PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 183 | 121-136
Tytuł artykułu

Ocena mikrobiologicznej jakości powietrza w magazynach archiwum państwowego w Poznaniu

Warianty tytułu
The Assessment of Microbiological Quality of the Indoor Air in Storerooms of National Archive in Poznań
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Stan mikrobiologiczny powietrza wewnątrz pomieszczeń jest ważnym czynnikiem mającym ogromny wpływ na samopoczucie oraz zdrowie przebywających w nich ludzi, ale także na obniżenie jakości bądź nawet całkowite zniszczenie zbiorów archiwalnych, bibliotecznych czy muzealnych. Celem niniejszej pracy była ocena mikrobiologicznej jakości powietrza wewnątrz wybranych magazynów archiwalnych w Archiwum Państwowym w Poznaniu. Badania prowadzono w okresie od stycznia do października 2008 roku i na ich podstawie sporządzono profil mikrobiologicznego zanieczyszczenia powietrza magazynów archiwalnych w ciągu roku kalendarzowego. Próby powietrza pobrano w trzech magazynach na wysokości ok. 1,2 m od podłoża. Próby pobierane były metodą zderzeniową przy użyciu próbnika MAS 100 firmy Merck. Średnia liczba bakterii w powietrzu kształtowała się na poziomie od 0,36 x 102 do 5,54 x 102 jtk/m3, a grzybów od 0,16 x 102 do 2,49 x 102 jtk/m3. Największe zanieczyszczenie mikroflorą odnotowano jesienią, a najmniejsze wiosną tuż po przeprowadzonej dezynfekcji. W powietrzu dominowały ziarniaki G (+) (głównie Sarcina spp.) oraz grzyby z rodzajów Cladosporium spp. i Penicillium spp. Podczas badań zidentyfikowano 23 gatunki grzybów należących do 13 rodzajów. Wśród nich znalazły się m.in. gatunki o właściwościach celulolitycznych (np. z rodzajów Fusarium oraz Alternarid), gatunki alergizujące (np. Cladosporium cladosporioides, Cladosporium herbarium i Alternaria alternata) oraz toksynotwórcze (głównie z rodzaju Aspergillus spp.). (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the study was to estimate microbiological quality of indoor air in selected archival storerooms of the National Archive in Poznań. The study was conducted between January and October 2008. On the basis of the results, the profile of microbiological contamination of indoor air in tested rooms among almost entire year was created. To assess microbiological contamination of indoor air, air samples were taken from three storerooms on the height of 1.2 m with the use of a MAS 100 air sampler (Merck). The average number of bacteria in the indoor air ranged from 0,36 x 102 to 5,54 x 102 cfu/m3 and from 0,16 x 102 to 2,49 x 102 cfu/m3 for fungi. The highest concentration of microorganisms in storerooms was noted in autumn and the lowest in spring, directly after disinfection. Gram-positive bacteria (mainly Sarcina spp.) and fungi from two strains of moulds - Cladosporium spp. and Penicillium spp. dominated in the store-room air. The qualitative analysis of moulds isolated from the air showed the presence of 13 strains which included 23 different species. Among them were identified species with cellulitic properties (e.g. from Fusarium and Alternaria strains), species are recognized as potentially hazardous for people due to allergic reactions (e.g. Cladosporium cladosporioides, Cladosporium herbarum and Alternaria alternata) and production of mycotoxins (mainly from Aspergillus strain). (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
121-136
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
autor
 • P.P.H.U. DARPOL, Kaczory
Bibliografia
 • Bugajny, A., Knopkiewicz, M., Piotraszewska-Pająk, A., Sekulska-Stryjakowska, M., Stach, A., Filipiak M., 2005, On the Quality of the Outdoor Air in Poznań, Poland, Polish Journal of Environmental Studies, Olsztyn, vol. 14, no. 3, 287-293.
 • Cholewińska-Syguła, J., 2001, Czystość mikrobiologiczna powietrza w archiwum Akademii Ekonomicznej w Krakowie, w: Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce, materiały konferencyjne, Wydawnictwa Instytutu Ogrzewnictwa i Wentylacji Politechniki Warszawskiej, s. 135-140, Warszawa.
 • Fassatiowa, O., 1983, Grzyby mikroskopowe w mikrobiologii technicznej, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne w Warszawie, Warszawa, s. 94-227.
 • Flannigan, B., 2001, Microbial Aerosols in Buildings: Origins, Health, Implications and Controls, w: Rozkład i korozja mikrobiologiczna materiałów technicznych, materiały konferencyjne, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź, s. 11-27.
