PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | z. nr 19 | 171-180
Tytuł artykułu

Wybrane aspekty innowacji i modernizacji gospodarki na przykładzie Czech

Autorzy
Warianty tytułu
Some Aspects of Innovation and Modernization of the Economy at the Example of the Czech Republic
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Sukces gospodarczy w coraz większym stopniu oparty jest na efektywnym wykorzystaniu wartości niematerialnych (wiedza, umiejętności i potencjał innowacyjny) jako na głównym źródle przewagi konkurencyjnej. Przedmiotem zainteresowania tak osób, jak i organizacji staje się nauczanie i uczenie się. Gospodarki wiedzy nie charakteryzują określone dokładnie granice. Chodzi o wiedzę poza granicami przedsiębiorstw, sektorów i często także poza granicami państwowymi. Często przyjmowanym wyznacznikiem dojrzałości społeczeństwa jest również znaczenie sektora high-tech w gospodarce. W artykule poddaje się ocenie rozwój gospodarek wiedzy w krajach UE w latach 2008 i 2010. Porównuje się wydatki na edukację i badania w wybranych krajach, by pokazać zróżnicowane podejście do tego problemu oraz skutki takich decyzji. Podobne porównania podano również w sektorze wysokich technologii produkcji oraz usług w wybranych krajach UE. Jednak najwięcej uwagi poświęcono konkretnym przykładom realizacji modernizacji gospodarki w Republice Czeskiej. Przedstawiono osiągnięcia naukowców Uniwersytetu Technicznego w Libercu, opisano też sukcesy profesora Frimla z Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu. Artykuł zawiera również podstawowe informacje o inicjatywie dla doskonalenia wiedzy i kształcenia, którą podjęło trzydziestu najwybitniejszych naukowców Czech. (abstrakt oryginalny)
EN
Economic success is increasingly based on the effective use of intangible assets (knowledge, skills and innovative potential) as the main source of competitive advantage. Teaching and learning become the point of interest of people and organizations. Knowledge economy is characterized not by specified boundaries. It is knowledge beyond the borders of companies, sectors and often countries. The position of high-tech sector in the economy is also often suggested as a sign of maturity in society. The article gives an assessment of the knowledge economies in the EU countries between 2008 and 2010. It compares the spending on education and research and development in selected countries to show different approaches to this problem and the effects of such decisions. Similar comparisons are also shown in high-technology manufacturing and services in selected EU countries. However, most attention has been given to some specific examples of economic modernization in the Czech Republic. The article also presents the achievements of researchers at the Technical University in Liberec, describes a success of professor Friml from Palacky University in Olomouc. This article also contains some basic information about the initiative to improve knowledge and training, which was taken by the 30 most eminent scientists of the Czech Republic. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
171-180
Opis fizyczny
Twórcy
 • Slezská Univerzita v Opavé
Bibliografia
 • Antoń A., Politycy nie rozumieją innowacji, http://www.puls.ctinet.pl/index.php? bmF2PTImZG JpX3 Jvaz0yMDA3 JmRiaV9taWVzaWFjPTExJmRiaV9pZD01MTY =, (stan na dzień 04.03. 2011).
 • Bureś V., Znalostni spolećnost a znalostni ekonomika, http://lide.uhk.cz/fim/ucitel /buresvll/SZM7ZS_ZE.pdf (stan na dzień 04. 03. 2011).
 • Dolińska M., 2010, Innowacje w gospodarce opartej na wiedzy, PWE, Warszawa.
 • Europa - Portal Unii Europejskiej, Jesteśmy w kontakcie zawsze i wszędzie, http://europa.eu/pol/infso/index_pl.htm (stan na dzień 29.02.2011).
 • Eurostat, High-tech statistics, http://epp.eurostat.ec.europa.eu statistics_explained/index.php/High-tech_statistics (stan na dzień 04.03.2011).
 • Frączek Z., 2003, Kreatywność jednostki w kontekście potrzeb edukacji przyszłości [w:] Edukacja jutra. IX Tatrzańskie Seminarium Naukowe, red. K. Denek, T. Koszyc, M. Lewandowski, Wrocław.
 • Gabryšová ML, Vodák J., 2010, Jak uspesne budovat podnikáni v dobe krize [w:] Partnerstwo i współpraca a kryzys gospodarczo-społeczny w Europie Środkowej i Wschodnie, Wydawnictwo KUL, Lublin.
 • Inovacni portal Libereckćho kraje pro inovace, Investice do odveti high-tech na obyvatele, http://www.portal-inovace.cz/cz/technologicky-profil-lk/vyzkum-a-vyvoj/ high- -tech-sektor/ (stan na dzień 29.02.2011).
 • Investice do odvetvi high-tech na obyvatele, (http://www.portal-inovace.cz/cz/ technologicky-profil-lk/vyzkum-a-vyvoj/high—tech-sektor/)
 • Kłosińska Т., 2000, Droga do twórczości. Wdrażanie technik С. Freineta, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.
 • Surówka-Marszałek D., 2010, Determinanty wyznaczające globalny zasięg działalności innowacyjnej przedsiębiorstw [w:] Marketing międzynarodowy - uwarunkowania i kierunki rozwoju, PWE, Warszawa.
 • Szymański M., 1987, Twórczość i style poznawcze uczniów, WSiP, Warszawa.
 • Vodák J., 2006, Proces identifikäcie potrieb vzdelávania v manaźerskej praxi,, Kvalita", nr 2, The Liston Review, 2010.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171197299
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.