PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 14 | nr 201 | 254-263
Tytuł artykułu

Economic and Financial Impact of Large Scale Energy Efficiency Programme for Housing Using the European Union Structural Funds : the Case of Lithuania

Warianty tytułu
Skutki finansowe i ekonomiczne programu wspierania energetycznej efektywności skali w mieszkalnictwie przy użyciu funduszy strukturalnych. Przypadek Litwy
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W okresie programowania w latach 2007-2013, polityka spójności Unii Europejskiej zaczęła odgrywać nową, istotną rolę w procesie wspierania inwestycji w efektywność energetycznej w sektorze budownictwa mieszkaniowego. Sektor ten ma kluczowe znaczenie w osiąganiu celów oszczędności energetycznej i przeciwdziałaniu zmianom klimatu. Rosnące zapotrzebowanie na efektywną renowację zasobów mieszkaniowych, zbudowanych w czasach łatwiejszej dostępności zasobów energetycznych, uwidacznia się najbardziej w obszarze Europy Środkowo-Wschodniej. Autorzy przedstawiają kalkulacje podstawowych wskaźników finansowych, tj. wartości bieżącej netto, wewnętrznej stopy zwrotu, prostego okresu zwrotu i kosztów oszczędzonej energii. Wskaźniki finansowe zostały obliczone w oparciu o cele Programu Renowacji Bloków Mieszkaniowych (przy wykorzystaniu programu JESSICA) na Litwie. (abstrakt oryginalny)
EN
During the programming period of 2007-2013, the EU Cohesion Policy has started playing a new and important role in the process of supporting investments into energy efficiency measures in the housing sector, which plays a crucial part in achieving energy savings targets and combating climate change whilst contributing to energy savings and security. The increasing need for the effective renovation of housing stock, which was constructed during the period of cheap energy resources, is most notable in Central and Eastern Europe. The authors present calculations of the main financial indicators, i.e. net present value, internal rate of return, simple payback period, and the cost of conserved energy. Financial indicators are calculated based on the aims and the objectives of the Programme for Renovation of Multi-Apartment Buildings in Lithuania. (original abstract)
Rocznik
Tom
14
Numer
Strony
254-263
Opis fizyczny
Twórcy
 • Vilnius University, Lithuania
 • Vilnius University, Lithuania
 • Vilnius University, Lithuania
Bibliografia
 • CEE Bankwatch Network, Potential Unfulfilled: EU Funds Need to Deliver More Clean and Efficient Energy in Central and Eastern Europe, http://www.foeeurope.org/billions/ EU_Funds_Climate_Mitigation_report_Nov09_WEB.pdf, 2009 (date of access: 03.05.2010).
 • Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 (Žin., 2004, Nr. 143-5232; 2009, Nr. 112-4776).
 • Daugiabučių namų modernizavimo (atnaujinimo) programos monitoringas, Vilnius, VĮ “Kompetencijų centras”, http://www.bkagentura.lt/index.php?-439387583, 2009 (date of access: 01.04.2011).
 • Directorate-General for Regional Policy, Promoting Urban Development in Europe. Achievements and Opportunities, http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/ presenta/urban2009/urban2009_en.pdf, 2009 (date of access: 15.01.2010).
 • European Commission, Communication Staff Working Document Accompanying Documents to the Proposal for a Recast of the Energy Performance of Buildings Directive (2002/91/EC), SEC(2008) 2864, http://eur-lex.europa.eu/SECMonth.do?year=2008&month=11, 2008 (date of access: 01.04.2010).
 • European Investment Bank, Sustainable Cities. Fostering Sustainable Urban Development: the EIB Group approach. Ministerial Meeting on Sustainable Communities in Europe, http://www.eib.org/attachments/general/events/eu_ministerial_20051207_report_en.pdf, 2005 (date of access: 07.03.2011).
 • European Investment Bank, JESSICA in Operational Mode, http://www.eib.org/projects/ news/jessica-in-operational-mode.htm, 2010 (date of access: 15.04.2010).
 • Expert Working Group on EIB Loan Finance for Building Sustainable Cities and Communities, Financing Investment in Sustainable Cities and Communities in Europe - the Role of the EIB, http://www.communities.gov.uk/documents/regeneration/pdf/320133.pdf, 2007 (date of access: 05.04.2010).
 • Finansų ministerija, Lietuvos ekonominių rodiklių projekcijos, http://www.finmin.lt/web/finmin/aktualus_duomenys/makroekonomika, 2011 (date of access: 31.03.2011).
 • Idczak M., EIB Financing Tool for Energy Efficiency in Buildings, http://wwf.hu/media/file/1300287965_Marcin_Idczak,_EIB.pdf, 2011 (date of access: 02.04.2011).
 • Martinaitis V., Rogoža A., Bikmanienė I., Criterion to evaluate the “twofold benefit” of the renovation of buildings and their elements, “Energy and Buildings” 2004, Vol. 36, No. 1.
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Sanglaudos skatinimo veiksmų programos veiksmų programos priedo patvirtinimo, 2008 m. liepos 23 d., Nr. 787 (Žin., Nr. 95-3720).
 • Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymas (Žin., 1992, Nr. 14-378; 2002, Nr. 116-5188; 2009, Nr. 93-3961.
 • Lithuanian housing strategy approved by resolution no. 60 of the Government of the Republic of Lithuania of 21 January 2004, “Official Gazette Valstybės Žinios” 2004, No. 13-387.
 • Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija (LŠTA), Šilumos kainos http://www.lsta.lt/lt/pages/apie-silumos-uki/silumos-kainos, 2009 (date of access: 28.03.2011).
 • Rogoža A., Martinaitis V., Daugiabučių namų modernizavimo programos įgyvendinimo monitorin¬gas, Vilnius, Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas, http://www.bkagentura.lt/index.php?-439387583, 2007 (date of access: 01.04.2011).
 • Rogoža A., Šiupšinskas G., Martinaitis V., Daugiabučių namų modernizavimo programos įgyvendinimo monitoringas, Vilnius, Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas, http://www.bkagentura.lt/in-dex.php?-439387583, 2008 (date of access: 01.04.2011).
 • Serbenta V., JESSICA Holding Fund for Lithuania – Delivering Energy Efficiency Improvements in the Housing Sector, http://www.eib.org/attachments/serbenta-jessica.pdf, 2009 (date of access: 10.05.2010).
 • Turro M., Carbonaro G., Field B., Innovative methods for financing urban development: the European Union contribution, “Journal of Urban Regeneration and Renewal” 2008, Vol. 1, No. 4, pp. 354--367.
 • Ürge-Vorsatz D., Employment Impacts of a Large-Scale Deep Building Energy Retrofit Programme in Hungary, http://3csep.ceu.hu/sites/default/files/field_attachment/project/node-6234/employment-impactsofenergyefficiencyretrofits.pdf, 2010 (date of access: 01.04.2011).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171197883
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.