PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 5 Zarządzanie finansami wobec wyzwań XXI wieku | 205-215
Tytuł artykułu

Optymalizacja portfela na polskim rynku papierów wartościowych : część II

Warianty tytułu
Portfolio Optimization in the Polish Securities Market : Part 2
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W opracowaniu zbadano technikę konstruowania portfela akcji opartą na teorii Markowitza. Przedmiotem badania było około 90 000 inwestycji we wszystkie akcje notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 1992-2007. Wzięto pod uwagę inwestycje o okresie trwania od jednego dnia do jednego roku. Przeanalizowano wybór portfela o minimalnym ryzyku oraz wybór portfela o minimalnym ryzyku przy różnych zakładanych stopach zwrotu. Każda inwestycja została rozpatrzona przy kilku wartościach stopy prowizji od operacji kupna i sprzedaży akcji. Pokazano, że portfele uzyskane przez zastosowanie teorii Markowitza w większości przypadków charakteryzowały się większym ryzykiem i niższą rzeczywistą stopą zwrotu niż porównywane z nimi portfele o równych wagach, co potwierdziło wniosek z pierwszej części artykułu, że stosowanie omawianej metody na GPW w Warszawie nie wydaje się być korzystne dla inwestora. Okazało się również, że rozbieżności między osiągniętymi a zakładanymi stopami zwrotu nie mieściły się w granicach założonego ryzyka, a więc że zastosowana metoda nie dawała inwestorowi rzeczywistych informacji na temat tego, jakich wyników z inwestycji może się spodziewać, mimo iż portfele konstruowane były przy założeniu minimalnego ryzyka. (abstrakt oryginalny)
EN
The study examined the technique of constructing the portfolio of shares, based on the theory of Markowitz. The subject of study was approximately 90,000 investments in all shares listed on the Warsaw Stock Exchange in the period 1992-2007. It has to be taken into account the investments of the life from one day to one year. Analyzed the choice of a minimum-risk portfolio and the selection of minimum-risk portfolio at various assumed rates of return. Each investment has been examined at several values of the rate of commission from the purchase and sale of shares. Showing, that, the portfolios obtained by applying the theory of Markowitz, in most cases were characterized by greater risk and lower actual rate of return then compared with the portfolios of equal weights, which confirmed the conclusion of the first part of the article that the use of the method on the Warsaw Stock Exchange does not appear to be beneficial to the investor. It appeared also that, the discrepancy between achieved and expected rates of return does not fall within the boundaries of the assumed risk, so that an investor does not give real information on what, the results of the investment can be expected, although the portfolios are constructed assuming minimum risk. (original abstract)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Bibliografia
 • Bai Z., Liu H., Wong W-K. (2007), Making Markowitz's Portfolio Optimization Theory Practically Useful, RMI Working Paper No. 07/10.
 • Brandt M.W., Santa-Clara P., Valkanov R., (2005), Parametric Portfolio Policies: Exploiting Characteristics in the Cross Section of Equity Returns, Working paper, UCLA.
 • Brodiea J., Daubechiesa L, De Mole Ch., Giannoned D., Loris L, (2008), Sparse and stable Markowitz portfolios, European Central Bank, Working Paper Series, No. 936, September 2008.
 • Clarke R., de Silva H., Thorley S., (2006), Minimum-Variance Portfolios in the U. S. Equity Market, "Journal of Portfolio Management", vol 33; No. 1.
 • DeMiguel V, Garlappi L, Uppal R (2007), Optimal versus naive diversification: How inefficient is the 1/N portfolio strategy? Rev. Financial Stud., preprint.
 • DeMiguel V., Garlappi L., Nogales F.J., Uppal R. (2009), A generalized approach to portfolio optimization: Improving performance by constraining portfolio norms, "Manage Sci" no. 55.
 • Duchin R., Levy H. (2009), Markowitz Versus the Talmudic Portfolio Diversification Strategies, "Journal of Portfolio Management", Vol. 35, No. 2.
 • Gnat S. (2004), Kryteria budowy portfeli papierów wartościowych w okresie bessy, a giełda papierów wartościowych w Warszawie, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", Nr 394 Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki, Nr. 15.
 • Jajuga K., Jajuga T. (2006), Inwestycje. Instrumenty finansowe. Aktywa niefinansowe. Ryzyko finansowe. Inżynieria finansowa, PWN, Warszawa.
 • Jobson J.D., Korkie B. (1981), Putting markowitz theory to work, "Journal of Portfolio Management".
 • Maller R.A., Durand R.B., Gould J., (2005), A Dynamic Implementation of the Markowitz Portfolio Allocation Procedure, Australian National University.
 • Markowitz H.M.(1959), Portfolio selection. Efficient diversification of investments, John Wiley & Sons, Nowy Jork.
 • Ostrowska E.(2003), Inwestycje finansowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Sokołowska K., Galus S.(2008), Optymalizacja portfela na polskim rynku papierów wartościowych, [w:] Finanse w nowoczesnej gospodarce, red: Jaworski J., Wiśniewski J., "Prace naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku", Tom 1.
 • Tarczyński W.(1996), Analiza portfelowa na giełdzie papierów wartościowych, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin.
 • Tarczyński W., Łuniewska M. (2006), Metody wielowymiarowej analizy porównawczej na rynku kapitałowym, PWN, Warszawa.
 • Tarczyński W., Łuniewska M.(2005), Analiza portfelowa na podstawie wskaźników rynkowych i wskaźników ekonomiczno-finansowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, "Zeszyty naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki", nr 16.
 • Turner C., Han J., (2009), Portfolio Optimization under Time-Varying Economic Regimes, Stanford University.
 • Windcliff H. Boyle, P. (2004), The 1/n pension investment puzzle, "North American Actuarial Journal", 8 (3).
 • Young M.S., King, Jr. D.A., (1994), Why Diversification Doesn't Work, "Real Estate Review", Vol. 25, No. 2.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171197181
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.