PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 64 | nr 120 | 179-198
Tytuł artykułu

Koncepcja podatkowego rachunku zysków i strat : artykuł dyskusyjny

Warianty tytułu
Proposal for Tax-oriented Income Statement : a Discussion Paper
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule został zaprezentowany autorski projekt podatkowego rachunku zysków i strat, który obrazuje funkcjonowanie jednostki gospodarczej w otoczeniu fiskalnym. Konstrukcja podatkowego rachunku wyników umożliwia z jednej strony szybkie i sprawne ustalenie dochodu i bieżącego zobowiązania podatkowego, z drugiej strony stanowi doskonałe narzędzie analityczne, pozwalające na szybkie ustalanie zarówno aktualnego zobowiązania z tytułu podatku dochodowego, jak i podatku odroczonego, a tym samym umożliwiające prowadzenie przez jednostkę optymalnej polityki podatkowej. Możliwe jest to dzięki wyodrębnieniu w przekroju segmentów działalności kategorii kształtujących księgowy wynik finansowy oraz podstawę opodatkowania, co umożliwia identyfikację i analizę obszarów rozbieżności w poszczególnych rodzajach działalności jednostki gospodarczej oraz pokazuje ich zakres i skalę. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the author’s proposal for tax-oriented profit and loss statement which shows the performance of an entity in the fiscal environment. The construction of such a statement allows, on the one hand, to make quick and efficient calculation of income and current income tax liability, and on the other hand – it is a useful analytical tool that assists the decision making process in a company. This is possible due to distinction between different sets of transactions that create ac-counting profit and taxable profit, which enables identification and analysis of relevant differences in particular types of a company’s activities and shows their range and extent. (original abstract)
Rocznik
Tom
64
Numer
Strony
179-198
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Fedak Z. (2009), Rachunek zysków i strat, [w:] Rachunkowość - zamknięcie roku 2009, Wydawnictwo Rachunkowość Sp. z o.o., Warszawa.
 • Gawart M., Jezierska E. (2003), Bilans w praktyce rachunkowości od średniowiecza do XIX wieku, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", tom 17 (73), SKwP, Warszawa.
 • Gierusz J. (2006), Rachunek zysków i strat - propozycja nowej formuły, „Rachunkowość", nr 3.
 • Gierusz J. (2007), Propozycje zmian w układzie i treści rachunku zysków i strat, [w:] Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro, T. Cebrowska, A. Kowalik, R. Stępień, SKwP, Warszawa.
 • Gmytrasiewicz M., Karmańska A. (2006), Rachunkowość finansowa, Difin, Warszawa.
 • Karmańska A, Fluksik J., Rosiak H., Skórzewski A, Stępień K., Szewczuk H., Wala F. (2003), Sprawozdania finansowe według znowelizowanej ustawy o rachunkowości, Finans-Servis, Warszawa.
 • Lisiecka-Zając B., Walińska E., Hryniuk J. (red.) (2002), Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowości, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
 • Micherda B. (2004), Rachunek kosztów i wyników, SKwP, Warszawa.
 • MSR nr l Prezentacja sprawozdań finansowych, dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, http://www.mf.gov.pl/_files_/rachunkowosc/miedzynarodowe_standardy_rachunkowosci/ rozporzadzenie_1274.2008.pdf (data pobrania: 30.08.2011 r.).
 • Nowak E. (2002), Rachunkowość - kurs podstawowy, PWE, Warszawa.
 • Palowski M. (2001), Operatywny rachunek zysków i strat, „Rachunkowość", nr 9.
 • Świderska G.K. (red.) (2003), Sprawozdanie finansowe bez tajemnic, Difin, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz.U. 2000, nr 54, poz. 654, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. 2009, nr 152, poz. 1223, z późn. zm.
 • Walińska E. (2004a), Bilans podatkowy i jego wpływ na bilans handlowy w polskiej szkole rachunkowości okresu międzywojennego - zarys problemu, [w:] Polska szkoła rachunkowości, M. Gmytrasiewicz, A. Karmańska (red.). Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
 • Walińska E. (2004b), Wartość bilansowa przedsiębiorstwa a alokacja podatku dochodowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171197699
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.