PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | z. nr 19 | 181-190
Tytuł artykułu

Kapitał zagraniczny jako czynnik rozwoju i modernizacji gospodarki

Warianty tytułu
Foreign Capital as a Factor in Development and Modernization of Economy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego opracowania jest próba ukazania roli kapitału zagranicznego w procesach rozwoju i modernizacji gospodarki. Szczególną uwagę zwrócono na udział inwestorów zagranicznych w procesach przekształceń własnościowych, restrukturyzacji oraz poprawie efektywności przedsiębiorstw, a w konsekwencji całej gospodarki polskiej. Ustalono, że korzyści wynikające z napływu kapitału zagranicznego ujawniają się w kraju goszczącym głównie w okresie korzystnej koniunktury gospodarczej. Natomiast w okresie kryzysu nasilają się negatywne skutki inwestycji zagranicznych w Polsce. Z badań własnych wynika, że spółki z udziałem kapitału zagranicznego wyróżniają się na tle innych spółek bardzo wysoką wydajnością pracy, która jednak nie przekłada się na wysoką rentowność. Wskaźniki rentowności kształtują się często nawet na poziomie niższym niż w innych spółkach, co potwierdza przypuszczenia o stosowaniu przez kapitał zagraniczny transferu zysków do jednostek macierzystych za granicą (z negatywnymi konsekwencjami dla gospodarki kraju goszczącego, w tym m.in. Polski). (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this paper is to show the role of foreign capital in the processes of development and modernization of the economy. Special attention was paid to the participation of foreign investors in the processes of ownership transformations, restructuring and improving the effectiveness of enterprises and, consequently, their effect on Polish economy. It was found that the benefits of foreign capital inflow are apparent in the host country mainly in the time of economic prosperity. Nevertheless, in the time of economic crisis, negative consequences of foreign investments in Poland are intensified. Results of the author's own research suggest that companies with foreign capital can be distinguished from other companies due to their very high productivity, which, however, does not translate into high profitability. Their profitability indicators are often lower than in other companies, which confirms the supposition that companies with foreign capital transfer their profits to mother companies abroad (with negative consequences for the economy of the host country such as Poland). (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
181-190
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Rzeszowski
Bibliografia
 • Karaszewska H., Karaszewski W., 2006, Spółki z udziałem kapitału zagranicznego na tle ogółu podmiotów w Polsce (wybrane charakterystyki), „Przegląd Organizacji", nr 9.
 • Karpińska K., 2002, Atrakcyjność inwestycji w Polsce, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 4.
 • Kołodko G., 2000, Globalizacja, czyli szansa, „Prawo i Gospodarka", nr 13.
 • Kotula M., 2004, Ceny transferowe w podatkowej grupie kapitałowej, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 6.
 • Krajewski S., 2000, Wpływ ścieżki prywatyzacji na wyniki ekonomiczne przedsiębiorstw, „Gospodarka Narodowa", nr 9.
 • Leszczyńska M., Ślusarczyk A., 2002, Jak działają podmioty z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce? [w:] Globalizacja, integracja, przedsiębiorczość, red. K. Kaszuba, J. Kaliński, WSZ, Rzeszów.
 • Luc S., 2000, Zagraniczne inwestycje bezpośrednie a przekształcenia strukturalne w przemyśle polskim, SGH, Warszawa.
 • Maleszyk E., 1999, Zachowania rynkowe przedsiębiorstw handlowych z udziałem kapitału zagranicznego, „Gospodarka Narodowa", nr 7-8.
 • Marzec A., 2004, BIZ a zmiany strukturalne w przedsiębiorstwie, SGH, Warszawa.
 • Pawłowicz L., 2008, Nowy wymiar globalnego kryzysu finansowego [w:] Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach zakłóceń na rynkach finansowych, red. J. Bieliński, M. Czerwińska, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot.
 • Prusek A., 2005, Prywatyzacja polskiej gospodarki. Cele, programy i ocena jej rezultatów, AE w Krakowie, Kraków.
 • Przybylska K, 1999, Korzyści i koszty związane z napływem kapitału zagranicznego do Polski, maszynopis, AE w Krakowie, Kraków.
 • Rochoń M., 2007, Studium analityczno-badawcze standingu finansowego polskich i amerykańskich przedsiębiorstw w kryzysie, „Przegląd Organizacji", nr 2.
 • Rzepka A., 2005, Inwestycje zagraniczne a globalizacja gospodarki, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 1.
 • Staniek Z., 2001, Teoretyczne aspekty polskiej prywatyzacji w okresie transformacji, Monografie i Opracowania, SGH, Warszawa.
 • Starzyk K., 1999, Zagraniczne inwestycje bezpośrednie a transfer technologii do polskiej gospodarki [w:] Handel Zagraniczny. Metody, problemy, tendencje, AE, Kraków.
 • Szewc-Rogalska A., 2004, Efektywność restrukturyzacji własnościowej przedsiębiorstw w Polsce. Ujęcie sektorowe, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 • Szewc-Rogalska A., 2010, Zastrzeżenia wobec koncepcji VBM w warunkach kryzysu finansowego [w:] Ku nowemu paradygmatowi nauk o finansach, „Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu", nr 144, red. W. Frąckowiak, J. Szambelańczyk.
 • Wieczorek P., 2005, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce i na świecie, „Wiadomości Statystyczne", nr 12.
 • Woźniak M.G., 2009, Modernizacja technologiczna w zintegrowanym rozwoju Polski w warunkach globalnego kryzysu finansowego, http://univ.rzeszow.pl/nauka/konferencje/2009.php?id=nierownosci (stan na dzień 15.06.2010).
 • Wypych M., 2007, Pozycja konkurencyjna spółek giełdowych kontrolowanych przez inwestorów zagranicznych, „Prace Naukowe AE we Wrocławiu", nr 1159.
 • Wyżnikiewicz В., 2001, Korzyści z obcego kapitału, „Prawo i Gospodarka", nr 54.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171197301
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.