PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 178 | 106-119
Tytuł artykułu

Wpływ kwasu solnego i chlorku sodu na wydajność ekstrakcji palladu(II) reagentami fosfoniowymi

Warianty tytułu
Effect of Hydrochloric Acid and Sodium Chloride on Efficiency of Palladium(II) Extraction with Phosphonium Reagents
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Badano proces ekstrakcyjno-reekstrakcyjny palladu(II) z roztworów kwasu solnego o różnym stężeniu oraz z 0,1 M roztworu kwasu solnego z dodatkiem chlorku sodu za pomocą chlorku triheksylo(tetradecylo)fosfoniowego (Cyphos IL 101) oraz bis(2,4,4-trimetylopentylo)-fosfinianu triheksylo(tetradecylo)fosfoniowego (Cyphos IL 104) w obecności toluenu. Przeprowadzono również reekstrakcję naładowanych metalem faz organicznych 0,5 M roztworem amoniaku. Obecność 0,5 M chlorku sodu w układzie ekstrakcyjnym pogarsza zdolności ekstrakcyjne obu ekstrahentów o około 15%, a wzrost stężenia kwasu solnego w roztworze wyjściowym do 5 M powoduje zmniejszenie efektywności ekstrakcji palladu(II) o około 45%. Reekstrakcja palladu(II) z naładowanych faz organicznych jest najskuteczniejsza, gdy jako roztwór reekstrahujący zastosuje się 0,5 M wodny roztwór amoniaku. Reekstrakcja palladu(II) roztworem amoniaku zachodzi bardzo szybko, a stan równowagi tego procesu ustala się w okresie od 5 do 10 minut. (abstrakt oryginalny)
EN
Extraction/stripping process of palladium(II) from hydrochloric acid solutions of various concentrations and 0.1 M hydrochloric acid solution with various sodium chloride contents using trihexsyl(tetradecyl)phosphonium chloride (Cyphos®IL101) and trihexyl(tetradecyl)phosphonium bis-2,4,4-trimethylpentylphosphinate (Cyphos*IL104) in the presence of toluene was investigated. Stripping of palladium(II) from loaded organic phases with 0.5 M ammonia solution was also examined. The presence of 0.5 M sodium chloride makes extraction capability worse by about 15%, whereas the increase in hydrochloric acid concentration to 5 M causes deterioration of palladium(II) extraction efficiency by about 45%. The most effective stripping of palladium(II) from the loaded organic phases was achieved with 0.5 M ammonia solution. Palladium(II) stripping with ammonia solution is very fast and the equilibrium is achieved after 5-10 minutes. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
106-119
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Politechnika Poznańska
Bibliografia
 • Belova, V.V., Khol'kin, A.I., Zhidkova, T.I., 2007, Extraction of platinum-group metals from chloride solutions by salts of quaternary ammonium bases and binary extractants, Theor. Found. Chem. Eng., 41, 743-751.
 • Cherkasov, R.A., Garifzyanov, A.R., Zakharov, S.V., Vinokurov, A.V., Galkin, V.I., 2006, Liquid extraction of noble metal ions with bis(α-aminophosphonates), Russ. J. Gen. Chem., 76, 417-420.
 • Cieszyńska, A., Wiśniewski, M., 2010, Extraction of palladium(II) from chloride solutions with Cyphos®IL 101/toluene mixtures as novel extractant, Sep. Purif. Technol., 73, 202-207.
 • Conradie, A., 2007, Platinum-group metal mines in South Africa 2007, Directory D6, 1-26.
 • Cote, B., Demopoulos, G.P., 1994, New 8-hydroxyquinoline derivative extractants for platinum group metals separation, part 2: Pd(II) extraction equilibria and stripping, Solvent Extr. Ion Exch., 12, 393-421.
 • Giridhar, P., Venkatesan, K.A., Srinivasan, T.G., Vasudewa Rao, P.R., 2005, Extraction of uranium(VI) from nitric acid medium by 1.1 M tri-n-butylphosphate in ionic liquiddiluent, J. Nucl. Radiochem. Sci., 265, 31-38.
 • Guibal, E., Gavilan, K., Campos, P., Bunio, T., Vincent, A., Trochimczuk, 2008, Cyphos IL 101 (tetradecyl(trihexyl)phosphonium chloride) immobilized in biopolymer capsules for Hg(II) recovery from HCl solutions, Sep. Sci. Technol., 43, 2406-2433.
