PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 5 Zarządzanie finansami wobec wyzwań XXI wieku | 83-98
Tytuł artykułu

Znaczenie opinii biegłego rewidenta dla użytkowników sprawozdań finansowych

Autorzy
Warianty tytułu
The Importance of Auditor's Opinion for Financial Statements Users
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Sprawozdanie finansowe jest źródłem informacji o przedsiębiorstwie dla wielu, bardzo różnorodnych grup użytkowników. Bezpieczeństwo obrotu gospodarczego oraz skuteczność podejmowanych na podstawie sprawozdania decyzji zależy w głównej mierze od pewności, że przedstawiony w nim obraz jednostki jest rzetelny, prawidłowy i jasny. Artykuł opierając się na wynikach badania stu, wybranych na podstawie założonych kryteriów, opinii biegłych rewidentów dotyczących sprawozdań finansowych za lata 2002-2008, charakteryzuje najważniejsze elementy budowy opinii. Udowadnia on również, że zwięzłość i schematyczność tego dokumentu ułatwia jego czytanie, zaś elastyczność konstrukcji oraz założone zasady sporządzania pozwalają na zawarcie w nim wszystkich istotnych informacji, w tym zastrzeżeń, uwag oraz oceny zdolności badanej jednostki do kontynuacji działania. (abstrakt oryginalny)
EN
Financial statements are sources of information about companies for various user groups. The safety of economic turnover and efficiency of decisions based on the statements depend mainly on the degree of certainty that they are reliable, correct and clear. The article, basing on the results of a research on a hundred auditors" reports concerning financial statements from 2002 to 2008, characterizes the most important factors of forming auditor's opinion. Moreover, it proves that conciseness and standardized structure of the document make it easier to read, while flexible construction and approved writing rules enable it to contain all relevant information, including objections, remarks and the assessment of the described company's ability to continue functioning. (original abstract)
Twórcy
autor
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Bibliografia
 • Appenzeller D., Szarzeć K. (2004), Prognozowanie zagrożenia upadłością polskich spółek publicznych, "Inżynieria finansowa", Warszawa.
 • Bień W., Opinia biegłego rewidenta o istotnych zagrożeniach działalności badanej jednostki, "Rachunkowość: pismo Stowarzyszenia Księgowych w Polsce", dodatek Audytor, Warszawa, nr 1/2/2005.
 • Kwasiborski A. (2007), Stosowanie MSRF do badania sprawozdań finansowych - Cz. 4. System kontroli jakości badania sprawozdań finansowych, "Rachunkowość", dodatek "Audytor", Warszawa, nr 1.
 • Patczyńska-Gościniak R. (2008), Wpływ społecznej odpowiedzialności biznesu na system raportowania spółek publicznych, [w:] Informacyjna funkcja rachunkowości w gospodarce współczesnej, red. Dyhdalewicz A., Klamecka-Roszkowska G., Sikorski J., Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 • Rojek P. (2003), Wyzwania stojące przed biegłymi rewidentami, "Rachunkowość", Warszawa, nr 11.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2.12.2003r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, (RMFwSOUOCPUdBSF, 2003), Dz.U. z 2003 r. Nr 211 poz. 2062.
 • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej z dnia 22 marca 1928r. prawo o spółkach akcyjnych, (RPRPoSA, 1928), Dz.U. z 1928 r. Nr 39 poz. 383.
 • Ryś M. (2003), Strategie płynności finansowej a prognozowanie upadłości przedsiębiorstw, "Bank i Kredyt", Warszawa, nr 6.
 • Sawicki K. (2004), Podstawowe problemy badania sprawozdań finansowych i wykonywania zawodu biegłego rewidenta po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", Warszawa, nr 22.
 • Świderska M. (2005), Sprawozdawczość finansowa jako źródło informacji dla oceny efektywności działalności gospodarczej, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", Warszawa, nr 29.
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, (UKC, 1964), Dz.U. z 1964 r. Nr 16 poz. 94 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, (UoR, 2002), Dz.U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694. z pózn. zm.
 • Ustawa z dnia 13 października 1994 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie (UoBRilS 1994; 2001), Dz.U. 1994 Nr 121, póz. 592; tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 31 poz. 359 z pózn. zm.).
 • Wskazówki w sprawie sporządzania opinii z badania sprawozdania finansowego, (WwSSO-zBSF, 2002), www.kibr.org.pl/pl/wskazowki_do_norm
 • Załącznik nr 1 do uchwały nr 538/43/2002 KRBR z 12 listopada 2002 r., Norma nr 1 wykonywania zawodu biegłego rewidenta. Ogólne zasady badania sprawozdań finansowych, (Nn1WZBRO-ZBSF, 2002), www.kibr.org.pl/pl/normy
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171197159
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.