 • Krzysztofik, B., 1992, Mikrobiologia powietrza, Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, Warszawa, s. 67-125.
 • Libudzisz, Z., Kowal, K., Żakowska, Z., 2007, Mikrobiologia techniczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, t. 1, s. 224-239.
 • Osięgłowski, J., 2003, Ochrona książki bibliotecznej, Praca Biblioteki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, s. 34-82.
 • Piontek, M. 1999, Atlas: Grzyby pleśniowe, Wydawnictwo Politechniki Zielonogórskiej, Zielona Góra, s. 243-248.
 • PN-89-Z-04111/02, 1989, Ochrona czystości powietrza. Badania mikrobiologiczne. Oznaczanie liczby bakterii w powietrzu atmosferycznym (imisja) przy pobieraniu próbek metodą aspiracyjną i sedymentacyjną, Polski Komitet Normalizacji, Miar i Jakości, Warszawa.
 • PN-89-Z-04111/03, 1989, Ochrona czystości powietrza. Badania mikrobiologiczne. Oznaczanie liczby grzybów mikroskopowych w powietrzu atmosferycznym (imisja) przy pobieraniu próbek metodą aspiracyjną i sedymentacyjną, Polski Komitet Normalizacji, Miar i Jakości, Warszawa.
 • PN-ISO 11 799, 2003, Informacja i dokumentacja - wymagania dotyczące warunków przechowywania materiałów archiwalnych i bibliotecznych, Polski Komitet Normalizacji, Miar i Jakości, Warszawa.
 • Rekosz-Burlaga, H., Garbolińska, M., Mierzejewski, D., Gąjewska, J., 2003, Mikroflora powietrza pomieszczeń archiwalnych. Rozkład i korozja mikrobiologiczna materiałów technicznych, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź, s. 260.
 • Robbins, C.A., Swenson, L.J., Nealley, M.L., Gots, R.E., Kelman, B.J., 2000, Health Effects of Mycotoxins in Indoor Air: a Critical Review, Applied Occupational and Environmental Hygiene, Taylor & Francis Group, London, vol. 10, no. 15, s. 773-784.
 • Stobińska H., Zyska B., 2005, Papier - produkcja, wytwory papiernicze, materiały w zbiorach bibliotecznych, w: Zyska, B., Żakowska, Z. (red.), Mikrobiologia materiałów, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 • Stryjakowska-Sekulska M., 2001, Materiały do ćwiczeń z mikrobiologii, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 33-34, 81-82, 98-101.
 • Stryjakowska-Sekulska M., Piotraszewska-Pająk, A., Szyszka, A., Nowicki, M., Filipiak, M., 2007, Microbiological Quality of Indoor Air in the University Rooms, Polish Journal of Environmental Studies, Olsztyn, vol. 16, no. 4, s. 623-632.
 • Szostak-Kot, J., Syguła-Cholewińska, J., Błyskał, B., 2007, Analiza mikroflory występującej w powietrzu sal wystawienniczych Zamku Królewskiego na Wawelu, Towaroznawcze Problemy Jakości, vol. 12, Politechnika Radomska im. K. Pułaskiego i Instytut Technologii Eksploatacji - PIB, Radom, s. 85-98.
 • Strzelczyk, A.B., Karbowska-Berent, J., 2004, Drobnoustroje i owady niszczące zabytki oraz ich zwalczanie, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, s. 9- 211.
 • Zykubek, K., 2007, Zanieczyszczenie mikrobiologiczne powietrza w magazynach archiwalnych, w: Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce, materiały konferencyjne, Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, Warszawa, s. 1-11.
 • Zyska, B., 1996, Biologia książki, t. 1, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Katowicach, Katowice, s. 13-31.
 • Zyska, B., 1997a, Mikrobiologiczna korozja materiałów, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, s. 15-162.
 • Zyska B., 1997b, Biologia książki, t. 2, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Katowicach, Katowice, s. 5-28.
 • Zyska, B., 1999, Zagrożenia biologiczne w budynku, Wydawnictwo "Arkady", Warszawa, s. 41-197.
 • Zyska, B., 2001, Katastrofy, awarie i zagrożenia mikrobiologiczne w przemyśle i budownictwie, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź, s. 11-181.
 • Żakowska, Z., Stobińska, H., 2000, Mikrobiologia i higiena w przemyśle spożywczym, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź, s. 175-187.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171197091
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.