns. While being rather conservative in moral sphere, rural women are aware of social changes and perceive possibilities of personal development. Voluntary work constitutes an additional occupation for them. The fact that women's organizations became independent is the most important change in the rural women's movement over the last decade. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
159-169
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • University of Warsaw, Poland
Bibliografia
 • Desperat I., 2008. Gmina jako środowisko społeczno-politycznej aktywności kobiet wiejskich, [in:] Krzyszkowski J. (ed.), Diagnoza sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich Polsce. Warszawa.
 • Fuszera M., 2007. Kobiety w polityce. Wydawnictwo TRIO, Warszawa.
 • Fuszara M.,2008. Relacje między kobiecymi organizacjami pozarządowymi a politykami w okresie akcesji do Unii Europejskiej, [in:] Fuszara M., Grafowska M., Mizielińska J., Regulska J., Współpraca, czy konflikt? Państwo, Unia i kobiety. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Gierulska J., Augustynowicz, M., 2009. Podejście Leader w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.
 • Grzebisz-Nowicka Z., 1999. Działalność organizacji Kół Gospodyń Wiejskich na rzecz kobiet wiejskich i poprawy warunków socjalno-bytowych ich rodzin, [in:] Miejsce i rola kółek rolniczych w rozwoju wsi i rolnictwa. Konferencja naukowa '98, Warszawa 12-13 kwietnia, Warszawa.
 • Halamska M., 2008. Organizacje rolników: bilans niesentymentalny, [in:] M. Halamska (ed.), Wiejskie organizacje pozarządowe. IRWiR PAN, Warszawa.
 • Iwanciw E., Lewińska A., 2009. Kierowca pługu w końcu mi uległ, [in:] "Wysokie obcasy", 9 stycznia 2009, nr 2 (555).
 • Kamiński, R., 2009. Jak organizacje lokalne wspierają mieszkańców wsi w rzeczywistości "unijnej"? [in:] Drygas M., Rosner A. (eds.), Polska wieś i rolnictwo w Unii Europejskiej. Dylematy i kierunki zmian. Wydawnictwo IRWiR PAN, Warszawa.
 • Kurek I., 2006. Kobiety wiejskie w Polsce i Unii Europejskiej, [in:] Krajowy System Równego Traktowania Kobiet i Mężczyzn. Raporty eksperckie, Vol. 2. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Lisek-Michalska I., 2008. Problemy kobiet wiejskich z punktu widzenia władz lokalnych i przedstawicieli lokalnych instytucji, [in:] Krzyszkowski J. (ed.), Diagnoza sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich Polsce. Warszawa.
 • Marks M., 2008. Działania władz lokalnych na rzecz kobiet wiejskich, [in:] Krzyszkowski J. (ed.), Diagnoza sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich Polsce. Warszawa.
 • Michalska-Żyła A., 2008. Gotowość kobiet wiejskich do podjęcia pracy - uwarunkowania i perspektywy, [in:] Krzyszkowski J. (ed.), Diagnoza sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich Polsce. Warszawa.
 • Psyk-Piotrowska E., 2008. Ograniczenia i możliwości aktywności zawodowej kobiet w perspektywie zachodzących przemian i planowanych kierunków rozwoju obszarów wiejskich, [in:] Krzyszkowski J. (ed.), Diagnoza sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich Polsce. Warszawa.
 • Raszeja-Ossowska I., Źródła finansowania działalności kół gospodyń wiejskich, http:// witrynawiejska.org.pl/strona.php?p=1991 <June 2010>
 • Raszeja-Ossowska I., Formalno-prawne aspekty działalności kół gospodyń wiejskich, http://witrynawiejska.org.pl/strona.php?p=1540&t=0&c=4801 <June 2010>
 • Sawicka J., 2005. Rola kobiet w aktywizacji i wielofunkcyjnym rozwoju obszarów wiejskich, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Szumski S., 2007. Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej. Warszawa.
 • Szustek A., 2009. Polski sektor społeczny. Warszawa.
 • Ściański R, Żak M., 2009. Oś 4 Leader PROW 2007-2013 - Lokalne Grupy Działania i Lokalne Strategie Rozwoju. MRiRW, Warszawa.
 • Sieczka K, 1999. Feminizm. Ideologie i koncepcje społeczne współczesnego feminizmu. Wydawnictwo "Książnica", Katowice.
 • Śpiewak R., 2008. Czy organizacje pozarządowe są wsi potrzebne? [in:] Halamska M., (ed.), Wiejskie organizacje pozarządowe. IRWiR PAN, Warszawa.
 • Walczak-Duraj D., 2008. Podstawowe sfery potencjalnego uczestnictwa kobiet w życiu społeczno-politycznym, [in:] Krzyszkowski J. (ed.), Diagnoza sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich Polsce. Warszawa.
 • Podręcznik dla doradców rolnych współpracujących z lokalnymi grupami działania. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, Kraków 2009.
 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2007.
 • www.kobietynawsi.pl <June 2010>
 • Interview 1 with Anna Wójcicka - the chair of the village council Górki, the president of the Women's Association "Victoria", 12 February 2010
 • Interview 2 with Maria Majocha - the president of the Association Village Women's Club"Osada" in Otałęż, the commune councilor of Czermin, the activist of the Polish People's Party, 16 May 2010.
 • Interview 3 with Józefa Śpiewak - the president of the Women' Association "Gracja" in Czermin, 16 May 2010.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171197941
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.