PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 5 Zarządzanie finansami wobec wyzwań XXI wieku | 99-112
Tytuł artykułu

Perspektywa pomiaru kapitału klienta jako komponentu kapitału intelektualnego

Warianty tytułu
The Perspective Of Consumer Capital Measurement as a Component of Intellectual Capital
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest ukazanie kapitału klienta jako komponentu kapitału intelektualnego w kontekście, z jednej strony - ograniczeń, a z drugiej strony - korzyści wynikających z jego pomiaru. Artykuł stanowi również próbę ukazania roli i istoty kapitału klienta w rozwoju przedsiębiorstwa, jak również wskazuje na wieloaspektowość i niejednoznaczność (również pojęciową) analizowanej problematyki. W artykule skoncentrowano się na przeanalizowaniu możliwości pomiaru kapitału klienta. Ukazana została istota kapitału klienta, ograniczenia w pomiarze kapitału klienta w systemie rachunkowości, jak również możliwości zastosowania metod kart punktowych w pomiarze kapitału klienta. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is showing the idea of consumer capital as a part of intellectual capital. The barriers and benefits of measuring this category are described. The article is the trial of showing the role and essence of relational capital in enterprise development. It is concentrated on analyzing the possibilities of measuring consumer capital, especially in accounting system. The article is generally concerned on punctual cards as a main method of mensuration of analyzed category. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
Bibliografia
 • Dembińska-Cyran L, Hołub-Iwan J., Perenc J. (2004), Zarządzanie relacjami z klientem, Difin Warszawa, 2004.
 • Dobiegala-Korona B. (2007), Zarządzanie wartością klienta. Mity i rzeczywistość, w Uwarunkowania wzrostu wartości przedsiębiorstwa, red. E. Urbańczyk, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 • Dobiegała-Korona B.(2008), Budowa i wzrost kapitału klienta, "CEO", maj.
 • Dolińska M (2006), Kapitał intelektualny a innowacje, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 8.
 • Gonda B., Szkavik P (2007), Altemative Accounting to Manage Intellectual Capital, Electronic Journal of Knowledge Management, Volume 5, Issue 1.
 • Kapłan R.S., Norton D.P. (2001), Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, PWN, Warszawa.
 • Kasiewicz S., Rogowski W., Kicińska M. (2008), Kapitał intelektualny. Spojrzenie z perspektywy interesariuszy, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Kowalewska-Musiał M.(2006), Marketing relacyjny - zmiana paradygmatu czy nowa orientacja rynkowa, "Marketing i rynek", nr 3.
 • Kozakiewicz A (2007), Wartość dla klienta we współczesnej rachunkowości zarządczej, "Rachunkowość zarządcza", nr 5.
 • Liu S.S., Yuh-Yun C. (2007), Building customer capital through knowledge management processes in the health care context, Health Care Manage Reviev. Apr-Jun; 32 (2)
 • Mazurek-Łopacińska K (2002), Orientacja na klienta w przedsiębiorstwie, PWE Warszawa.
 • Michna A. (2003), Przegląd koncepcji kapitału intelektualnego przedsiębiorstw, [w:] Nowe tendencje w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa, red. E. Urbańczyk, Wydawnictwo Kreos, Szczecin.
 • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (2007), Tom I i II, SKwP, IASB, Warszawa, Londyn.
 • Mroziewski M. (2008), Kapitał intelektualny współczesnego przedsiębiorstwa, Difin Warszawa.
 • Ouden B.V., Ziggers G.W. (2004), Capabilities, Management, Relational Capital and the Impact on Alliance Performance: An Empirical Study with Non-Equity Alliances, Proceedings of the 15th International Cooperative Forum 2004, Munster
 • Ph. Kotler odpowiada na pytania na temat marketingu, (2004), Rebis, Poznań.
 • Rogoziński K. (2006), Klient jako współtwórca wartości, "Marketing i Rynek", nr 8.
 • Sopińska A. (2007), Ograniczenia w pomiarze kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, w Zarządzanie kapitałem intelektualnym. Istota, pomiar i instrumenty wdrażania, red. M. Czerwińska, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Sveiby K.E. (2008), Methods for Measuring Intangible Assets (www.sveiby.com).
 • Tan H., Plowman D., Hancock P. (2007), Intellectual Capital and financial returns of companies, Journal of Intellectual Capital, vol. 8.
 • Urbanek G. (2006), Kapitał intelektualny, w Metody wyceny spółki. Perspektywa klienta i inwestora, Poltext, Warszawa.
 • Urbanek G., Determinanty kapitału klienta a kluczowe kompetencje przedsiębiorstwa, "Marketing i Rynek" nr 9.
 • Wallace E. (2008), The importance of relational capital in sales organizations, (www.eyesonsales.com).
 • Zbiegień-Maciąg L., Lipowiecka A. (2000), Monitorowanie aktywów niematerialnych, czyli rachunkowość zasobów ludzkich. "Przegląd organizacji", nr 2.
 • Zeller P. (2006), Hierarchiczna klasyfikacja marketingu relacyjnego, "Marketing i rynek", nr 9.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171197163
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.