PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | z. nr 20 | 78-88
Tytuł artykułu

Forsite kwantyfikacji wartości rynkowej korporacji

Warianty tytułu
Forsite Measurement Value Corporation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Aktualna obecnie konieczność wyceny wartości rynkowej przedsiębiorstw funkcjonujących w realiach gospodarki opartej na technologiach informatycznych jest już zazwyczaj akceptowana. Wątpliwości budzą natomiast proponowane kwantyfikatory i złożoność uwzględnianych aspektów, które należy poddać pomiarom w czasie online. Jest to szczególnie ważne w metodologiach EVA i PE. (abstrakt oryginalny)
EN
EVA is a performance measure and the basis for incentive compensation that drives behavior, making management actions and shareholder needs compatible. It forces managers to act like owners by holding monies at risk that are lost to them if improvements in performance are not sustained. At the crossroads of corporate strategy and finance lies valuation. And in today's economy - whether you're a seasoned manager or a budding business professional - it's essential to excel at measuring, managing, and maximizing shareholder and company value. Valuation, hailed by financial professionals worldwide as the single best guide of its kind, will show you how to do just that and much more. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
78-88
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Rzeszowski
Bibliografia
 • Bobakova V., Duröovä J., Farkasovä E., Krupa K.W., 2008, Ekonomia novej ekonomiky v procese globalizacie. Vydavatelstvo p u. Fakulta manazmentu, Bratislava.
 • Babiak M. 2009, Aspekty filozoficzne przy nakreślaniu strategu współpracy transgranicznej, PSW, Jasło.
 • Bałtowski M., Zminda S., 2005, Sektor nowych prywatnych przedsiębiorstw w gospodarce polskiej -jego geneza i struktura. Ann. UMCS, Sect. H., Vol. 39, s. 55-67.
 • Bałtowski M., 2004, Instytucjonalne i prawne problemy nadzoru właścicielskiego państwa - rys historyczny i kierunki zmian [w:] Zmiany instytucjonalne w polskiej gospodarce rynkowej, red. A. Noga, Wydaw. Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. (Kluczowe Problemy Gospodarki), Warszawa, s. 209-229.
 • Bojar E. (red.), 2007, Społeczna odpowiedzialność w biznesie. Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin.
 • Bobk В., 2007, Проблеми EKOHOMIHHOI Кибернетики. Lviv University, Ser. Econ, vol. 16.
 • Brigham, E.F., Ehrhardt C.M., 2005, "Financial Management: Theory and Practice, 11th Edition." South-Western.
 • Duliniec A., 2006, Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa.
 • Fama E.F., 2002, Are the Fama and French Factors Global or Country Specific? Review of Financial Studies, 15 Spring.
 • French K.R., 2002, Testing Tradeoff and Pecking Order Predictions about Dividends and Debt, "Review of Financial Studies", 15, Spring.
 • French K.R., 2002, The Equity Premium, "Journal of Finance", 57, April.
 • French K.R., 2004, New List: Fundamentals and Survival Rates, "Journal of Financial Economics", 72 (August), 229-269.
 • French K.R., 2004, The Capital Asset Pricing Model: Theory and Evidence, "Journal of Economic Perspective", 18, Summer.
 • French K.R., 2005, Financing Decisions: Who Issues Stock?, "Journal of Financial Economics", 76. June.
 • Gerzema J., Lebar E., 2008, The Brand Bubble: The Looming Crisis in Brand Value and How to Avoid It. Wiley & Sons.
 • Griffin J.M., 2009, Are the Fama and French Factors Global or Country-Specific? University of Texas at Austin - Department of Finance.
 • Hucka M., Zdenek M., Ludvik L., 2009, Vliv investic a transformace regionu nauniverzity. In: podnikanie a konkurencieschopnosf firiem Bratislava.
 • Isberg Steven C., 2009, Understanding Customer Derivative Risk: A Case Analysis. Credit & Financial Management Review. January.
 • Janik W., 2008, The Role of Small Enterprises in Poland's Economic Development. "Romanian Journal of Regional Science, The Journal of the Romanian Regional Science Association", vol. 2, no 1.
 • Kamela-Sowińska A., 2007, Wartość firmy, PWE, Warszawa.
 • Kislingerovä E., 2009, Aktualni situace v podnikove sfere. In: podnikanie a konkurencieschopnosf firiem Bratislava.
 • Krupa K.W., 2009, Ekonomiczne narzędzia gospodarki opartej na technologii cyfrowej, I tom 322 s., II tom 432 s., UR, Rzeszów.
 • Krupa K.W., 2009, TBESM nowej ekonomii9. Bui „mikro-serve", Warszawa.
 • Krupa K.W., 2008, Aspekty nowej ekonomii społeczeństwa globalnego (koncepcje, systemy, metody). Cezhranićny vyskumny üstav. Económicka fakulta. Zilina, Słowacja, tom I i II, 467 i 475 s.
