PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | z. nr 19 | 113-127
Tytuł artykułu

Inżynieria finansowa - innowacja, wiwisekcja czy metafizyka?

Autorzy
Warianty tytułu
Financial Engineering - Innovation, Vivisection or Metaphysics?
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest wyjaśnienie różnicy między konstrukcjami w sensie fizykalnym i metafizycznym, w tym innowacjami natury: technicznej, społecznej i finansowej. W ujęciu epistemologicznym związany jest on z wyjaśnieniem prawidłowości rządzących inżynierią fizyczną i społeczną, w ujęciu ontologicznym określa charakter ich bytów oraz relacje ich ufundowania i umocowania, zaś w warstwie metodologicznej dotyczy rozróżnienia metodologii badań nauk przyrodniczych i nauk społecznych. Konceptualizacja i wyjaśnienie różnic tych rodzajów inżynierii jest ważne dlatego, że produkty inżynierii finansowej nie są konstrukcjami inżynieryjnymi w sensie fizykalnym, lecz są konstrukcjami metafizycznymi. W sensie aplikacyjnym (praktycznym), innowacyjne rozwiązania społeczno-ekonomiczne dotyczą nowych metod działania, których urzeczywistnieniem są instrumenty prawne, finansowe i organizacyjne. W sensie substancjonalnym środkiem realizacji celów, do których inżynieria finansowa jest wykorzystywana, są wartości ekonomiczne o metafizycznych dystynkcjach, czyli empirycznie niesprawdzalne i nieweryfikowalne, co sprawia, że ów rachunek racjonalności wymyka się kryterium demarkacji. Dodatkowo weryfikacja stworzonych konstrukcji odbywa się jednak nie w laboratoriach badawczych, lecz drogą wiwisekcji, czyli w drodze eksperymentów społecznych. Można wręcz zaryzykować stwierdzenie, że w wymiarze instrumentalnym inżynieria finansowa jest formą współczesnej alchemii. (abstrakt oryginalny)
EN
This article aims to explain the differences between the structures in the physical and metaphysical sense, including innovations of technical, social and metaphysical nature. The epistemological approach to the problem is associated with an explanation of the regularities governing the physical and social engineering, the ontological approach helps to define the nature of their beings and their relations of their empowerment and funding, on the methodological layer it concerns the distinction of the methodology of natural and social sciences. Conceptualization and explanation of the differences of these types of engineering is important because that products of financial engineering are not engineering structures in the physical sense, but they are metaphysical constructs. In terms of application (practice), innovative socio-economic solutions deal with new methods, which are the completion of legal, financial and organizational instruments. In the substantial sense the economic values of metaphysical distinctions are the means of achieving the objectives of the financial engineering, that is empirically untestable and unverifiable. Additionally, verification of the designed structures is not done in the research laboratories, but by vivisection, that is, through social experiments. One can even venture to say that the instrumental dimension of financial engineering is a form of modern alchemy. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
113-127
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Allen F., Gale D., 2000, Bubbles and Crises, Economic Journal, vol. 110.
 • Antkiewicz S., Kalinowski M. (red.), 2008, Innowacje finansowe, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.
 • Bednarski M., Wilkin J., 2005, Ekonomia dla prawników i nie tylko, Wydawnictwo prawnicze LexisNexis, Warszawa.
 • Bernstein P.L., 1997, Przeciw Bogom. Niezwykłe dzieje ryzyka, Wydawnictwo WIG- PRESS, Warszawa.
 • Brilman J., 2002, Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa.
 • Drucker P.F., 1992, Innowacja i przedsiębiorczość, Praktyka i zasady, PWE, Warszawa.
 • Drucker P.F., 2004, Natchnienie i fart, czyli innowacja i przedsiębiorczość, Wyd. Studio ЕМКА, Warszawa.
 • Filardo A., 2004, Monetary Policy and asset price bubbles: calibrating the monetary trade-offs, BIS Working Papers, 155.
 • Herring R., Wächter S., 2005, Bubbles In Real estate markets [w:] Asset price bubbles. The implication for monetaiy, regulatory and international policies, red. W.C. Hunter, G.G. Kaufman, M. Pomerleano, MIT Press, London.
 • Janasz W., Kozioł К., 2007, Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 • Matysiak A., 2006, Paradygmat ekonomii instytucjonalnej [w:] U. Zagóra-Jonszta, Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej. Ekonomia instytucjonalna — teoria i praktyka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Merton R.K., 2002, Teoria socjologiczna i struktura społeczna, Warszawa, PWN.
 • Mielcarek J., 2009, Endogeniczny mechanizm przyczynowo - skutkowy współczesnego kryzysu [w:] Globalizacja. Szanse. Zagrożenia. Perspektywy, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu nr 23, red. P. Deszczyński, Poznań.
 • Orłowski W.M., 2010, Świat po kryzysie. Dylematy nowego ładu gospodarczego [w:] Globalizacja, kryzys i co dalej?, red. G.W. Kołodko, Wydawnictwo Poltex, Warszawa.
 • Popper K.R., 1989, Nędza historyzmu, Wydawnictwo Krąg, Warszawa.
 • Porter M.W., 1990, The Competitive Advantage of Nations, The Macmillan Press Ltd, London.
 • Rybiński K., Finansowe instrumenty pochodne a przyczyny obecnego kryzysu, eFinanse, Finansowy kwartalnik internetowy, http://www.e-finanse.eom/artykuly/l 19.pdf.
 • Schumpeter J.A., 1960, Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa.
 • Sociński A., Mezzanine finance: Między kredytem a sprzedażą akcji, http://www.bankier.pl/wiadomosci/print.html?article_id=809292.
 • Tokarski J. (red.), 1980, Słownik wyrazów obcych, PWN, Warszawa.
 • Mises L. von, 1996, Ludzkie działanie. Traktat o ekonomii, „Prakseologia".
 • Webster's Third New International Dictionary, 1993, Konemann, Cologne.
 • Whitfield P.R., 1979, Innowacje w przemyśle, PWE, Warszawa.
 • Zorde K., 2004, Metafizyczne wątki w ekonomii, Państwowe Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171197291
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.