 • Lee, J.Y., Kumar, J.R., Kim, J.S., Park, H.K., Yoon, Y.S., 2009, Liquid-liquid extraction/separation of platinum(IV) and rhodium(RI) from acidic chloride solutions using tri-iso-octylamine, J. Hazard. Mater., 168, 424-429.
 • Martak, J., Schlosser, S., 2006, Phosphonium ionic liquids as new, reactive extractants of lactic acid, Chem. Pap., 60, 395-398.
 • Matthey, J., 2008, Platinum 2008, Johnson Matthey Public Limited Company, England, 1-60.
 • Men'shikov, V.I., Voronova, I.Yu., Proidakova, O.A., Malysheva, S.F., Ivanova, N.I., Belogorlova, N.A., Gusarova, N.K., Trofimov, B.A., 2009, Preconcentration of gold, silver, palladium, platinum, and ruthenium with organophosphorus extractants, Russ. J. Appl. Chem., 82, 183-189.
 • Pan, L., Gu, G.B., Wang, F.W., Wei, Y.J., 2008, Dibutyl sulfide: synthesis, Pd, Pt extraction and separation studies, Chinese J. Inorg. Chem., 24, 520-526.
 • Paulo, A., B. Strzelska-Smakowska, 2000, Rudy metali nieżelaznych i szlachetnych, AGH, Kraków.
 • Preston, J.S., Preez, A.C. du, 2002, Solvent extraction of platinum-group metals from hydrochloric acid solutions by dialkyl sulphoxides, Solvent Extr. Ion Exch., 20, 359-374.
 • Rane, M.V., Venugopal, V., 2006, Study on the extraction of palladium(II) and platinum(IV) using LIX 84I, Hydrometallurgy, 84, 54-59.
 • Regel-Rosocka, M., 2009, Extractive removal of zinc(II) from chloride liquors with phosphonium ionic liquids/toluene mixtures as novel extractants, Sep. Purif. Technol., 66, 19-24.
 • Regel-Rosocka, M., Wiśniewski, M., Borowiak-Restema, A., Cieszyńska, A., Satre, A.M., 2007, Selective extraction of palladium(II) from hydrochloric acid solutions with pyridinecarboxamides and ACORGA®CLX50, Sep. Purif. Techn., 53, 337-341.
 • Shen, Y.F., Xue, W.Y., 2007, Recovery palladium, gold and platinum from hydrochloric acid solution using 2-hydroxy-4-sec-octanol diphenyl-ketoxime, Sep. Purif. Technol, 56, 278-283.
 • Shimojo, K., Goto, M., 2004, Solvent extraction and stripping of silver ions in room-temperature ionic liquids containing calixarenes, Anal. Chem., 76, 5039-5044.
 • Szczepanska, I., Borowiak-Resterna, A., Wisniewski, M., 2003, New pyridinecarboxamides for rapid extraction of palladium from acidic chloride media, Hydrometallurgy, 68, 159-170.
 • Turanov, A.N., Karndashev, V.K., Baulin, V.E., 2008, Effect of ionic liquids on the extraction of rare-earth elements by bidentate neutral organophosphorus compounds from chloride solutions, Russ. J. Inorg. Chem., 53, 970-975.
 • Wisniewski, M., Szymanowski, J., 1996, Industrial applications of noble metals' extraction, Polish J. Appl. Chem., 40, 17-26.
 • Young, P., Rowson, N.A., Farr, J.P.G., Harris, I.R., Macaskie, L.E., 2003, A novel electrobiotechnology for the recovery of precious metals from spent automotive catalysts, Environ. Technol., 24, 289-297.
 • Zhang, A., Wanyan, G., Kumagai, M., 2004, Association behavior of 4-acylpyrazolone derivative and tertiary amine of high molecular weight in antagonistic synergistic extraction of palladium, J. Solut. Chem., 33, 1017-1028.
 • Zhidkova, T.I., Belova, V.V., Brenno, Yu.Yu., Zhidkov, L.L., Khol'kin, A.I., 2009, Palladium extraction by a Cyanex 301-based binary extractant from chloride solutions, Russ. J. Inorg. Chem., 54, 1502-1506.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171197201
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.