 • Krupa K.W., 2007, Dilemmas New Economy. Methodology, Methods, Tools, Case. Tib, ekonómicka fakulta, Kosice, 529 s.
 • Landsman W.R., Peasnell K.V. Shakespeare C., 2008, Are asset securitizations sales or loans?, "Accounting Review", vol. 83(5).
 • Landsman W.R, Peasnell K.V., Pope P.F., Yeh S., 2006, Which approach to accounting for employee stock options best reflects market pricing?, "Review of Accounting Studies", vol. 11(2-3).
 • O'Hanlon J.F., Peasnell K.V, 2004, Residual income and EVA, in: The Blackwell Encyclopaedia of Management, (eds.) C. Argyris, C. L. Cooper, W.H. Starbuck, Black- well, Oxford, pp. 383-387.
 • O'Hanlon, Peasnell, 2002, Residual Income Valuation: Are Inflation Adjustments Necessary? SSRN. http://ssrn.com/abstract=357284 or DOI: 10.2139/ssrn.357284
 • Прийма С., Вовк P., 2006, Використаиня neuimKoi логши у прогнозуванш ц 'т [w:] Globalizacja a optymalizacja gospodarowania podmiotów ery cyfrowej (wybrane problemy i aspekty), Koszyce-Lwów-Łuck-Rzeszów.
 • Panchyshyn S.M., 2005, Makroekonomika, Kijów.
 • Peasnell K.V., Pope P. F., Young S. E., 2006, Do outside directors limit earnings management?, "Corporate Finance Review", vol. 10(5).
 • Peasnell K.V., Pope P.F., Yeh S., 2006, 'Which approach to accounting for employee stock options best reflects market pricing?', Review of Accounting Studies, vol. 11(2-3).
 • Plevny, M., Zizka, M. 2005, Modelovani a optimalizace v manaźerskem rozhodova.nl. 1. vyd. Plzen: Zapadoceska univerzita.
 • Ritter, J.R., Warr R.S., 2002, The Biggest Mistakes We Teach, "Journal of Financial Research".
 • Ritter, J.R., Warr R.S., 2002, The Decline of Inflation and the Bull Market of 1982- 1999, "Journal of Financial and Quantitative Analysis".
 • Skrzypek E., 2001, Metody i narzędzia doskonalenia zarządzania przedsiębiorstwem, Wydaw. UMCS, Lublin.
 • Sitko-Lutek A., 2004, Wpływ znajomości kulturowych uwarunkowań doskonalenia menedżerów na skuteczność procesów organizacyjnego uczenia się [w:] Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym: konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 16-19 IX 2004 г.), t. 2, red. A. Stabryła, Wydaw. AE, Kraków, s. 251-260.
 • Sitko-Lutek A., 2002, Charakterystyka podejścia do doskonalenia menedżerów w Wielkiej Brytanii i Niemczech [w:] Future 2000: zarządzanie przyszłością przedsiębiorstwa: materiały z konferencji naukowej, Kazimierz Dolny 29 XI - 1 XII 2002, red. E. Skrzypek, t. 2, Wydaw. UMCS, Lublin, s. 383-391.
 • Sitko-Lutek A., 2001, Rola kadry kierowniczej w procesie kształtowania kultury uczących się organizacji [w:] Metody i narzędzia doskonalenia zarządzania przedsiębiorstwem, red. E. Skrzypek, Wydaw. UMCS, Lublin, s. 123-130.
 • Tej J., 2005, Sprava a manazment, Presov.
 • Szyszka A., Krupa K.W., 2009, Innowacyjność i innowacje MSP (teoria i praktyka), Rzeszów, 266 s.
 • Wich U., 2006, Spójność terytorialna w polskim układzie regionalnym, Ann. UMCS, Sect. H., vol. 40, s. 15-30.
 • Wich U., 2002, Weak regions and the prospect of a United Europe - the case of Lublin voivodship [w:] Cities and regions in an enlarging European Union, ed. R. Domański, Polish Academy of Sciences Committee for Space Economy and Regional Planning, Warszawa, s. 237-255.
 • Żukowski M., 2004, Wpływ członkostwa Polski w Unii Europejskiej na możliwości zmiany miejsca w handlu zagranicznym Rosji [w:] Stosunki gospodarcze Polska - Rosja w warunkach integracji z Unią Europejską, red. P. Bożyk, Szkoła Główna Handlowa, Oficyna Wydawnicza, Warszawa, s. 93-112.
 • www.BAV.pl.
 • www.thebrandbubble.com/.
 • Zizka M., 2006, Ekonomika a rdzeni podniku. 1. vyd. Liberec: TU v Liberci.
 • Zizka M., 2003, Vybrane state z operacniho vyzkumu. 1. vyd. Liberec: TU v Liberci.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171195883
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.